Ponstan Fort 500 MG 20 Tablet

Ponstan Forte, açık sarı renkte, bir yüzü yazısız, diğer yüzü “Ponstan Forte” yazılı, çentiksiz, oval, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

Ponstan Forte, 500 mg’lık tabletler halindedir ve 20 tablet içeren formu mevcuttur.

Ponstan Forte, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Romatizmal hastalıklara eşlik eden akut ve kronik ağrılarda

Kas ağrısı, omurga ağrısı

İncinme veya ameliyat sonrası ağrı, şişlik ve iltihap durumlarında

Ağrılı adet dönemi

Ponstan Fort Nasıl Kullanılır?

Ponstan Forte’ u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Erişkinlerde ve 14 yaşın üstündeki ergenlerde genel dozlama günlük 3 kez 1 tablettir. Günlük doz aşılmamalıdır.

Adet ağrısı tedavisinde Ponstan Forte ağrı başlarken uygulanmalıdır. 16 yaşından küçük ergenlerde adet ağrısının Ponstan Forte ile tedavisi kanıtlanmamıştır.

Ponstan Forte tableti bütün olarak su ile yemeklerde birlikte yutulmalıdır.

Ponstan Forte, 14 yaşından büyük çocuklarda ağrı tedavisinde kullanılır. 14 yaşın altında kullanılmamalıdır. 16 yaşından küçük adolesanlarda ağrılı adet görmenin tedavisinde yeterli deneyim bulunmadığından tavsiye edilmez.

Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarının azalması, ülser ve kanama olasılığı yüksek olduğundan Ponstan Forte dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Ponstan Fort Kullanımı

Böbrek ya da karaciğer rahatsızlığınız varsa Ponstan Forte’u dikkatli kullanınız. Ciddi böbrek ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa Ponstan Forte’u kullanmayınız.

Eğer Ponstan Forte’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ponstan Forte’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ponstan Fort Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez o dozu alınız. Ancak, eğer bir sonraki ilaç alma saatiniz yaklaştıysa atladığınız dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ponstan Fort Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Ponstan Forte tedavisi sonlandırıldığında özellik gerektirecek bir durum oluşmaz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Ponstan Fort Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ponstan Forte’u hamileliğinizin son 3 ayında kullanmayınız. Mefenamik asit kullanımı doğurganlığı azaltabileceği için, hamile kalınması planlandığında kullanılması tavsiye edilmez. Hamilelerde yeterli çalışma olmadığından Ponstan Forte’un hamileliğiniz boyunca kullanımı tavsiye edilmez. Gebe kalmakta problem yaşayan veya kısırlık kontrolü yaptıran kadınların mefenamik asit almayı durdurmaları tavsiye edilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Ponstan Fort Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ponstan Fort Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ponstan Fort Kullanılır mı?

Ponstan Forte ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

Kanın pıhtılaşmasını önleyen ya da geciktiren ilaçlar (örn. varfarin)

Yüksek tansiyonu düşüren ilaçlar, idrar söktürücüler (örn. furosemid)

Kortizon içeren ilaçlar

Siklosporin (organ naklinde organ reddini önlemek için kullanılan bir tür ilaç)

Kandaki şeker seviyesini düşüren ilaçlar (örn. insulin)

Lityum içeren ilaçlar (ruhsal durumdaki çift yönlü değişikliklerin tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)

Metotreksat içeren ilaçlar (bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bir tür ilaç)

Takrolimus (bağışıklık sistemi baskılayıcı bir tür ilaç)

Kalp glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan bir tür ilaç)

Mifepriston (progesteron ve glukokortikoid yapımını inhibe eden bir tür ilaç)

Kinolon ve aminoglikozid yapısındaki antibiyotikler

Depresyon ilaçları (antidepresanlar)

Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; (örn. aspirin)-Gastrointestinal (mide ve bağırsak) olay görülme riski, kalp krizi ve inme(felç) görülme sıklığı artmaktadır.)

Zidovudin (antiviral ilaçlar)

Varfarin veya heparin gerekli olmadıkça Ponstan Forte ile birlikte kullanılmamalıdır.

