Prexet İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

PREXET nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PREXET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

yan etkiler

Aşağıdakilerden birisini fark ederseniz hemen doktorunuzla temasa geçiniz

• Ateş veya enfeksiyon (yaygın): 38°C veya daha yüksek ateş, terleme veya diğer belirtileri varsa (akyuvar sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak çok

• Göğüs ağrısı (yaygın) veya kalp atışınızda değişiklikler (hızlı veya düzensiz olmayan) hissetmeye başlarsanız,

* Ağzınızda ağrı, kızarıklık, şişme veya yara varsa (çok yaygın),

* Alerjik reaksiyon: Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikli boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi ve deri dökün yaygın) veya ateş (yaygın), yanma veya karıncalanma hissi (yaygın)

* Yorgunluk, halsizlik varsa veya nefesiniz daralıyorsa veya solgun görünüyorsan[ı kan hücrelerinin sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olarak, bu çok yay,

• Durdurulamayan kanamanız varsa (diş eti, burun veya ağızda veya herhangi kanama), kırmızımsı veya pembemsi renkte idrara çıkma, sebepsiz morarma olurs|a trombosit (pıhtı hücresi) sayısının normalden daha az olabilmesine bağlı olan yaygındır).

PREXET ile görülen yan etkiler aşağıdakileri de içerebilir:

enfeksiyon

yaygın)

) (yaygın

ağız veya ıtüsü (çok

z (kırmızı indir), bölgede (kandaki , bu çok

bir

ak

Akyuvar sayısının az olması, hemoglobin düzeyinin (anemi), düşük trombosit sayısı, ishal, kusma, ağrı, ağızda şişme ya da yara, bulantı, iştah azalması, yorgun döküntü, saç dökülmesi, kabızlık, his kaybı, böbrekl testlerinde anormallik.

Çok yaygın:

olması kızarıklık, uk, ciltte rde kan

£Z

Alerjik reaksiyonlar (ciltte kızarıklık/yanma ya da batıp enfeksiyon, ateş, su kaybı, böbrek yetmezliği (çok su idrara çıkma gibi belirtilerin görülebildiği kanda üre se artmış olduğu böbreklerin yeterince çalışamadığı duru tahriş ve kaşıntı, göğüs ağrısı, kas zayıflığı, göz (konjonktivit), mide bozukluğu, karın ağrısı, tat karaciğer testlerinde anormallik, gözlerin sulanması.

Yaygın:

a hissi), i^me, çok viyesinin m), ciltte iltihabı gişikliği,

dcşg

Kalp atımının hızlanması, PREXET/radyasyon tedavisi planlarda yemek borusunda iltihap (yemek borusunda yanma hissi ile seyredebilen iltihabi durum), bazen ince ve kalın bağırsakta kanamanın eşlik ettiği kalın bağırsak duvarında iltihap (kolit), akciğer hava keseciklerinde yara (doku içi pnömoni), şişmeye neden

Yaygın olmayan:

olan vücut dokularında fazla sıvı (ödem).

Genellikle başka bir kanser ilacıyla birlikte PREXET alan bazen inme görülebilir.

Radyasyon aldıktan günler hatta yıllar uygulanmış ciltte ortaya çıkabilecek ciddi güneş yanığına döküntü (radyasyon çağrışımı reaksiyonu).

sonra.

lastalarda

radyoterapi

benzeyen

Seyrek:

Bu belirti ve/veya durumlardan herhangi birisi sizde olabilir. Bu yan etkilerden heı|hangi biri başınıza gelmişse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

PREXET tedavisinden önce veya tedavi sırasında radyasyo

Bilinmiyor:

n tedavisi

görmüş hastalarda, radyasyon terapisi ile ilişkili olan akciğerdeki doku zedelenmesi sonucu gelişen solunum güçlüğü ve ateş (radyasyon pnömoni si), kol ve bacaklarda ağrı, vücut sulaklığında düşme ve renk değiştirme.

Eğer herhangi bir yan etkiden dolayı endişeleniyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

PREXET Nasıl Kullanılır?

PREXETin dozu, vücut yüzey alanınızın her metrekaresine 500 mg düşecek şekildedir. Boyunuz ve kilonuz ölçülerek, bu ölçümler doğrultusunda vücudunuzun yüzey alanı hesaplanacaktır. Doktorunuz vücudunuzun yüzey alanını kullanarak sizin için ııygun olan doza karar verecektir. Bu doz ayarlanabilir ya da genel sağlık durumunuz ve kan hücre sayımına bağlı olarak tedaviniz ertelenebilir. Hastane eczacısı, hemşire veya doktorunuz toz halinde bulunan PREXET’i (% 0.9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile çözerek size uygulayacaktır.

PREXET her zaman herhangi bir damardan (intravenöz) infüzyon şeklinde uygu İnfüzyon yaklaşık 10 dakika sürer.

lanacaktır.

PREXET ile sisplatin birlikte kullanıldığında:

Doktor veya hastane eczacısı ihtiyacınız olan dozu boy ve kilonuza göre hesaplayacaktır. PREXET’in uygulamasının tamamlanmasından yaklaşık 30 dakika sonra, damarlarınızdan birisine sisplatin de 2 saatlik bir süreyle infüzyonla verilir.

