Prednisolon Ampul Ne İçin Kullanılır?

Prednisolon, böbrek üstü bezinden salgılanan doğal bir hormon olan kortizolden 3-4 kat daha güçlüdür.

Prednisolon’un içinde her ampulde 25 mg Prednisolon bulunmaktadır.

Prednisolon, iltihaba ve alerjiye karşı etki gösterir ve yüksek dozlarda bağışıklık sistemini baskılar.

Temiz, berrak, hafif yoğun, akıcı sıvı görünümündedir. Kutuda 5 ve 25 ampul bulunmaktadır. Prednisolon, aşağıdaki durumlarda toplar damar içine veya kas içine verilerek kullanılabilir:

Hormonal bozukluklarda Prednisolon kullanımı;

Böbrek üstü bezinin kortizon hormonunu az salgıladığı durumlarda

Böbrek üstü bezi yetmezliği olduğu bilinen kişilerde cerrahi tedavi, enfeksiyon gibi özel bir durumun varlığında

Doğuştan böbrek üstü bezinin aşırı çalışması durumunda

Enfeksiyona bağlı olmayan tiroid iltihabında

Kansere bağlı kalsiyum yükselmesi durumunda

Romatizmal hastalıklar: Akut bir alevlenmede kısa süreyle tedaviye ek olarak uygulanabilir

Travma sonrası gelişen eklem iltihapları

Eklem sıvısı iltihabı

Eklem çevresinde bulunan bursa adı verilen sıvı keselerinin iltihabı

Tenisçi dirseği (epikondilit)

Kas kirişi ve kiriş kılıflarının iltihabı

Damla (gut) hastalığına bağlı eklem iltihabı

Sedef hastalığına (psoriasis) bağlı eklem iltihabı

Ankilozan spondilit (daha çok omurgayı tutan ve omurganın hareketini kısıtlayan hastalık)

Polimiyalji romatika (özellikle omuz ve uyluk bölgelerinde sabahları şiddetli kas ağrıları ile seyreden)

Tekrarlayan kıkırdaksı bölge iltihapları (polikondrit)

Bazı belirli vaskülit (damarı iltihabı) olguları

Akut romatizmal ateş

Kollajen doku hastalıklarıında Prednisolon kullanımı;

Akut bir alevlenmede veya bazı seçilmiş vakalarda idame tedavisi olarak uygulanabilir:

Sistemik lupus eritematozus (iltihaplı bağ dokusu hastalığı)

Sistemik dermatomiyozit (daha çok deriyi ve iskelet kaslarini etkileyen iltihaplı hastalik)

Sjogren sendromu (tükürük ve gözyaşı bezlerini de tutan bir romatizmal hastalık)

Çocukların ve erişkinlerin romatizma hastalığı

Sistemik nekrotizan vaskülitler (damar duvarının inflamasyonu sonucu gelişen tüm sistemleri tutabilen ve yaşamı tehdit eden hastalık)

Takayasu arteriti (aort ve ana dallarını tutan inflamasyon sonucu oluşan damar iltihabı)

Wegener granulomatozu (kas tabakası ile çevrili küçük ve orta boy atardamarları tutan bir çeşit damar iltihabı).

Poliarteritis nodosa (bir bağ dokusu hastalığı)

Deri hastalıklarında Prednisolon kullanımı;

Pemfigus, Stevens-Johnson Sendromu, eksfoliyatif dermatit, büllöz dermatitis, büllöz pemfigoid, herpetiformis, ağır seboreik dermatit, ağır sedef hastalığı, ağır ürtiker ve mikosis fungoides adı verilen deri ve derialtı sıvı, kan toplanması, derinin soyulması, ağır döküntüler gibi tehlikeli deri hastalıklarının baskılanmasında kullanılır.

