Polisetron Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Polisetron, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir.

Polisetron, 5 mİ çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon bir doz içerir.

Polisetron serotonin (5HT3) antagonistleri olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

Bu grup ilaçlar bulantı ve kusmaya neden olabilen serotoninin etkisini durdurarak etki gösterir.

Polisetron Nasıl Kullanılır?

Polisetron, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.

Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak Polisetron’u kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.

250 mikrogram Polisetron hızlı enjeksiyon ile damar içine verilir. Açılan flakondan arta kalan Polisetron atılır.

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden ileri safha böbrek hastaları için herhangi bir veri bulunmadığından lütfen doktomnuza danışınız.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktomnuz Polisetron ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer Polisetron’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Polisetron’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Polisetron Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Polisetron Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Polisetron kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Polisetron Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer Palonosetron’a ya da Polisetron’un içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

Polisetron Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Akut kalın barsak tıkanıklığı ya da tekrarlayan kabızlık hikayeniz var ise,

Polisetron’u amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksasin, eritromisin, haloperidol, klorpromazin, ketiapin, tiyoridazin, domperidon gibi anormal kalp ritmine neden olabilecek diğer ilaçlar ile birlikte alıyor iseniz,

Kalp ritmi değişiklikleri (QT uzaması) için kişisel veya aile öykünüz varsa,

Diğer kalp problemleriniz varsa,

Potasyum ve magnezyum gibi kandaki bazı minerallerde tedavi edilmeyen bir dengesizliğiniz varsa.

Başka bir kemoterapi kürü almıyorsanız, kemoterapiyi takip eden günlerde Polisetron alınması tavsiye edilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Polisetron Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuz gerekli görmedikçe size Polisetron uygulamayacaktır.

Hamilelik sırasında Polisetron uygulanmasının herhangi bir zararlı etkiye neden olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Polisetron Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Polisetron’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Eğer emziriyorsanız Polisetron’u kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Polisetron Etken Maddesi Nedir?

Polisetron içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Polisetron 207,5 mg mannitol içermektedir, ancak bu miktar herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Polisetron Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alacaksanız; doktomnuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

Depresyon ve/veya kaygı bozukluğunun tedavisinde kullanılan fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram dahil SSRI’lar (selektif serotonin gerialım inhibitorleri)

Depresyon ve/veya kaygı bozukluğunun tedavisinde kullanılan venlafaksin, duloksetin dahil SNRI’lar (selektif noradrenalin gerialım inhibitörleri)

Polisetron Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Polisetron’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Polisetron’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Dudakların, yüzün, dilin veya boğazın şişmesi, nefes almada zorluk veya bayılma, kaşıntı, yummlu döküntü (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Polisetron’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kabızlık
 • İshal

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Yüksek veya düşük kan basıncı
 • Normal olmayan kalp atımı veya kalbe kan akışının azalması
 • Damar renginde değişiklik ve/veya damarın genişlemesi
 • İdrardaki veya kandaki şeker seviyesinin yüksek olması
 • Kandaki kalsiyum seviyesinin düşük olması
 • Kandaki renk veren bilirubin seviyesinin yüksek olması
 • Bazı karaciğer enzim seviyesinin yüksek olması
 • Aşırı mutluluk hali veya endişe
 • Uykulu olma veya uyku problemi yaşama
 • İştah azalması veya iştah kaybı
 • Halsizlik, yorgunluk, ateş veya grip benzeri belirtiler
 • Deride hissizlik, yanma, karıncalanma veya sızlama hissi
 • Kaşıntılı deri döküntüsü
 • Görme bozukluğu veya gözde tahriş
 • Hareket hastalığı (taşıt tutması)
 • Kulak çınlaması
 • Hıçkırma, gaz, ağız kumluğu veya hazımsızlık
 • Karın ağrısı
 • İdrar yapmada zorluk
 • Kas ağrısı
 • Elektrokardiyogram anormallikleri (QT uzaması)

Seyrek Yan Etkiler

 • Polisetron’a karşı alerjik reaksiyonlar (Belirtiler dudakların, yüzün, dilin veya boğazın şişmesi, nefes almada zorluk veya bayılmayı içerebilir. Ayrıca sizde kaşıntı, yumrulu döküntü (kurdeşen) görülebilir.)
 • Enjeksiyon yerinde yanma veya ağrı.

Araç ve makina kullanımı

Palonosetron, baş dönmesi, uyku hali ya da bitkinliğe sebep olabileceğinden, eğer sizi etkilerse araç ya da makine kullanmayınız.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.