Ponstan Fort Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ponstan Fort’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler, tüm hastalarda, belirtileri kontrol etmek için gereken en kısa sürede gerekli en düşük etkili doz kullanılarak en aza indirilebilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • İshal
 • Alınan doz ile ilişkili olup dozun azaltılmasıyla hafifler ve tedavinin sonlandırılmasıyla hızla kesilir. Bazı hastalar tedaviyi sürdüremeyebilir.
 • Kusma ile birlikte ya da kusma olmadan mide bulantısı
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı (abdominal ağrı)
 • Kanda eozinofil hücre sayısının artışı

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Mide ekşimesi
 • Kolestatik sarılık
 • Kalın bağırsak iltihabı
 • İnce ve kalın bağırsak iltihabı
 • Gaz
 • Kanama veya delinme ile birlikte görülen ya da sadece mide ülserasyonu
 • Uyuklama

Seyrek Yan Etkiler

 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • Boğazda şişme
 • Deri döküntüsü ve yüz ödemi gibi alerjik reaksiyonlar
 • Terleme
 • Kurdeşen
 • Bronşların daralması (bronkospazm) ve kan basıncında düşüşün (şok gelişebilir) eşlik ettiği ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Diyabetli hastalarda bir çeşit şeker olan glukoza karşı dayanıksızlık, kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
 • Sinirlilik
 • Depresyon
 • Bakteriyel olmayan beyin zarı iltihabı
 • Havale
 • Sersemlik
 • Yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Gözde tahriş
 • Görme bozukluğu
 • Geri dönüşlü renkli görme kaybı
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Kulak ağrısı
 • Çarpıntı
 • Kalp yetmezliği
 • Düşük tansiyon
 • Yüksek tansiyon
 • Astım
 • Nefes darlığı
 • Hafif karaciğer toksi sitesi
 • Sarılık
 • Ciddi karaciğer rahatsızlıkları ile ortaya çıkan böbrek yetmezliği
 • Mide ekşimesi (pirozis)
 • Pankreas iltihabı
 • Pankreas enzimlerinin yetersizliğinden veya emilim bozukluklarından nedeniyle, dışkının aşırı yağ içermesi, yağlı dışkı
 • Karaciğerde fonksiyon bozukluğu
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihabi durum (Stevens-Johnson sendromu)
 • Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (Lyell sendromu (toksik epidermal nekroliz))
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Bir tür kansızlık (otoimmün hemolitik anemi (^12 aylık mefenamik asit tedavisinde bildirilmiştir ve tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkar))
 • Kemik iliğinde hücre yapımının durması
 • Kırmızı kan hücresinin kandaki oranında (hematokrit) düşme
 • Kanda akyuvar hücre sayısının azalması, kanda akyuvar, alyuvar ve trombosit hücre sayısının azalması ve bağışıklık sistemi nedeniyle trombosit hücre sayısının azalmasına bağlı olarak oluşan kırmızı-mor renkte döküntüler
 • İdrar yaparken yanma
 • İdrarda kan tespit edilmesi (hematüri)
 • Ciddi böbrek hastalığı (papiller nekroz dahil böbrek yetersizliği, tubulointerstisyel nefrit, böbrek fonksiyon bozukluğu)
 • Vücutta sodyum ve su tutulumu

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Ciddi böbrek hastalığı (glomerulonefrit, nefrotik sendrom)
 • Pıhtılaşma bozukluğu (trombosit agresyon inhibisyonu)
 • Ödem
 • Mide bağırsak kanalında iltihap
 • Mide bağırsak kanalında kanama
 • Mide bağırsak kanalında ülser
 • Mide bağırsak kanalında delinme
 • Yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağında ülser (peptik ülser)
 • Karında sürekli olarak devam eden rahatsızlık hissi (dispepsi)
 • Dışkıda kan görülmesi (melena)
 • Kan kusma (hematemez)
 • Ağız mukozasında iltihap (ülseratif stomatit)
 • Bir çeşit iltihabi bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı)
 • Midede iltihap (gastrit)
 • Deri kaşıntısı (prurit)
 • Ciltte iltihabi bir çeşit reaksiyon (eksfoliyatif dermatit)
 • Bazı test sonuçlarında değişiklikler (karaciğer fonksiyon ve ürobilinojen idrar testi sonuçlarında değişiklik)
 • Vücut ısısının normalin altına inmesi (çocuklarda görülür)

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmesi, uyuşukluk, yorgunluk görme bozuklukları gibi istenmeyen etkiler gözlenmesi mümkündür. Etkileniyorsanız, araç ya da makine kullanılması tavsiye edilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.