Plendil Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

PLENDIL nedir ve ne için kullanılır?

PLENDİL etkin madde olarak 5 mg felodipin içerir.Her kutuda 20 film tablet vardır.Her film tablet pembe renkte , bir yüzü A/Fm, diğer yüzü 5 baskılı yuvarlak tabletler halindedir.

Uzun etkili film tabletler vücuda verilen ilacın dozunu kontrol eder ve gün boyunca etki sağlar.

PLENDİL, kalsiyum antagonistleri diye adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Küçük damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Kalp fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

PLENDİL, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve örneğin egzersizin ve stresin getirdiği göğüs ağrısı (anjina pektoris) tedavisinde kullanılır.

PLENDİL yukarıda verilen tedavilerde kullanılmak üzere onaylanmış bir ilaçtır. Doktorunuz PLENDİL’ i başka bir kullanım için size reçete edebilir. Eğer böyle bir durum olursa doktorunuzun tavsiyesini dikkate alın. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışın.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PLENDIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

PLENDİL’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa PLENDİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz(bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Seyrek(<1/1000)

Seyrek olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir; fakat bir çok durumda felodipin tedavisi ile ilişkili olduğu tespit edilmemiştir.

 • Kusma,
 • Tansiyon düşmesine bağlı bayılma,
 • Çok seyrek(<1/10000)

 • Kalp kasılması, kalp atımının hızlanması ile birlikte görülen tansiyon düşüklüğü,
 • • Beyaz kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı damarların iltihaplanması (lökositoklastik vaskülit),

 • Kan şekerinde yükselme,
 • • Işığa karşı duyarlılık,

 • Dudaklarda ve dilde şişme ile birlikte anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)
 • • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,

  • Karaciğer enzimlerinde artış,

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz ,doktorunuza söyleyiniz: Yaygın(< 1/10)

 • Sıcak basması ile birlikte yüz kızarması,
 • Ayak bileklerinde şişme,
 • • Baş ağrısı.

  Yaygın olmayan (< 1/100)

 • Yorgunluk,
 • Kalp çarpıntısı,
 • Kalp atımının hızlanması,
 • Bulantı,
 • • Mide ağrısı,

 • Deri döküntüsü,
 • • Kaşıntı,

 • Karıncalanma hissi,
 • Sersemlik
 • Seyrek(<1/1000)

  Seyrek olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir; fakat bir çok durumda felodipin tedavisi ile ilişkili olduğu tespit edilmemiştir.

  • Kurdeşen,

  • Eklem ağrısı ve kas ağrısı (artralji ve miyalji),

  • İktidarsızlık/cinsel bozukluk

  Çok seyrek(<1/10000)

  • Ateş,

  • Dişeti iltihabı, dişeti kalınlaşması (bu durumdan sakınmak için diş hijyenine dikkat edilmelidir.),

 • Sık idrar yapma.
 • Bunlar PLENDİL’in hafif yan etkileridir.

  PLENDIL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz almanız gereken doz miktarını belirleyecektir. Bu ilaçtan tam olarak yararlanmak istiyorsanız doktorunuzun reçete ettiği dozu kullanınız.

  PLENDİL uzun etkili tabletleri sabahları bir miktar su ile alınız. Tabletleri bölmeyiniz, ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz. Tabletler hafif bir yemekle ( örn. kahvaltı) veya aç karına alınabilir. Doktorunuz başka şekilde önermemişse, PLENDİL’i aşağıdaki şekilde kullanınız:

  Hipertansiyon:

  Tedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır. Eğer gerekirse doktorunuz dozu artırabilir ya da başka bir kan basıncı düşüren (antihipertansif ) ilacı tedaviye ekleyebilir. Uzun dönem tedavi dozu ise günde bir kez 5-10 mg’dır.Yaşlı hastalar için başlangıç dozu 2.5 mg’dır.

  Anjina pektoris:

  Tedaviye günde 5 mg ile başlanmalıdır ve gerekirse doktorunuz dozu günde 10 mg’a çıkarabilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği /Karaciğer yetmezliği

  Böbrek fonksiyon bozukluğu felodipinin plazma konsantrasyonunu etkilemez. Doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda PLENDİL dikkatli kullanılmalıdır

  Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda felodipin dozu azaltılmalıdır.

  Eğer PLENDİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PLENDİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer önerilen dozdan daha fazla PLENDİL kullandıysanız düşük tansiyon ve yavaş kalp atışı gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle doktorunuzun size reçete ettiği alınması gereken doz miktarı çok önemlidir. Eğer bayılma hissi, hafif şuur kaybı veya baş dönmesi gibi durumlarla karşılaşırsanız derhal doktor ya da eczacınıza başvurun.

  PLENDIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PLENDIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PLENDIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  PLENDİL çocuklarda kullanılmaz.

  Felodipin veya PLENDİL’in içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Eğer diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

  Eğer tedavi edilmemiş bir kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp krizi geçiriyorsanız aralıksız 15 dakika ya da daha uzun süren ayrıca her zaman olduğundan daha şiddetli göğüs ağrınız varsa PLENDİL kullanmayınız.

  Bu nedenle diğer sağlık problemlerinizi, özellikle felodipine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa bunu doktorunuza bildiriniz.

  Hamile iseniz PLENDİL’i kullanmayınız. Ayrıca PLENDİL kullanımı süresince hamile kalma olasılığınız varsa mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

  PLENDIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Diğer kan basıncını düşüren ilaçların kullanımı sırasında olduğu gibi, felodipin tedavisi sırasında bazı duyarlı hastalarda çok seyrek olarak tansiyonda belirgin düşme ve bunun sonuncunda kalbe yeterli kan gitmemesi görülebilir.

  Geçmişte karşılaştığınız tüm sağlık problemlerinizi doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer PLENDİL ya da diğer herhangi bir ilaç kullanımı sırasında olağandışı veya rahatsız edici bir alerjik durumla karşılaştıysanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PLENDIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Felodipin yiyeceklerden etkilenmediğinden yemek sırasında (kahvaltı gibi hafif bir öğün ile) veya yemek dışında alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Felodipin’i hamilelik döneminde kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Felodipin anne sütüne geçmektedir. Her ne kadar emziren annelerde tedavi dozlarında kullanıldığında bebek üzerinde bir etkinin olması beklenmezse de emziren annelerin bu ilacı kullanmamaları ya da emzirmeye son vermeleri önerilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Tedavi sırasında sersemlik ve yorgunluk görülebileceğinden dikkat gerektiren işlerde örneğin araç ve makine kullanımında bu durum dikkate alınmalıdır.

  PLENDİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PLENDİL bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir.

  Doktorunuz size laktoz veya süt şekeri gibi bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğunu söylemişse, PLENDİL almadan önce doktorunuza danışınız.

  Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  PLENDİL ile tedavi, başka ilaçlar ile birlikte kullanılıyorsa örneğin ülsere karşı kullanılan ilaçlardan (simetidin), antibiyotiklerden (eritromisin), mantara karşı kullanılan ilaçlardan (itrakonazol , ketokonazol), uyku ilaçlarından (barbitüratlar) epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardan (fenitoin, karbamazepin) ,AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlardan(efavirenz),kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlardan (varfarin )ve ayrıca siklosporinden etkilenebilir.

  Greyfurt suyu ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

  PLENDİL ile tedavi kandaki takrolimus (vücudun organ naklini reddetmesini önleyici bir ilaç) seviyesini etkileyebilir.

  Alkol ilacınızın emilimini arttırarak kan basıncının beklenenden daha fazla düşmesine neden olur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PLENDIL prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.