Alerjik durumlar: Diğer tedavilere cevap vermeyen ağır alerji durumlarında kullanılır:

Alerjik astım, temas dermatiti, atopik dermatit gibi alerjik deri hastalıkları

Eklem ağrıları ve deri bulguları, ateş, yorgunluk gibi bulgularla seyreden serum hastalığı

Erişkinlerde ve çocuklarda tedaviye cevap vermeyen mevsimsel veya sürekli burun kaşıntısı, hapşırma, burun akıntısı ile belirgin alerjik rinit

İlaç alerjileri

Kan verildikten sonra gelişen deri döküntüleri,

Nefes borusunda şişme

Göz hastalıkları: Göz ve çevresindeki dokuları tutan kısa seyirli veya uzun süren alerjik ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılır. Bunun yanı sıra bir göz hasarlanınca diğer gözde gelişen nedeni açıklanamayan iltihaplanmalar ve şakak arterinin iltihaplanmasında da (temporal arteritis) kullanılır.

Gastrointestinal sistem hastalıklarında Prednisolon kullanımı;

Ülseratif kolit ve bölgesel enterit denilen özel bağırsak iltihaplanmalarında hastalığın kritik döneminin atlatılması amacı ile kullanılır.

Otoimmün hepatit (karaciğer hastalığı), eozinofili gastro-enterohepatitler, otoimmün pankreatit (pankreas iltihaplanması) gibi hastalıklarda ve yemek borusunun kostik madde yaralanmalarının iyileşme döneminde kullanılır.

Solunum hastalıklarında Prednisolon kullanımı;

Bulgu veren sarkoidoz, beriliyoz, aspergilloz gibi akciğer hastalıkları

Eozinofil denen kan hücrelerinde artışla seyreden nedeni belirsiz zatüree

Alerjik olmayan astım

Akciğerlerde fibrozis denen sertleşmenin gelişmesi

Kronik bronşit gibi solunum yollarını tıkayan hastalıkların alevlenme dönemleri

Ağır veya yaygın akciğer veremi

Özellikle lenf düğümlerindeki şişlik solunumu kısıtlıyorsa diğer verem tedavileri ile birlikte kullanılır, parazit hastalıklarına bağlı akciğer bozukluğu (Loeffler sendromu)

Akciğere gıda kaçması ile oluşan zatüree

Oksijenlenmeyi bozan Pnömositis carinii denilen mikropla gelişen zatüree gibi nefes almayı güçleştiren akciğer hastalıkları

Kan hastalıklarında Prednisolon kullanımı;

Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile oluşan kansızlık

Trombositlerin azaldığı ve deride toplu iğne başı gibi kanama odaklarının belirdiği nedeni bilinmeyen trombosit azlığına bağlı kanamalar,

Kırmızı kan hücrelerinin tek başına azalması (doğuştan veya sonradan),

Yaşamın ilk 2 ayında bulgu veren Diamond-Blackfan anemisi denilen özel bir kansızlık çeşidi gibi kan hastalıkları

Beyin tümörleri, akut GVHH, spinal kord basısı ve vena kava superior sendromu olgularının tedavisinde

Neoplastik hastalıklarda Prednisolon kullanımı;

Kan kanseri (lösemi) veya lenf kanserinde ek tedavi olarak kullanılabilir.

Kanser kemoterapisi ve radyoterapiye bağlı bulantıların tedavisinde destek tedavi olarak kullanılabilir.

Ödemli durumlar: Lupusa bağlı olan veya olmayan nefrotik sendrom hastalarında kullanılır (İdrarda proteinin bol miktarda atıldığı ve buna bağlı olarak vücutta ödem denilen şişliklerin geliştiği özel bir böbrek yetmezliği türü)

Diğer hastalıklarda Prednisolon kullanımı;

Sinir sistemini veya kalbi tutan trişin hastalığında ( domuz etinden geçen bir parazit)

Verem mikrobunun neden olduğu menenjitte bu mikroba karşı kullanılan tedaviye eklenebilir

Organ nakillerinden sonra doku reddi gelişirse kullanılabilir.

