Pravachol Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

PRAVACHOL nedir ve ne için kullanılır?

PRAVACHOL’ün etkin maddesi olan pravastatin sodyum, statinler veya HMG-CoA redüktaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna ait olup lipid olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılır.

PRAVACHOL 40 mg Tablet, yeşil renkli, yuvarlak, dikdörtgen, bir tarafında “P” ve diğer tarafında “40” kazılı tabletlerdir. 30 tablet içeren HDPE şişede piyasaya sunulmaktadır.

PRAVACHOL, kolestrolün karaciğer tarafından üretimini önler ve buna bağlı olarak kolestrol ve diğer lipidlerin (trigiliserid) vücudunuzdaki seviyesini azaltır. Kanda kolestrol seviyesinin çok yüksek olması durumunda, kolestrol damarların duvarlarına birikerek tıkanmasına neden olur.

Bu duruma damar sertliği (ateroskleroz) denir ve aşağıdaki durumlara neden olabilir:

• Kalbi besleyen bir damarın kısmen tıkanması sonucu oluşan gögüs ağrısı (anjina pektoris),

 • Kalbi besleyen bir damarın tamamen tıkanması sonucu oluşan kalp krizi (miyokart infarktüsü),
 • Beyni besleyen bir damarın tamamen tıkanması sonucu oluşan inme (serebrovasküler olay).
 • PRAVACHOL, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

  Kan kolesterol seviyeniz yüksekse

  Diyete ve egzersiz, kilo verme gibi diğer tedavilere cevabın yetersiz kaldığı durumlarda diyete ilave olarak kullanılır.

  Primer korunma

  Diyete ilave olarak, ağır veya orta kan kolesterol seviyesi yüksek ve kardiyovasküler olay riski yüksek olan hastalarda, kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm oranının ve hastalığa yol açma oranının azaltılmasında kullanılır.

  Sekonder koruma

  Diğer risk faktörlerinin düzeltilmesine ilave olarak, stabil olmayan anjina pektorisi (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) veya geçmişte kalp krizi geçirmiş olan ve normal veya yükseltilmiş kolesterol seviyesine sahip hastalarda, kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm oranının ve hastalığa yol açma oranının azaltılmasında kullanılır.

  Organ naklinden sonra

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PRAVACHOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PRAVACHOL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Çok nadir rastlansa da kas problemleri ciddi olabilir ve ciddi hayatı tehdit eden böbrek hastalığına yol açabilir.
 • Açıklanamayan ya da inatçı kas ağrısı, kaslarda hassasiyet, zayıflık veya kramplar (özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve yüksek ateşiniz varsa)
 • Çok zor nefes almaya sebep olan, yüz, dil, dudak ve nefes borusunda şişme dahil ani görülen ciddi alerjik reaksiyonlar (tepkiler). Bu çok nadir görülen ancak ciddi olabilen bir tepkidir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdaki yan etkiler yaygın olmayan yan etkilerdir ve 1000 hastanın Tinden fazlasını etkileyebilir.

  Sinir sistemi hastalıkları: Baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozuklukları (uykusuzluk dahil)

  Göz hastalıkları: Bulanık veya çift görme

  Gastrointestinal (mide-barsak) hastalıkları: Hazımsızlık, bulantı/kusma, midede ağrı veya rahatsızlık, ishal, gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik, kabızlık

  Deri ve derialtı doku hastalıkları: Döküntü, kaşıntı, sivilce, ürtiker, kafa derisi ve saç problemleri (saç kaybı)

  • Üreme ve idrar yolları hastalıkları: İdrar problemleri (ağrılı veya sık idrar yapma, gece idrara çıkamama) ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk

  Kas ve iskelet sistemi hastalıkları: Kas ve eklem ağrıları

  Aşağıdaki yan etkiler çok seyrek yan etkilerdir ve 10000 hastanın Tinden azını etkileyebilir.

  • Sinir sistemi hastalıkları: Yanma veya karıncalanma duygusu veya sinirleri etkileyen hissizlik gibi dokunma duyusu problemleri

  Deri ve derialtı doku hastalıkları: Ciddi deri hastalıkları ( ciltte pullanma ile kendini gösteren bir hastalık olan lupus eritematozus benzeri belirtiler)

  Karaciğer, safra ve safra yolları hastalıkları: Karaciğer veya pankreas iltihabı, sarılık (derinin sararması ve gözlerin beyazlaşması ile tanınabilir; karaciğer hücre ölümünün çoğalması (fulminan hepatik nekroz))

  Kas ve iskelet sistemi hastalıkları: Kas ve eklemlerde ağrı, hassasiyet, bir ya da daha fazla kasta ağrıya yol açan enflamasyon(miyozit veya polimiyozit), kaslarda güçsüzlük, tendonlarda kopma ile gelişebilen enflamasyon (iltihap)

  Normal dışı kan testi: Transaminazlarda (kanda bulunan bir çeşit enzim) yükselme karaciğer sorunlarının göstergesi olabilir. Doktorunuzdan bu testlerinizi düzenli olarak değerlendirmesini isteyebilirsiniz.

  Olası yan etkiler:

 • Kabus
 • Hafıza kaybı
 • Depresyon
 • Solunum problemleri (inatçı öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş)
 • PRAVACHOL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz size, tedavi boyunca uygulamanız gereken yağ miktarı azaltılmış bir diyet önerecektir.

