Preko Nasıl Kullanılır?

Preko, oblong, bikonveks, beyaz renkli film tabletlerdir. Preko 30,60 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 15 mg pioglitazona eşdeğer pioglitazon hidroklorür ve 850 mg metformin hidroklorür bulunmaktadır.

Preko Tip 2 Diabetes Mellitus (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığı) tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir.

Metformin ile tolere edilebilen maksimum ağızdan tek ilaçla tedavi dozunun kullanılmasına rağmen yeterli şeker kontrolü sağlanamayan hastalarda

Maksimum tolere edilebilen dozda metformin ve sulfonilüre ağızdan tedavisi ile yeterli şeker kontrolü sağlanamayan hastalarda sulfonilüre ile birlikte kullanılabilir.

Tip 2 diyabetli hastalarda, vücut yeterli insülin (kan şekerini kontrol eden bir hormon) salgılayamaz veya salgılanan insüline normal cevap alınamaz. Pioglitazon ve metformin birlikte, vücudunuzun salgıladığı insülinin daha iyi kullanılmasını sağlayarak kan şekerinin normal seviyeye getirilmesine yardımcı olur.

Preko Nasıl Kullanılır?

Eğer şeker hastalığına bağlı bir diyet uyguluyorsanız Preko kullandığınız sürede de diyetinizi uygulamaya devam etmelisiniz.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça dozu günde iki defa bir tablet Preko 15/850 mg film tablettir.

Belirli aralıklarla kilonuz ölçülmesi gerekmektedir. Kilonuzda bir atış olduğu takdirde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Uzun süredir devam eden tip 2 diyabeti, kalp hastalığı olan veya önceden inme geçirmiş olan ve pioglitazon ve insülin ile tedavi edilen bazı hastalarda kalp yetmezliği gelişmiştir. Olağan dışı nefes darlığı veya hızlı kilo alımı ya da bölgesel şişlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Preko’ yu her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Preko film tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

Preko film tableti yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Preko’ yu yemekle birlikte, yemek sonrasında veya aç karnına alabilirsiniz. Preko’ yu yemeklerle birlikte veya yemek sonrasında almak metforminle ilişkili mide-bağırsak belirtileri azaltabilir.

65 yaş üzeri hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği hastalarında Preko kullanımı

Şiddetli böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda Preko kullanılmamalıdır.

Eğer Preko’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Preko’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Preko Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir daha ki dozu olağan dozda ve zamanında alınız. Kaçırdığınız dozu tamamlamak için fazladan bir tablet almayınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Preko Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuza danışmadan Preko’ yu kullanımını sonlandırmayınız.

Eğer Preko kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Preko kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Preko Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Preko’nun içeriğindeki pioglitazon, metformin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

Bir kalp krizi veya göğüste şiddetli bir ağrı geçirdiyseniz,

Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği öykünüz varsa,

Nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsanız,

Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Çok fazla alkol tüketiyorsanız (düzenli olarak alkol kullanıyorsanız veya ara sırada olsa çok fazla miktarda alkol tüketiyorsanız),

Diyabetik ketoasidozunuz varsa (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi. Belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma),

Akut koroner sendromunuz (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması) varsa,

Böbrek rahatsızlığınız varsa,

Çok fazla susuz kaldıysanız veya ciddi bir enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) hastalığınız varsa,

X-Ray (örn; MR, röntgen) işlemi için ilaç alacaksanız (damar içine uygulanan ilaçlar),

Emziriyorsanız.

Ayrıca, Preko’nun 18 yaş altı kullanımında güvenlik ve etkinliği bilinmediği için bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.

Preko Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tiazolidion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığa (konjestif kalp yetmezliği) neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlenebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA sınıfı 1-4) kullanılmamalıdır.

İnsülin ile birlikte çok sıkı takip altında kullanılabilir.