İnfüzyonunuz her 3 haftada bir tekrarlanır.

İlave olarak alınan ilaçlar:

Kortikosteroidler; PREXET tedavisinden 1 gün önce, uygulama gününde ve uygulamadan sonraki günde kullanmak üzere doktorunuz size steroid tabletleri (günde iki kez 4 mg deksametazona eşdeğer) reçete edecektir. Bu ilaç size antikanser tedaviniz süresince cilt reaksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak için uygulanmaktadır.

Vitamin destekleri konusunda doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş veya üzerindeki hastalar için, önerilenler dışında, genel olarak doz azaltılması gerekli değildir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Klinik çalışmalarda hafif böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar, tüm hdstalar için önerilenler dışında bir doz ayarlamasına gereksinim duymamışlardır. İleri salha böbrek hastaları için yeterli veri mevcut değildir; bu nedenle bu hastalarda PREXET kullanılması önerilmemektedir.

Her dozdan önce, kan hücreleri sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için kan testleri yapılacaktır. Test sonuçlarına göre, doktorunuz tedaviyi durdurmaya veya ilacın dozunu değiştirmeye karar verebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz PREXET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer PREKET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PREXET

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PREXET doktor veya hemşire tarafından uygulanacağından, ilacın fazla miktarda! verilmesi pek muhtemel değildir. Ancak size uygulanan ilacın çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, hemen doktor veya hemşireye söyleyiniz.

PREXET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız Önemlidir.

do

zun yem

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PREXET ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

PREXET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREXET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Pemetreksete veya PREXET’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

• Emziriyorsanız, PREXET ile tedavi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

• Size sarıhummaya karşı kullanılan aşı son zamanlarda uygulandı ise veya uygulanması düşünülüyorsa.

PREXET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Herhangi bir böbrek rahatsızlığı yaşadıysanız veya halen yaşamaktaysanız, PREXET’i kullanmayabileceğinizden, doktorunuza veya hastane eczacısına danışınız. Her infüzyondan önce sizden alınan kan Örneklerine göre, PREXET kullanabilmek için karaciğer ve böbreklerinizin normal çalışıp çalışmadığı ve kan hücrelerinin yeterliliği kontrol edilecektir. Eğer, kan hücrelerinin miktarı çok düşükse doktorunuz genel durumunuza bağlı olarak tedaviyi ertelemeye veya ilacın dozunu değiştirmeye karar verebilir.

• Eğer, PREXET ile birlikte sisplatin de kullanıyorsanız doktorunuz kusmayı önlemek için gerekli sıvı uygulamasının yapılmış olduğundan ve sisplatin kullanımından öncp ve sonra uygun tedaviyi aldığınızdan emin olmalıdır.

• Eğer, geçmişte radyasyon tedavisi görmüşseniz veya halen görüyorsanız PIİEXET ile radyasyonun erken veya geç reaksiyonu olabileceği için doktorunuza söyleyiniz.

• Eğer, son zamanlarda size aşı yapılmışsa bu PREXET ile kötü etkilere sebep olabjleceği için doktorunuza söyleyiniz.

• Eğer, akciğerinizde sıvı birikimi varsa doktorunuz size PREXET uygulamadan <J>nce sıvıyı boşaltma kararı verebilir.

• Tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay içinde çocuk sahibi olmayı düşünen erkek hastalar doktor veya eczacıya danışmalıdır. İlacın kısırlığa sebep olabilme ihtimalinden dolayı erkeklere, tedaviye başlamadan önce sperm saklanması hakkında danışmanlık almaları önerilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerljyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREXET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PREXET İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. PREXETMn hamilelik sırasında kullanımı engellenmelidir. Doktorunuz hamilelik sırasında PREXET kullanımının olası zararı hakkında sizinle konuşacaktır. PREX£T tedavişi sırasında kadınlar etkili korunma yöntemi kullanmalıdırlar.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PREXET”in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Dolayısıyla, PREXEr edilirken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

PR£XET yorgunluğa neden olabilir. Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız araç gerektiren makineleri kullanmaktan kaçınınız.

PREXET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgil

Bu tıbbi ürün her flakonda yaklaşık 54 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü diyetinde olan hastalar için göz Önünde bulundurulmalıdır.

eczacınıza

ile tedavi

ve dikkat

er

ı sodyum

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ar (NSAİ)

Eğer ağrı ve iltihap (şişme) gibi durumlar için “steroid olmayan antienflamatm

ilaçlar” olarak bilinen (ibuprofen gibi) ve reçetesiz satılan ilaçların da (aspirin gibi) bulunduğu gruptan herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Farklı etki sürelerine sahip çok sayıda NSAİ ilaç vardır. PREXET’in uygulanma zamanına ve/veya böbrek fonksiyonlarınızın durumuna göre, doktorunuz hangi ilacı ne zaman almanız gerektiğini size önerecektir. Kullandığınız ilaçların NSAİ ilaç olduğundan emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

PREXET prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.