Priligy Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

PRILIGY nedir ve ne için kullanılır?

PRILIGY’nin 60 mg’lık tabletleri bir yüzünde üçgen içinde ‘’60” rakamı basılı, açık gri renkli, konveks ve yuvarlak tabletlerdir.

PRILIGY, 18-64 yaşlan arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

PRILIGY etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır.

PRILIGY sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PRILIGY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PRILIGY’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz

Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz

Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz

İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Bayılma ve düşük kan basıncı

PRILIGY ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:

PRILIGY’i en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.

İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir:

■ İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız

■ Uzun bir süredir terlemekteyseniz

■ Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa

Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş

dönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde

anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.

Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.

Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.

Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın görülenler (her 10 kullanıcıdan bir ya da daha fazlasını etkileyebilenler):

Baş dönmesi,

Baş ağrısı

Kendinizi hasta gibi hissetme

Yaygın görülenler (her 100 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):

Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama

Karıncalanma veya iğne batma hissi

Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk

Terlemede artış, al basması, sıcak basması

İshal, kabızlık veya gaz

Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme

Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme

Yorgun veya uykulu hissetme, esneme

Burunda tıkanıklık

Tansiyonda yükselme

Dikkati toplamada güçlük

Titreme veya sarsılma

Cinsel istekte azalma

Kulaklarda çınlama

Görmede bulanıklık

Hazımsızlık

Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan sıklıkta görülenler (her 1.000 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):

Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız)

Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)

Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme

Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması

Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama

Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme

Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi

Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme

Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme

Düşük ya da yüksek tansiyon

Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme

Yerinde dönüyormuş hissi

Anormal tat duyumu

Diş gıcırdatma

Seyrek görülenler (her 10.000 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):

Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi

Ani uyku bastırması

Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı Bunlar PRILIGY’nin hafif yan etkileridir.

PRILIGY Nasıl Kullanılır?

PRILIGY tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

Olağan dozu 30 mg’dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a yükseltebilir.

İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.

24 saatte veya bir günde bir kereden fazla PRILIGY almayınız.

18 yaşmdan küçük veya 65 yaşmdan büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.

İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 ayda bir doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.

Acı tadını hissetmemek için PRILIGY’i en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız, (bakınız Bölüm 4 “bayılma ve düşük kan basıncı”)

PRILIGY yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaşmdan büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşmdan küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Çocuklarda Kullanımı

18 yaşmdan küçüklerde kullanılması önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlannda doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

Eğer PRILIGY ’rıin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PRILIGY

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla PRILIGY almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz. PRILIGY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PRILIGY Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

PRILIGY ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PRILIGY Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi problemleriniz olabilir.

PRILIGY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRILIGY Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Dapoksetin hidroklorür ya da ilacm bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye aleıjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,

Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,

Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,

Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,

Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız:

o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar, o Tioridazin ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır, o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

o Lityum bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır, o Linezolid bazı mikrobik hastalıktan tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir,

o Triptofan uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır,

o Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) bitkisel bir ilaçtır, o Tramadol şiddetli ağnlarda kullanılan bir ilaçtır.

o Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

o

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü), o Nefazodon Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.

Yukanda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) PRILIGY almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

PRILIGY Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda PRILIGY’i kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

PRILIGY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;

Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;

Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz olmuşsa;

Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;

Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;

Epilepsi (sara) hastasıysanız;

Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa.

Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız varsa.

Yukanda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) PRILIGY almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

PRILIGY kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PRILIGY İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PRILIGY yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

PRILIGY en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.

PRILIGY kullanırken alkol almayınız.

PRILIGY kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi,

sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.

PRILIGY kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

PRILIGY kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de PRILIGY ile birlikte alındığında artar ve PRILIGY kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

Çocuklarda kullanımı

PRILIGY yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız.

İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PRILIGY, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Ayrıca bu ürün her bir tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü PRILIGY diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da PRILIGY’nin etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek PRILIGY dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

PRILIGY ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.

Tioridazin ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.

Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Lityum bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.

Linezolid bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.

Triptofan uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.

Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) bitkisel bir ilaçtır.

Tramadol şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukanda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçlan almak istiyorsanız, PRILIGY’i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız PRILIGY almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları Ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar

Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler

Nefazodon Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır

PRILIGY ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar.

Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.

Sildenafıl, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçlan Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AIDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar

Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler

Aprepitant bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PRILIGY prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.