Eklem içine veya yumuşak dokuya enjeksiyonu: Kireçlenmeye bağlı eklem sıvısı iltihabı, romatizma, bursa denilen sıvı keselerinin iltihabı, damla hastalığındaki eklem iltihabı, tenisçi dirseği, kas kirişi ve kılıfının iltihabı, travma sonrası gelişen eklem ve kemik iltihabı

Lezyon içine enjeksiyonlar: Keloidler denilen düzensiz yara iyileşmeleri, liken planus, sedef hastalığının plakları, granüloma anulare, basit liken, diskoid lupus, diabete bağlı yağ dokusu nekrozları, kısmi saç dökülmesi (alopesi areata) gibi deri hastalıklarında ve sinir kılıfları veya kirişlerdeki sıvı dolu tümörler gibi hastalıklarda kullanılır.

Prednisolon Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, Prednisolon’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Enfeksiyonlara duyarlılığın ve enfeksiyon şiddetinin artışı, ciddi enfeksiyon bulgularının maskelenmesi, fırsatçı enfeksiyonlar
 • Burun kanaması
 • Şeker hastalığı
 • Uykusuzluk, sinirlilik,
 •  Katarakt, göz içi basıncı artışı
 • İştah artışı, hazımsızlık
 • Deride çürükler, küçük noktasal mor kanama alanları görülmesi veya damarlarınızdan birinde tıkanma olması
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları, anaflaksi (ciddi bir alerjik reaksiyon)

Şeker metabolizmasında bozulma, adet düzeninde bozulma ve adet görememe, bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde büyümenin azalması, kilo alma, karbohidrat toleransında bozulma, protein ve kalsiyum kaybında artma, yüzün yuvarlaklaşması, ense bölgesinde yağ toplanması, karın bölgesinde yağ birikmesi, bacaklarda incelme şeklinde görülen tipik görünüm (Cushing sendromu)

Ruhsal çökkünlük, intihar düşüncesi veya anormal düşünceler gibi psikolojik bozukluklar, aşırı neşeli olma durumu, psikolojik olarak kendini bağımlı hissetme

Baş ağrısı, baş dönmesi, konvülsiyonlar, özellikle çocuklarda kafa içi basıncının artışına bağlı olarak baş ağrısı, bulantısız kusma, görme bozuklukları

Nöbet gelişimi veya sara (epilepsi) hastası iseniz nöbetlerde artış görülmesi

Papilödemi (gözdeki optik diskin şişmesi), santral seröz koriyoretinopati (damarlarda ve pigment epitel hücrelerinde yerel geçirgenliğin artması sonucu gelişir), korneal veya skleral incelme, oftalmik (göz ile ilgili) viral ve fungal hastalıkların alevlenmesi, göz küresinin dışarı doğru belirginleşmesi (eksoftalmi)

Ödem, kan basıncında yükselme, yeni geçirilmiş kalp krizini izleyen miyokard rüptürü, sodyum tutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz, özellikle zamanından önce doğan bebeklerde (prematüre) verildiğinde kalp kasında büyüme ile kendini gösteren kalp yetmezliği bulguları

Karın ağrısı, bulantı, kusma gibi bulgular pankreasınızda bozukluk olduğuna işaret edebilir, perforasyon (bir organın duvarının anormal olarak delinmesi) ve hemoraji (kanın yırtılmış veya hasara uğramamış damar duvarından damar dışına çıkması durumu) ile sonuçlanabilen peptik ülser, ince ve kalın barsak perforasyonu (özellikle enflamatuvar barsak hastalığı olan kişilerde), karın şişliği, ülseratif ösafajit, kandidasis (mantar enfeksiyonu),

