Prednol-a Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

PREDNOL-A nedir ve ne için kullanılır?

• PREDNOL-A pomad formundadır. Prednasinolon ve iyodoklorhidroksikin etkin maddelerini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Tüm kortikosteroidlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altmda tutar. İltihap önleyici, damar daraltıcı ve alerji önleyici etki gösterir. Ayrıca iyodoklorhidroksikin etkin maddesi bakteri ve mantarlara karşı etkilidir.

• PREDNOL-A, 30 g’lık alüminyum tüp içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

• PREDNOL-A kortikosteroidlere cevap veren gelişmiş deri rahatsızlıklarında, özellikle bakteri veya mantarların sebep olduğu enfeksiyonun eklendiği durumlarda, dışarıdan cilde sürülerek kullanılır. Bunlar; deride şiddetli ve uzun süreli kızarıklık, genital bölgede kaşıntı, döküntü ile seyreden bazı dermatit türleridir. Ayrıca, yanıklar ve güneş yanıklarında sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PREDNOL-A’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PREDNOL-A’nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yaygın görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Batma

• Yanma

• Tahriş

• Deride alerjiye bağlı kaşıntı, kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşumu

• Soyulma

• Kaşıntı

• Kızarıklık

• Cilt kuruluğu/pullanma

Yaygın olmayan yan etkiler (Tedavi edilen 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

• Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma

• Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri

• İdrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kuruluğu ve deri kuruması gibi kan

glukoz düzeyindeki artış belirtileri

• İdrarda glukoz bulunması

Seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 1.000 hastanın birinden az görülebilir):

• Kıl dibi iltihapları

• Akneye benzer döküntüler

• Ciltte beyaz lekeler

• Ağız çevresinde döküntü ve tahriş

• Varolan cilt rahatsızlığına ek olarak gelişen ikinci bir enfeksiyon

• Deride incelme, çatlaklar, isilik

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

• Ciltte şiddetli kaşıntı (kabarmış şişkinlikler) veya yutma güçlüğüne neden olabilecek

şekilde yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren

aşırı duyarlılık durumu.

PREDNOL-A Nasıl Kullanılır?

Yeterli miktarda PREDNOL-A’yı günde 2-3 kez enfekte cilt bölgesine uygulayınız. 2 haftadan uzun süre kullanmayınız.

Yaşlılarda Kullanımı

PREDNOL-A sadece haricen kullanım içindir. Etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürünüz.

PREDNOL-A’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda yaşa bağlı olarak karaciğer, böbrek ve/veya kalp fonksiyonlarının azalması, bulunan hastalıklar ve devam eden ilaç tedavisi sebebiyle doz dikkatle seçilmelidir, düşük dozlarda tedaviye başlanması gerekebilir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer PREDNOL-A ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PREDNOL-A

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PREDNOL-A ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PREDNOL-A Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PREDNOL-A Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

PREDNOL-A tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak PREDNOL-A tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

PREDNOL-A kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PREDNOL-A Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Prednasinolona, diğer kortikosteroidlere, iyodoklorhidroksikine, iyota veya PREDNOL-A’nın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,

• Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonlan ile yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise.

• Yüzünüzde kırmızı sivilce ve kırmızı döküntü, kabarcık, sivilce benzeri iltihabi, bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyon var ise,

• PREDNOL-A kullanımı süresince uygulama bölgesi tahriş olursa.

PREDNOL-A, 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

PREDNOL-A Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Geniş deri yüzeylerinde veya uzun süreli kullanılıyorsa.

• Çocuklardaki cilt rahatsızlıklarında kullanılıyorsa. Uzun süreli tedavilerde küçük çocuklann büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir. Yenidoğanlarda uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. Çünkü kortikosteroidler bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerinde büyüme geriliğine sebep olabilirler. Bu nedenle tedavi, doktor önerisi ve kontrolü altmda, en kısa sürede en düşük dozlar ile yapılmalıdır.

• Cildinizde eşzamanlı var olan veya gelişen bir enfeksiyon varsa. PREDNOL-A tedavisi, bazı enfeksiyon belirtilerini saklayabilir ya da enfeksiyon direnci oluşturabilir. Bu durumda doktorunuz tedaviye uygun bir antibiyotik ekleyebilir.

Kortikosteroidler bağışıklık sisteminizi baskılayabilir, bu sebeple saklı hastalıklarınızın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

Kullanım süresince güneş ışığı ile doğrudan temastan kaçınınız.

PREDNOL-A’yı, göz ile temas ettirmeyiniz.

PREDNOL-A saç, cilt ve kumaşı boyayabileceğinden dikkatli olunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREDNOL-A İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PREDNOL-A İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PREDNOL-A gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PREDNOL-A Etken Maddesi Nedir?

PREDNOL-A’nın içeriğinde metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat bulunur. Bunlar, aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PREDNOL-A’nın herhangi bir ilaçla etkileşimi bilinmemektedir.

PREDNOL-A prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.