Maküla ödemi denilen (gözün arka kısmının şişmesi) özel bir tip şeker hastalığına bağlı göz hastalığınız varsa,

Hamile kalmayı planlıyorsanız,

Yumurtalıkta oluşan kistleriniz varsa ilaç kullanımı ile birlikte hamile kalma olasılığınız artabilir,

Kalp veya karaciğeriniz ile ilgili bir probleminiz varsa,

Böbrek fonksiyonlarınızda bir azalma meydana gelirse veya böbrek fonksiyonlarını etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız (örneğin katyonik ilaçlar),

Yaşlandıkça böbrek fonksiyonları azalmış olabileceğinden 65 yaş üstü hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Laktik asidoz (kanda laktik asit birikimi) metformin birikimi nedeniyle meydana gelebilen ender; fakat, ciddi bir metabolik hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıktır. Ağır böbrek yetmezliği olan şeker hastalığı, yetersiz diyabet kontrolü, ketozis (karbonhidrat ve uçucu yağ asit metabolizmasının bozulması sonucu, kan şekeri seviyesinin düşmesi, karaciğer glikojen ve glikoz rezervlerinin tükenmesi, karaciğerde yağ dejenerasyonu ve keton cisimlerinin artışı ile karakterize metabolik bir hastalıktır), uzun süreli diyet, aşırı alkol alımı, karaciğer yetmezliği veya doku hasarı durumlarında laktik asidoz görülebilir. Laktik asidozdan şüphelenildiği takdirde, doktorunuz Preko tedavinizi sonlandırabilir ve derhal hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Preko İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Preko’yu yemekle birlikte, yemek sonrasında veya aç karnına alabilirsiniz. Preko’yu yemeklerle birlikte veya yemek sonrasında almak metforminle ilişkili mide-bağırsak belirtilerini azaltabilir.

Preko ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Preko Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Preko’nun hamilelikte kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Preko Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Preko, anne sütüne geçebilir, bu sebeple emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Preko Etken Maddesi Nedir?

Preko’ nun her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Preko Kullanılır mı?

Preko’nun aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması kan şekerinizi etkileyebilir:

Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar,

Sitokrom P450 etkili ilaçlar (gemfibrozil),

Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları),

Alkol,

Furosemid,

Nifedipin,

Katyonik ilaçlar (simetidin, amilorid, digoksin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin),

Tiyazidler ve diğer idrar söktürücü ilaçlar, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, estrojenler, fenitoin, nikotinik asid, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloker ilaçlar ve izoniazid,

Salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol ve probenesid gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlar,

Metal bileşikler (demir ürünleri, magnezyum ürünleri, kalsiyum içerikleri nedeniyle süt ürünleri)

Preko Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Preko’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Preko’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kandaki laktik asit miktarının artması (laktik asidoz), metforminin çok nadir görülen bir yan etkisidir. Daha sıklıkla böbrek hastalığı olan kişilerde görülür. Kandaki laktik asit miktarının artmasının belirtileri üşüme ve rahatsızlık hissi, şiddetli kusma ve bulantı, karın ağrısı, açıklanmamış kilo kaybı ve hızlı nefes alıp vermedir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Diyabetli hastalarda gözün arka tarafındaki retinanın kalınlaşması bulanık görmeye neden olur (maküler ödem). Bu durum Preko ve benzer ilaçlar alan hastalarda nadir de olsa görülür.
 • Duyu azalması.
 • Karaciğer iltihabı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tibbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:

 • Kansızlık,
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik,
 • Kilo artışı,
 • Eklem ağrısı,
 • Görme bozuklukları,
 • Baş ağrısı,
 • İdrarda kan tespit edilmesi,
 • Cinsel güçsüzlük,
 • Vücudun belirli bölgelerinde şişme,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık),
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı,
 • Uykusuzluk,
 • Vitamin B12 emiliminde ve serum seviyelerinde azalma,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • İştah kaybı,
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık,
 • Kurdeşen,
 • Şiddetli kaşıntı,

Bunlar Preko’nun hafif yan etkileridir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.