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Kıllanma artışı, deride renk değişikliği (renk azalması), terlemede artış
 • Eklem ağrısı, kol ve bacak kemiklerinde ani başlayan ağrı (bu kemiklerde aseptik nekroz denen doku hasarının göstergesi olabilir)
 • Yara iyileşmesinde gecikme, deride incelme ve daha kolay hasarlanma eğilimi, mor çatlaklar gelişimi, sivilcelenme
 • Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
 • Omurga ve uzun kemiklerde kırılma, kas kirişinde kopma, kemiklerde zayıflama (kemik erimesi)
 • Yorgunluk, hıçkırık, özellikle kol veya bacaklardaki iskelet kaslarında tümör gelişimi (kaposi sarkomu)

Bazı olgularda geri çekilme bulguları, hastanın tedavi gördüğü hastalığın bulgularının şiddetlenmesi şeklinde olabilir. Diğer etkiler, iyi huylu kafa içi basıncı artışı, baş ağrısı ve kusma ve serebral ödemin neden olduğu papilla ödemidir. Latent rinit veya egzema açığa çıkabilir. Psikolojik reaksiyonlar görülebilir.

Prednisolon Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınızın cinsine ve görülme süresine göre alacağınız doz miktarını ve Prednisolon ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Özellikle uzun süreli uygulamalarda dozun sabahları uygulanması tercih edilir.

Erişkinlerde genellikle yeni başlamış iltihabi durumlarda 50 mg ile ve daha uzun süredir devam eden durumlar için ise 25 mg ile tedaviye başlanır. Ağır hastalıklarda daha yüksek dozlar kullanılabilir. Daha sonra doz yavaş yavaş azaltılarak idame doza geçilir. Uzun süreli kullanımlarda günlük 7.5 mg üzerine çıkılmaması önerilir.

Eklem içine uygulamada hekim tarafından ekleminizin içine veya çevresine eklemin büyüklüğüne göre 5-25 mg zerk edilecektir. Bir günde en fazla 5 ekleminize bu tedavi uygulanabilir.

Prednisolon, hekim tarafından toplar damar içine, kas içine, eklem içine veya eklem çevresine veya lezyon içine uygulanabilir.

Ampulun kullanılmadan önce çalkalanması gerekir.

İstenmeyen etkiler daha sık görüldüğü için dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği hastalarında Prednisolon kullanımı

Dikkatli kullanılması ve hastanın yakından izlenmesi gerekir.

Eğer Prednisolon’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Prednisolon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında önemli bir bulgu görülmez. Uzun süre yüksek dozda kullanılmasına bağlı istenmeyen etkilerin görülmesi daha sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda doz yavaş yavaş azaltılır. Doktorunuz ortaya çıkan bulgularınıza yönelik destekleyici tedavi uygulayacaktır.

Prednisolon Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Prednisolon dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Prednisolon Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzla konuşmadan Prednisolon almayı aniden kesmeyiniz. Hastalık bulgularınız şiddetlenebilir. Prednisolon’un doktorunuzun önerisine göre daima yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi gerekir.

Prednisolon kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Prednisolon Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Prednisolon’a veya Prednisolon ampulun içindeki yardımcı maddelerden harhangi birine karşı alerjiinz olduğu söylenmişse,

Yaygın bir enfeksiyonunuz varsa,

Mide veya oniki parmak barsağınızda aktif ülser (yara) varsa,

İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,

Kemik erimesi tanısı konmuş ise,

Canlı aşıların uygulanmasında,

BCG aşısı yapılmış lenfoma hastalarında,

Glokom (göz tansiyonu) varsa,

Ağır bir kas hastalığı (myastenia gravis hariç) bulunuyorsa kullanılmamalıdır.

Eklem içi ve çevresine uygulamanın yapılmaması gereken durumlar ise eklemde veya eklem çevresinde enfeksiyon bulunmasıdır. Direkt kas içine veya omurga eklemlerinin içine uygulanmamamlıdır.

Prednisolon Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Tedavi sırasında Kaposi sarkomu denilen nadir görülen bir iskelet kası kanseri gelişirse

Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)

Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.

Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar (özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarından uzak durunuz. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz).

Verem, mantar hastalıkları, amip ve sağlıklı insanlarda genellikle hastalığa sebep olmayan (fırsatçı enfeksiyonlar) organizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda artışa sebep olabilir.

Bağırsaklarında strongiloides cinsi kurt bulunan hastalarda ciddi enfeksiyonlar gelişebilir.

Sıtmanın beyni tuttuğu hastalarda kullanılması önerilmez.

Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkinliklerinden tam emin olunamaz.

Menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz açısından dikkat edilmelidir.

Kan basıncı yüksek ve kalp yetmezliği olan hastalarda,

Şiddetli duygudurum bozuklukları olanlarda (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğu olanlarda

Şeker hastalarında ve ailesinde şeker hastası bulunanlarda

Veremlilerde veya önceden verem hastalığı geçirmiş kişilerde

Göz içi basıncı yüksek kişilerde veya ailesinde bu tür hastalığı olanlarda

Karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalarında

Sara (epilepsi) hastalarında

Kortikosteroid tedavisi ile kas güçsüzlüğü ortaya çıkan hastalarda

Mide şikayetleri olanlarda

Ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi bağırsak hastalığı bulunanlarda (kanama ve delinme riski artar)

Yeni bağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerde

Tiroid bezi fazla çalışanlarda

Karaciğer sirozu olanlarda

Gözdeki herpes zoster enfeksiyonlarında veya görme siniri enfeksiyonlarında

Gözde gelişen diğer virüs ve mantar enfeksiyonlarında

Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır

Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.

Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 40 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Prednisolon İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tedavi sırasında diyet; potasyum, protein ve vitaminlerden zengin, yağ, karbohidrat ve sodyumdan fakir olmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Prednisolon Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prednisolon ampul, ancak hekim tarafından mutlaka gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatle kullanılabilir.

Emzirme Döneminde Prednisolon Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde dikkatli kullanılmalıdır. Bebeğin büyüme ve gelişmesi izlenmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Prednisolon’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

Prednisolon Etken Maddesi Nedir?

Prednisolon, sodyum içermektedir. Ancak bu miktar diyetinizi engellemeyecek kadar düşüktür.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Prednisolon Kullanılır mı?

Siklosporin, metotreksat (bağışıklık hastalıklarında kullanılan ilaçlar)

Ritonavir (virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

Ağızdan alınan doğum kontrol hapları (Prednisolon’un etkisini artırır).

Ketokonazol (mantar hastalıklarında kullanılır)

Barbituratlar (uyku ilaçları)

Fenitoin, karbamazepin, primidon, aminoglutetimid gibi sara (epilepsi) hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Rifampisin, rifabutin, izoniazid gibi antibiyotikler

Mifepriston (düşük hapı olarak bilinir)

Aspirin ve steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (mide şikayetleri artar)

Aşılar ve toksoidlerin etkileri azalır.

Kan sulandırıcı ilaçlar (kanama fonksiyonları daha yakın takip edilmelidir)

Şeker tedavisinde kullanılan ilaçlar (doz ayarlaması gerekebilir)

Tansiyon ilaçları ve idrar söktürücüler (etkileri azalabilir)

Potasyum atılımını artıran idrar söktürücüler, amfoterisin (mantar tedavisinde de etkili antibiyotik) ve karbeneksolon (mide koruyucusu) (potasyum düşürür ve kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçların etkisini artırır)

Astım tedavisinde kullanılan teofilin, yüksek dozlarda bambuterol, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin ve doğumda kullanılan ritodrin ile birlikte kullanıldığında potasyum miktarı azalır.

Somatotropin

Kortikosteroidler alerji için uygulanan deri testlerine verilen reaksiyonu baskılayabilir.

Myasteni gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalarında antikolinesteraz ajanlar ile kortikosteroidlerin birlikte kullanılması şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.