Prefix İlaç Yan Etkileri ve Kullanımı

Prefix 500 mg film tablet, 10, 14 ve 20 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Prefix 500 mg film tablet, etkin madde olarak 500 mg sefprozile eşdeğer sefprozil monohidrat içerir.

Prefix, beta-laktam antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Prefix, yetişkinlerde boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının, bronş iltihabı ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının ve kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Çocuklarda ise boğaz, bademcik, orta kulak veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Prefix Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prefix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Prefix’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kaşıntı,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Döküntü,
 • Yüz ve boğazda ödem,
 • Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
 • Sarılık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Prefix’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
 • Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
 • Sersemlik,
 • Karın ağrısı,
 • Diyare,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Döküntü.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
 • Baş ağrısı,
 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk,
 • Zihin karışıklığı,
 • Uyuklama,
 • Alkalin fosfataz yükselmesi,
 • Ürtiker (Yetişkinlere oranda çocuklarda daha sık),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme.

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
 • Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi),
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu),
 • Ateş.
 • Dişlerde renk değişimi.

Prefix Nasıl Kullanılır?

Prefix’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

En yüksek günlük çocuk dozu, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, Prefix 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Prefix tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Yeterli çalışma olmadığından, Prefix’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda Prefix dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer Prefix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Prefix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Prefix Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz Prefix ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prefix kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Prefix Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Prefix’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Prefix Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Penisiline karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Tedavi sırasında ishal olursanız,

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir),

Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsanız.

Prefix’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.

Prefix, özellikle kalın bağırsak iltihabı olan ve mide-bağırsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir.

Prefix’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Prefix Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prefix kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında Prefix kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Prefix Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Prefix kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (%0.3’ünden daha az) anne sütüne geçer.

Prefix Etken Maddesi Nedir?

Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermez.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Prefix Kullanılır mı?

Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,

Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (Prefix dahil) dikkatli uygulanmalıdır.

Prefix bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Araç ve makina kullanımı

Prefix’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.