Potant Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Potant ağız yolu ile uygulanan, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Akciğer, sinüs, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

Potant, 7 ve 14 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

Potant aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Akut sinüzit

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

Toplumdan edinilmiş pnömoni

Piyelonefrit dahil, komplike üriner sistem enfeksiyonları

Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları

Komplike deri ve yumuşak deri enfeksiyonları

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Kronik bakteriyel prostatit

Potant Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Potant ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Potant’ın önerilen dozu günde bir veya iki tablettir.

Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Potant, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

Tabletleri günün aynı saatinde alınız.

Böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde olan yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalıklarında Potant Kullanımı

Böbrek yetmezliğinde Potant dozunun ayarlanması gerekir. Potant kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Potant’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Potant’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımının sonuçları, zihin karışıklığı, sersemlik, bilinç kaybı ve nöbet gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve kalp ritmi anormalliğine yol açabilecek kalp rahatsızlıklarıdır. Aşırı doz alımının tedavisinde, levofloksasin diyaliz yöntemi ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Belirli bir antidotu yoktur.

Potant Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Potant Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

Potant Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

Nöbet (konvülsiyon) riskini attırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

Potant tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

Tabletler sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Potant Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bilinen bir kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız, Potant’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Potant İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Potant’ı yiyecekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Potant Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle Potant sadece doktor tarafından zorunlu görülürse hamile kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Potant Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Potant Etken Maddesi Nedir?

Potant’ın içeriğinde özel durumu olan yardımcı maddeler bulunmadığı için herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Potant Kullanılır mı?

Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile Potant birlikte alındığında, Potant’ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, Potant uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

Sukralfat, Potant birlikte alındığında, Potant’ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, Potant uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

Potant ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, Potant ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

Potant ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

Potant siklosporin’in etkisini uzatabilir.

Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile Potant birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Potant Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Potant’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Potant’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Tendon iltihaplanması ve ağrı
 • Tendon yırtılması
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kas yorgunluğu
 • Kan şekerinin düşmesi
 • Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal
 • İntihar düşüncesi veya davranışları riski gibi kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar
 • Hayal görme
 • Kalp atım ritminin bozulması
 • Ateş

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Potant’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik
 • Sıkıntı hissi, depresyon
 • Sara nöbeti
 • Titreme
 • Bilinç bulanıklığı
 • Görme ve duyma bozuklukları
 • Tat ve koku alma bozuklukları
 • His azalması
 • Çarpıntı
 • Kan basıncının düşmesi
 • Nefes darlığı
 • Kansızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykusuzluk
 • Uyuşma
 • Bulantı
 • İştah kaybı
 • Hazımsızlık
 • Mide yanması
 • Kızarıklık
 • Halsizlik
 • Mantar enfeksiyonu

Bunlar Potant’ın hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Potant ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.