Plaquenil Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Plaquenil tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 200 mg hidroksiklorokin sülfat içeren 30 adet film kaplı tablet bulunur.

Doktorunuz, Plaquenil’i aşağıdaki durumların herhangi birinin tedavisi amacıyla reçete etmiştir:

Romatoid artrit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık)

Diskoid ve sistemik lupus eritematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık, sistemik olduğunda ateş, güçsüzlük, eklem ağrıları gibi belirtileri vardır.)

Işığa duyarlı deri erupsiyonlan (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonları)

Malaryanın (sıtma) baskılanması ve akut ataklarının tedavisi

Plaquenil’un Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Plaquenil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Plaquenil’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Retinopati (Görme bozukluğuna neden olabilen gözün ağ tabakasında görülen bir hastalık): İlk evrelerde tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür. Fakat durum ilerledikçe tedavi kesilmesinden sonra da ilerlemeye devam etme riski olabilir.
 • Komeal değişiklikler: Bulanık görme, ışığa karşı duyarlılık
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu),
 • Deride mevcut bir deri hastalığına, ilaçlara, maligniteye (habis bir hastalığa) veya bilinmeyen nedenlere bağlı yaygın kızarıklık ve pullanma
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, döküntü, bronşların daralması, bronşların spazmı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Plaquenil’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) ve nöbet
 • Kaslarda güçsüzlük, kas hastalıklan: İlaç kesildikten sonra düzelebilmekle birlikte düzelmesi aylar sürebilir.
 • Kalp hastalıkları
 • Kemik iliği depresyonu
 • Kansızlık, kan hastalıklan (kan test sonuçlannda görülen kan hücreleri sayısında azalma)
 • Porfirinin alevlenmesi (Kann ağnsı ve kas kramplanna neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deri döküntüleri, kaşıntı, deri ve mukoz membranlarda renk değişiklikleri, saçlarda beyazlama, saç dökülmesi. Tedavi kesildiğinde kolayca düzelir.
 • Anoreksi (iştah azalması)
 • Bulantı, ishal, iştahsızlık, kann ağnsı, seyrek olarak kusma gibi mide barsak rahatsızlıktan. Bu belirtiler dozun azaltılması veya ilacm kesilmesi ardından hemen düzelir.
 • Sersemlik, baş dönmesi, işitme kaybı, baş ağnsı, konvülsiyon (ani kasılma) sinirlilik, duygusal hareketlilik, intihar davranışı.
 • Vertigo (baş dönmesi), kulak çınlaması, hafif duysal kayıp, tendon reflekslerinde baskılanma ve anormal sinir iletimi

Bunlar Plaquenil’in hafif yan etkileridir ve kısa sürelidir.

Plaquenil Nasıl Kullanılır?

Romatoid artirit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık): Yetişkinlerde:

Atakların tedavisinde günde 2-3 tablet kullanılır.

İdame tedavisinde günde 1-2 tablet kullanılır.

Diskoid ve Sistemik Lupus Eritematozus (tüm vücutta veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık):

Başlangıçta lezyonlar ortadan kalkana kadar, günde 1-2 tablet (200-400 mg/gün) kullanılır. 12 ay tedavi sonrasında yanıt alınamayan vakalarda doz günde 3 tablete (600 mg/gün) artırlabilir.

Daha sonra doz günde 100 mg’a düşülür ve tedaviye birkaç ay daha devam edilir. Daha sonraki haftalarda 200-300 mg dozda tedaviye yıllarca devam edilir.

İdame tedavisi etkili en düşük dozda sürdürülmeli ve günde 7 mg/kg dozu geçmemelidir

Işığa duyarlı deri erupsiyonlan (deri üzerinde aniden ortaya çıkan kırmızı renkli cilt lezyonlan):

Günde 2-3 tablet (400-600 mg) kullanılır. Güneşe maruz kalmadan 7 gün önce başlanıp, güneş ışığına maruz kalındıktan sonraki 15 gün sürdürülür.

Supresyon tedavisi:

Yetişkinlerde: 400 mg doz ile her haftanın kesinlikle aynı gününde kullanılır.

Mümkünse supresyon tedavisine maruz kalmadan iki hafta önce başlanmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, yetişkinlerde 800 mg’lık ve çocuklarda 10 mg/kg’lık yükleme dozu 6 saat ara ile iki doza bölünmüş olarak uygulanabilir. Supresyon tedavisine endemik bölgeden aynlmayı takiben sekiz hafta süre ile devam edilmelidir.

