Polihes Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PF Polihes, damar içi uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış bir çözeltidir. İçerisinde hidroksietil nişasta adlı etkin madde bulunur. Çözelti 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde bulunur.

PF Polihes şu durumlarda kullanılır:

Kan hacminin eksikliği ile seyreden yanık, kanama, ameliyatlar, tüm vücudun iltihabi durumu (sepsis) veya travma (vurma, çarpma, darbe) sonucu oluşan kan ya da sıvı kaybına bağlı şok durumunun (hipovolemik şok) önlenmesi ve tedavisi için.

Açık kalp ameliyatlarında kalp akciğer cihazında kullanılan sıvıya ek olarak.

Bir tür kan toplama işlemi (lökoferez) sırasında.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PF Polihes’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • İlacın uygulandığı bölgede, ellerde, ayaklarda veya tüm vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık (kurdeşen), yanma hissi;

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PF Polihes’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 • Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı;
 • Vücutta aşırı sıcaklık ya da soğukluk hissi;
 • Baş dönmesi, bayılma hissi;
 • Kalpte çarpıntı;
 • Tükürük bezlerinizde büyüme
 • Baş ağrısı, ateş, üşüme hissi, kusma (grip benzeri belirtiler);
 • Kas ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı veya şişlik.
 • Çok seyrek görülenler:
 • Kalp durması
 • Solunum durması
 • Şok

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

PF Polihes’e bağlı olarak olarak aşağıdaki yan etkiler de görülebilmektedir.

Bilinmeyen sıklıkta görülenler:

 • Kaşıntı
 • Böbrek ağrısı
 • Bazı kan testlerinde değişiklik

PF Polihes Nasıl Kullanılır?

PF Polihes’in kan hacminin eksikliği ile seyreden durumlardaki ortalama günlük dozu 2501000 ml’dir. Vakanın ağırlığına bağlı olarak bu miktarlar 2000-2500 ml’ye kadar arttırılabilir. Özel bir durum söz konusu değilse, 30 dakikada 500 ml’den fazla PF Polihes verilmemelidir.

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz PF Polihes ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Toplardamarlara yerleştirilen küçük bir boru aracılığıyla uygulanır.

PF Polihes açık kalp ameliyatlarında kalp akciğer cihazında kullanılan sıvıya eklenerek de kullanılabilir.

Eğer PF Polihes’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Tedavi dozlarının üzerinde ve çok hızlı uygulanması akciğerlerde sıvı toplanmasına ve kan hacminin artmasına neden olur. Aynı zamanda dolaşım bozukluğuna ve dolaşım süresinin uzamasına neden olur. Daha yüksek dozlarda uygulandığında ise kandaki alyuvar ve protein yoğunluğu azalabilir. Aşırı doz durumunda uygulama durdurularak karaciğer ve böbrek işlevleriniz yakından izlenecek ve gerektiğinde uygun tedavi yöntemleri uygulanacaktır.

PF Polihes’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF Polihes Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF Polihes Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

PF Polihes ayrıca aşağıdaki durumlarda KULLANILMAZ:

Kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı durumlar (hipervolemi ve hiperhidrasyon)

Vücutta sıvı birikimiyle seyreden ağır kalp hastalığı (konjestif kalp yetmezliği ve dekompanse kalp yetmezliği)

İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar çıkışı olmamasıyla seyreden ağır böbrek hastalığı ve diyaliz gören hastalar

Ağır pıhtılaşma bozukluğu durumları

Kafa içi kanamalar

Akciğerlerde sıvı birimiyle seyreden akciğer hastalığı (akciğer ödemi)

PF Polihes Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kalp hastalığı

Böbrek hastalığı

Karaciğer hastalığı

Alerjik hastalıklar

Kandaki tuz miktarının artmış olduğu bazı hastalıklar (hipernatremi veya hiperkloremi)

Bazı hafif seyirli kanamalı durumlar

Eğer bu hastalıklardan biri sizde varsa doktorunuz tarafından tedaviniz sırasında dikkatli bir gözlem altında tutulacaksınız.

Tedavinizin başlangıcında size böbreklerin durumunu ölçen bir kan testi yapılacak (serum kreatinin düzeyi) ve bu teste göre ağır bir böbrek hastalığınız olması durumunda size PF Polihes uygulanmayacaktır. Bu test sonuçları sınırdaysa ve özellikle de yaşlıysanız size kanı sulandırma işlemi (hemodilüsyon) yapılırken özellikle dikkatli olunacak ve tedaviniz süresince bu test tekrar edilecektir.

Doktorunuz çözeltinin ilk 10-20 ml’sini yakın takip altında uygulayacaktır. Bu sırada alerjik reaksiyon görürse uygulamayı kesecektir.

Doktorunuz uygulama sırasında sizi sıvı ve tuz dengeniz açısından takip edecek ve sıvı ve tuz kaybına bağlı şok durumlarında PF Polihes ile başlangıç tedavisini takiben sıvı ve tuz dengesini düzeltici tedaviler uygulayacaktır.

Dolaşımdaki kan kaybınız %20-25’in üzerine çıktığı durumlarda size kan transfüzyonu uygulanacaktır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Polihes Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF Polihes’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Polihes Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF Polihes’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

PF Polihes’in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF Polihes Etken Maddesi Nedir?

PF Polihes’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Polihes Kullanılır mı?

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

PF Polihes aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılacaksa DİKKATLİ KULLANILMALIDIR:

Heparin ya da ağız yoluyla kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar

Bazı kalp ve tansiyon ilaçları (beta bloker ve vazodilatör ilaçlar)

Diğer damar içi uygulanan ilaçlar

Ayrıca PF Polihes, aynı çözelti içinde uygulanan bazı ilaçlarla geçimsiz olabilir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar aynı çözelti içinde uygulanmamalı; bu ilaçlar başka uygulama setinden uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.