Polifleks Dekstroz Laktatli Ringer Prospektüsü ve Yan Etkileri

POLIFLEKS nedir ve ne için kullanılır?

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren, damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 100, 150, 250, 500 ve 1000 mililitrelik PVC ve PP torbalarda sunulmaktadır. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) dummunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasmı önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun eneıji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışmda vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi POLIFLEKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ, herkeste görülmemesine rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri sizde varsa, hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafilaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarının işareti olabilir:

Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)

 • Deride döküntü
 • Deride kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deride şişkinlik
 • Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital ve yüzde ödem)

  Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

  Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın l’inden fazla görülen)

 • Buran tıkanıklığı
 • Öksürük
 • Aksırık
 • Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)

  Kandaki kimyasalların konsantrasyonlarında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

  Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):

 • Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)
 • Kalbin durması
 • Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın l’inden az görülen fakat her 100 hastanın l’inden fazla görülen)

  Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)

 • Göğüs ağrısı
 • Kalp atışırım hızlanması (taşikardi)

  Kalp atışırım yavaşlaması (bradikardi)

 • Endişe durumu
 • Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 hastanın l’inden az görülen fakat her 1000 hastanın l’inden fazla görülen)

 • Kasılmalar
 • Diğer

  Panik atak

  Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:

  Ateş

  İnfüzyon alanında enfeksiyon

  Lokal acı veya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veya şişme)

  Solüsyonun verildiği damarda (filebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damar yolunda kızarıklık, acı, veya yanma ve şişmeye neden olabilir.

  Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöz tromboz) oluşması.

  İnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması (ekstravazasyon). Bu dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

  Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki aşırı yükselme)

  İnfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin üstesi için eklenen ilacm kullanma talimatını okumalısınız.

  Lütfen listelenmiş veya üstelenmemiş bir yan etki fark ederseniz doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, infüzyon durdurulmalıdır.

  POLIFLEKS Nasıl Kullanılır?

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmaymız.

  Doktorunuz POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

  Eğer POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  POLIFLEKS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

  Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

  Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (karımızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

  Kaslarda zayıflık

  Hareket edememe / felç durumu (paralizi)

  Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

  Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

  Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

  Bilinçte bulanıklık

  Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

  İştahta azalma (anoreksi)

  Bulantı

  Kusma

  Kabızlık

  Karın ağrısı

  Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

  Çok miktarda su içme (polidipsi)

  Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

  Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

  Böbrek taşları

  Koma (bilinç kaybı durumu)

  Ağızda tebeşirimsi tat

  Yüz ve boyunda kızarma

  Derideki kan damarlarında genişleme.

  Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

  Mizaçta değişiklikler

  Yorgunluk

  Solukta kesilme

  Kaslarda sertleşme

  Kaslarda seğirme

  Kaslarda kasılmalar

  Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

  POLIFLEKS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  POLIFLEKS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  POLIFLEKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  POLIFLEKS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanmayınız.

  Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

  Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

  Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

  Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

  Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumları

  Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)

  Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

  İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

  Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

  Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

  Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

  Dijital tedavisi altındaysanız.

  Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız, doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

  POLIFLEKS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

  Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

  Solunum hastahğı, solunum yetmezliği;

  Vücudunuzda kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

  Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

  D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb. nedenlerle);

  Böbreklerde taş;

  Gebelik tansiyonu;

  Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

  Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar; doktomnuz size POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanırken özel dikkat gösterecektir.

  Doktorunuz POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

  Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasmda klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

  Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

  bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

  bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

  yalnızca torba ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

  damar içi uygulama sırasmda damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

  POLIFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  POLİFLEKS %5

  POLIFLEKS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’yi kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  POLIFLEKS Etken Maddesi Nedir?

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

  Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçlann seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasmda belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ üe geçimsiz ilaçlardan bazıları:

  Amino kaproik asit

  Amfoterisin B

  Kortizon asetat

  Dietilstilbesterol

  Etamivan

  Etil alkol

  Fosfat ve karbonat solüsyonları

  Oksitetrasiklin

  Thiopental sodyum

  Versenat disodyum

  Seftriakson

  POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ üe kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

  Tetrasiklin

  Ampisüin sodyum

  Minosiklin

  Doksisiklin

  Ayrıca POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasmda bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

 • Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)
 • Tek başma ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
 • Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)
 • Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritim bozukluğu oluşabilir).
 • Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)
 • Bifosfonatlat, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).
 • Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılanları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler).
 • Sempatomimetik ilaçlar (örn. efedrin pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılanları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).
 • POLİFLEKS %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  POLIFLEKS DEKSTROZ LAKTATLI RINGER prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.