  PRAVACHOL’ü daima doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • Kandaki yüksek kolestrol ve lipid seviyesi tedavisinde, önerilen doz günde bir sefer, tercihen akşamlan 1040 miligram arasındadır.
 • Kalp ve damar hastalıktan tedavisinde, önerilen doz günde tek sefer, tercihen akşamları 40 miligramdır.
 • En yüksek günlük doz olan 40 mg pravastatin seviyesini aşmayınız. Doktorunuz size uygun olan dozu söyleyecektir.

  Organ nakli sonrasında:

  Doktorunuz başlangıç dozu olarak günde 20 mg verecektir. Doz, doktorunuz tarafından 40 mg’a kadar arttınlabilir.

  Pravastatin aynı anda bağışıklık sistemini baskı altında tutan başka ilaçlarla birlikte veriliyorsa, başlangıç dozu günde 20 mg olmalıdır. Doz, doktorunuz tarafından 40 mg’a kadar arttırılabilir.

  Tabletleri yemeklerden bağımsız olarak bir miktar su ile birlikte yutunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Önerilen doz günde tek sefer tercihen akşamları 10-20 miligram arasıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Ergenlerde (14-18 yaş) kullanımı:

  Önerilen olağan doz, günde bir kez, tercihen akşamlan, 10-40 miligramdır.

  Yaşlılarda kullanım:

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük bir doz ile başlanması düşünülmelidir. Kontrol altında doz ayarlanmalıdır.

  Eğer PRAVACHOL ’ün etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PRAVACHOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PRAVACHOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRAVACHOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu aynı gün içerisinde hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer tabletinizi aynı gün almazsanız, bu dozu atlayınız ve bir sonraki gün normal dozunuzu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRAVACHOL ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz PRAVACHOL ile tedavinizin süresini belirleyecektir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kendiniz durdurmayınız. PRAVACHOL’ü çok düzenli olarak ve tedavi uzun sürse bile doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca almalısınız.

  PRAVACHOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRAVACHOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Pravastatine veya PRAVACHOL’ün bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Hamile iseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,(bkz. emzirme bölümü)
 • Aktif karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kan testlerinizde karaciğer işlevleriniz normalin dışında görülüyorsa (karaciğer enzimlerinizde yükselmeler varsa)
 • PRAVACHOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  aşağıdaki durumların herhangi biri sizde varsa ya da geçmişte olduysa tedaviye başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz

 • Böbrek hastalığı,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi),
 • Karaciğer hastalığınız veya alkol probleminiz varsa (çok miktarda alkol alıyorsanız),
 • Kalıtımsal bir kas hastalığınız varsa,
 • Başka bir lipid düşürücü ilaç (örn. statin ya da fıbrat grubu) almakta iken kaslarınız ile ilgili sorunlar oluştuysa
 • Ayrıca, sürekli devam eden kas güçsüzlüğünüz varsa doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz. Teşhis ya da tedavi için ek testler yapılması ya da ek ilaçlar reçete edilmesi gerekebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Bahsi geçen durumlardan birine sahipseniz veya 70 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve tedaviniz esnasında kan testi yaptırmanızı isteyebilir. Kan testi kas ile ilgili yan etki riskinizi değerlendirmek için kullanılır.

  PRAVACHOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PRAVACHOL yarım bardak su ile aç kamına ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir. Alkol kullanımınızı en aza indirmeniz gerekmektedir. Kullanabileceğiniz alkol miktarı için doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRAVACHOL’ü hamilelik süresince kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRAVACHOL anne sütüne geçtiğinden, emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PRAVACHOL araç ve makine kullanma yeteneğinizi genellikle etkilemez. PRAVACHOL aldıktan sonra sizde baş dönmesi, bulanık veya çift görme oluyorsa, araç veya herhangi bir makine kullanmamalısınız.

  PRAVACHOL Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıda listelenmiş ilaçlar ile birlikte kullanımı kaslarla ilgili sorunlarda artmalara neden olabilir. Eğer, PRAVACHOL ile birlikte bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • Kan kolestrol seviyesini düşüren bir ilaç (gemfıbrozil, fenofıbrat gibi fıbratlar ve nikotinik asit)
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç (siklosporin)
 • Bakteri kaynaklı enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisi için kullanılan bir ilaç (eritromisin veya klaritromisin gibi bir antibiyotik)
 • PRAVACHOL’ün de dahil olduğu statinler (HMG-CoA redüktaz inhibitörleri) adı verilen ilaç grubu ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HİV) veya hepatit C (karaciğer iltihabı) için kullanılan başka ilaçlar; Darunavir+ritonavir veya lopinavir+ritonavir kullanımı sırasında PRAVACHOL dozunuzun sınırlanmasına gerek yoktur.
 • Eğer PRAVACHOL’ün yanı sıra, kolestiramin veya kolestipol gibi, reçine türü bir lipid düşürücü ilaç daha alıyorsanız, PRAVACHOL’ü bu ilaçlardan en az bir saat önce veya dört saat sonra almalısınız. Çünkü yakın sürelerde alındıklarında, reçine türü ilaçlar PRAVACHOL’ün emilimini etkileyebilir.

  PRAVACHOL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.