Prent Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PRENT nedir ve ne için kullanılır?

 • PRENT film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her film kaplı tablet etkin madde olarak 200 mg asebutolol eşdeğeri 221,65 mg asebutolol hidroklorür içerir.
 • PRENT ’in etkin maddesi olan asebutolol, selektif beta blokör adı verilen ilaç grubuna aittir. PRENT, kalp hızı, kalbin kasılma gücü, kalp iletim hızında azalmaya neden olur.
 • PRENT, 30 tabletlik ambalajlarda bulunur. Çentikli film kaplı tabletler beyaz renktedir.
 • PRENT, yüksek tansiyon tedavisinde, kalp damarlarının hastalığının tedavisinde ve kalp ritim bozukluklarında kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PRENT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PRENT’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Kaşıntı

 • Döküntü
 • Alerjik deri reaksiyonu
 • • Astımın kötüleşmesi

  • Akciğerin alerjik reaksiyonları

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PRENT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp hızında azalma
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Çarpıntı
 • Bayılma
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme
 • • His bozukluğu

  • Solunum bozukluğu

  • Göğüs ağrısının kötüleşmesi

 • Kol ve bacaklarda soğukluk ve hissizliğin artması
 • Bir süre yürüyünce ortaya çıkan bel ve bacak ağrısının artması
 • Nefes darlığı
 • Anormal görme
 • Kalp iletim bozuklukları (çarpıntı benzeri tablo)
 • Kalp yetmezliğinin kötüleşmesi
 • • Şeker hastalığı

  • Karaciğer fonksiyon bozukluğu

 • Kan şekerinde düşme
 • • Akciğer zarında su toplaması (göğüs ve sırtta ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş dönmesi

 • Halsizlik
 • • Baş ağrısı

  • Karın ağrısı

 • Titreme nöbeti
 • Depresyon
 • Sinirlilik
 • Kabızlık
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Anormal rüya görme
 • • Uyku bozukluğu

 • Uykulu hal
 • Terleme
 • • Ağız kuruluğu

 • Ödem
 • • İştahsızlık

  • Kas zayıflığı

 • Kas krampı
 • Gözde enfeksiyon
 • • Gözyaşı azalması

 • Ateş
 • • Cilt değişiklikleri

  • Eklemlerde ağrı ve şişme

 • Deride pullanma (psöriyazis) ve pullanmada artış
 • İktidarsızlık
 • Cinsel istek azalması
 • Kan potasyum seviyesinde azalma
 • Romatizmal hastalıklarda görülen ANA pozitifliği
 • • Kan yağlarında artış

  • İyi kolesterolde azalma

  Bunlar PRENT ’in hafif yan etkileridir.

  PRENT Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yüksek tansiyon tedavisinde başlangıçta günde 1 tablet kullanılır. Kan basıncında düşme yeterli olmadığı takdirde, 1 hafta sonra doz günde 2 tablete arttırılabilir. Tedaviye yanıt yeterli olmadığı takdirde, yaklaşık 2 hafta sonra günlük doz 3 veya 4 tablete arttırılabilir. Nadir durumlarda maksimum günde 6 tablet kullanılabilir.

  Kalp damarları hastalığında günde 2 tablet önerilir.

  Kalp ritim bozukluklarında günde 2-3 tablet kullanılır. Gerekirse günlük kullanım miktarı 4 tablete arttırılabilir.

  Kullanılması gereken dozaj hastanın gereksinimine, kalp hızına ve tedaviye yanıtına göre hastanın doktoru tarafından ayarlanmalıdır.

  Tabletler tercihen yemeklerden önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.

  Yüksek tansiyon tedavisinde ve kalp damar hastalıklarında günlük doz, sabahları tek doz halinde veya sabah-akşam bölünmüş doz halinde alınabilir.

  Doktorunuz PRENT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun yarısı, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalar ve diyaliz hastalarında dozun dörtte biri önerilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Dozun azaltılması gerekebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda doz belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer PRENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PRENT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PRENT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PRENT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRENT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRENT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PRENT tedavisi aniden kesilirse belirtiler artabilir. Bu gruptaki tüm diğer ilaçlar gibi PRENT tedavisi de aşamalı olarak bırakılmalıdır.

  PRENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRENT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Şok durumunda
 • Kalp krizi geçirirken
 • Kalp yetmezliğiniz varsa
 • Kalp iletiminde blok varsa
 • Kalbin uyarı merkezinde bozukluk varsa
 • Kalp hızınızda azalma varsa
 • Tansiyonunuz düşükse
 • Kol ve bacaklarınızda yer alan damarlarda daralma ya da tıkanıklık varsa
 • Tıkayıcı solunum yolu hastalığınız varsa
 • Astım gibi hava yollarını etkileyen bir hastalığınız varsa
 • Kanın asiditesi artmışsa (asidoz)
 • Eklemleri ve cildi etkileyen sistemik lupus eritematozus adı verilen hastalığınız varsa
 • Depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörlerini kullanıyorsanız
 • İlacın içindeki maddelerden birine alerjiniz varsa
 • PRENT ile tedavi edilen hastalarda kalp ve tansiyon hastalarında kullanılan verapamil, diltiazem ve disopiramid gibi ilaçlar damar yolundan uygulanmamalıdır (yoğun bakım hariç).

  PRENT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp iletiminde hafif blok varsa
 • Kan şekeri düzeyinde şiddetli değişimler olan şeker hastalığınız varsa
 • Uzun süre aç kalmış ya da yo ğun egzersiz yapmışsanız
 • Böbrek üstü bezi tümörünüz varsa
 • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Ciltte pullanma ile seyreden psöriazis hastalığınız varsa
 • Ciddi alerji hikayeniz varsa
 • Kalp damarları hastalığınız varsa
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında değişiklik olursa
 • Kontakt lens kullanıyorsanız
 • Genel anestezi alacaksanız
 • Kas gevşetici ilaç kullanacaksanız
 • İlacın ani olarak kesilmesinden kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PRENT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Tabletler tercihen yemekten önce bir miktar sıvı ile alınır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRENT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRENT emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Taşıt sürme ve makine kullanma yeteneği özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirildiğinde ve alkolle birlikte alındığında etkilenebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PRENT’in etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin ve diğer ağızdan kullanılan ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar
 • Uyku ilacı olarak kullanılan barbitüratlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan fenotiyazin
 • İdrar söktürücü ilaçlar
 • Kan damarlarını genişleten ilaçlar
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, nifedipin
 • Kalp ritm bozukluklarında kullanılan ilaçlar
 • Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri
 • Ağrı kesici olarak kullanılan indometasin
 • Mide hastalıklarında kullanılan simetidin
 • Ağrıyı azaltmak için kullanılan bağımlılık yapıcı ilaçlar
 • Kas gevşetici ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PRENT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.