Akut Atakların Tedavisi:

Yetişkinlerde: 800 mg ilk doz ile başlanır ve 6-8 saat sonra 400 mg ve sonraki 2 gün 400 mg/gün doz kullanılır (toplam 2 gr). Alternatif olarak 800 mg’lık tek dozunda etkin olduğu kanıtlanmıştır. Yetişkinlerde doz, ergen ve çocuklarda olduğu gibi vücut ağırlığına göre de ayarlanabilir. Üç gün süre ile aşağıdaki şekilde vücut ağırlığına göre toplam 25 mg/kg olacak şekilde uygulanır:

İlk Doz: 10 mg/kg (fakat 800 mg dozunu aşmayacak şekilde)

İkinci Doz: 5 mg/kg (fakat 400 mg dozunu aşmayacak şekilde) ilk dozdan 6 saat sonra Üçüncü Doz: 5 mg/kg, ikinci dozdan 18 saat sonra Dördüncü Doz: 5 mg/kg, üçüncü dozdan 24 saat sonra

Uygulama Yolu ve Metodu

Plaquenil ağızdan alınır.

Plaquenil Çocuklarda Kullanımı

Romatoid artirit (eklemlerde ağn ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık): Çocuklarda:

6 yaşından büyük çocuklarda; günde 10-20 mg/kg dozda en az 6 ay kullanılır.

Supresyon Tedavisi

Ergenlerde ve Çocuklarda: Haftalık supresyon dozajı vücut ağırlığına göre 5 mg/kg’dır fakat kilo ne olursa olsun yetişkin dozunu geçmemelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz ya da bu organlan etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Eğer Plaquenil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Plaquenil Birden Fazla Kullanılır mı?

Plaquenil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Plaquenil’i Kullanmayı Unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız sonraki dozunu almanıza uzun zaman var ise hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Plaquenil ile Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Doktorunuza danışmadan Plaquenil tedavinizi sonlandırmayınız. Doktorunuz size Plaquenil’i reçete ettiği rahatsızlığınızın özelliğine göre tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Plaquenil Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır

Aminokinolin bileşiklerine veya formülasyonda yer alan diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık,

Gözünüzde problemleriniz varsa,

Çocuğunuz 6 yaşından küçük ise (200 mg tabletler 35 kg’dan düşük kilodaki çocuklarda kullanılmaz),

Gebeyseniz,

Bebek emziriyorsanız,

Plaquenil’i kullanmayınız.

Plaquenil Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır

Uzun süreli tedaviye başlamadan önce her iki gözünüzü de doktorunuz dikkatli biçimde muayene etmek isteyecektir. Daha sonra muayene en az yılda bir kere tekrarlanır. Gözün ağ tabakasının zarar görmemesi için doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır.

Herhangi bir görme bozukluğu ortaya çıkarsa (görme keskinliği, renkli görme) ilacı kullanmayı hemen bırakınız ve doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz olası ilerlemeler için sizi yakından takip etmek isteyebilir. Retinal değişiklikler (ve görme bozukluklan) tedavi kesildikten sonra da ilerlemeye devam edebilir.

İntihar davranışı, Plaquenil ile tedavi edilen hastalarda çok nadir olarak görülebilir.

Karaciğer ya da böbrek bozukluğunuz varsa ya da bu organlan etkilediği bilinen ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir.

Mide-barsak, sinirsel ya da kan hastalıklanmz, kinin isimli sıtma hastalığında kullanılan ilaca karşı duyarlılığınız,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz,

Porfiriniz (kann ağnsı ve kas kramplanna neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık),

Psöriyazisiniz (sedef hastalığı) varsa

Doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir. Size uygun tedavi dozunu ayarlayacaktır.

Uzun süreli tedavi görüyorsanız; sizden düzenli olarak tam kan sayımı, iskelet kası ve tendon refleksleriniz açısından düzenli olarak muayene istenebilir. Tam kan sayımında anormallik geliştiğinde ve güçsüzlük ortaya çıktığında doktorunuz tedavinize son vermelidir.

Özellikle küçük çocuklar 4-aminokinolinlerin toksik etkilerine çok duyarlıdır. Bu nedenle Plaquenil’i çocuklann ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Plaquenil Hamilelik Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Plaquenil Emziren Anneler Tarafından Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Plaquenil ile Birlikte Araç ve Makina Kullanımı

Adaptasyonu bozabildiği ve bulanık görmeye neden olduğu için araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Plaquenil’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar ile Birlikte Plaquenil Kullanımı

Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan ilaç): Plaquenil ile birlikte kullanımı esnasında kan digoksin düzeyleri artabileceğinden doktorunuz kan testleri isteyebilir.

İnsülin ya da şeker hastalığı ilaçlan: Plaquenil ile birlikte kullanımı süresince insülin ya da şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç dozunu doktorunuz azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.