Pirucin Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PIRUCIN nedir ve ne için kullanılır?

PİRUCİN, turuncu-kırmızı renkte, gözenekli liyofilize kek veya kütle halinde 10 mg epirubisin hidroklorür içeren cam flakonlarda (şişelerde) bulunur. Her bir karton; 10 mg liyofilize epirubisin hidroklorür içeren flakon ve 5 ml enjeksiyonluk su içeren çözücü ampul içerecek şekilde ambalajlanmıştır. Epirubisin HCl kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran antikanser bir maddedir. Antikanser ilaçlarıyla tedavi kemoterapi olarak adlandırılır.

PİRUCİN, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde tek başına ya da diğer ilaçlarla beraber kullanılır.

Aşağıdaki durumların tedavisinde yararlıdır:

 • Meme, yumurtalık, mide, akciğer ve kalın bağırsak kanserleri,
 • Kötü huylu lenf kanseri (malign lenfoma)
 • Lösemi (bir çeşit kan kanseri)
 • Kemik iliği kanseri (multiple miyeloma)
 • Girişimsel olmayan (non invasive) mesane kanserinde ve ameliyat sonrası nükslerin önlenmesinde
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PIRUCIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Olası yan etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmektedir.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Aşağıdakilerden biri olursa PIRUCIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eğer enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, ağrı ya da şişme varsa. Kızarıklık sıklıkla görülebilir.
 • Göğüs ağrısı, nefes darlığı, eklemlerinizde şişme (ödem) gibi kalp problemleri/kalp yetmezliği belirtileriniz varsa (bu etkiler epirubisin tedavisinin sona ermesinden birkaç hafta sonrasına kadar oluşabilir). Bu yan etkiler seyrek görülür.
 • Eğer baygınlık, deri döküntüleri, yüzde şişme ve nefes almada güçlük ya da hırıltılı nefes alma gibi belirtileri içeren şiddetli alerjik reaksiyonunuz varsa. Bazı durumlarda kollaps (baygınlık hali, şok) görülebilir. Bu yan etki seyrek görülür.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PİRUCİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler:

  Çok yaygın

 • Kemik iliği işlevi bozukluğu; kan hücrelerinin sayısında azalma (beyaz kan hücreleri, trombosit)
 • Ağız içi iltihabı, ağızda ve dil kenarlarında yara
 • Saç dökülmesi
 • Uygulamadan sonra 1-2 gün boyunca idrarın kırmızı renk alması
 • Yaygın

 • Enfeksiyon
 • Anemi (kansızlık)
 • Kanama (hemoraji)
 • Mesane içine uygulama sonrası alerjik reaksiyonlar
 • Ciddi iştah azalmasına bağlı olarak, aşırı kilo kaybı (anoreksi)
 • Kalp ritmi ya da atış hızında anormallikler
 • Bulantı ve kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Sıcak basması
 • Mesane içi uygulama sonrasında; idrar yaparken yanma hissi, sık sık idrara çıkma ve kanama
 • İlacın uygulandığı enjeksiyon bölgesinde, kızarıklık, iltihaplanma, ağrı ve doku hasarı, toplardamar duvarında sertleşme (fleboskleroz)
 • Yaygın olmayan

 • Işığa karşı duyarlılık
 • Kan pıhtılaşması ile ilişkili damarlarda iltihaplanma; kol ve bacaklarda şişme ve ağrı
 • Derinin ışığa karşı hassasiyeti, deri ve tırnaklarda renk değişikliği
 • Baş ağrısı
 • Seyrek

 • Kemik iliği işlevi bozukluğu sonucunda ateş, enfeksiyon, akciğer iltihabı, kan zehirlenmesi (septisemi) ve takiben septik şok, dokulara oksijen gitmemesi ve ölüm
 • İkincil lösemi (kan kanseri)
 • Ciddi, tüm vücudu etkileyen alerjik reaksiyonlar (anafilaktik / anafilaktoid reaksiyonlar)
 • Kanda ürik asit yükselmesi
 • Baş dönmesi
 • Kurdeşen
 • Mesane içi uygulama sonrasında bakteriyel ve kimyasal (kanser ilaçlarından dolayı) mesane iltihabı (sistit)
 • Adet görememe
 • Sperm eksikliği
 • Sıcak ya da soğuk hissetme (ateş ya da üşüme)
 • Halsizlik ve kırıklık
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış (transaminaz düzeyinde)
 • Bilinmiyor

 • Gözde kızarma, şişme ve iltihap (konjonktivit ve keratit)
 • Pıhtılaşmadan damarlarda tıkanma (tromboemboli)
 • Deride döküntü, batma hissi, deri değişiklikleri, kızarıklık (eritem)
 • Kalbin sol bölümünden atılan kan hacminin azalması
 • PIRUCIN Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, tedavi alacağınız gün sayısına ve ilacın dozuna karar verecektir.

  Uygulanacak doz, hastalık tipinize, aynı anda kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlara, genel sağlık durumunuza, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızın durumu ve vücut yüzey alanınıza göre (kilonuz ve boyunuza göre) belirlenecektir.

  PİRUCİN, uzman sağlık personeli tarafından size uygulanacaktır.

  PİRUCİN SADECE DAMAR İÇİNE VE MESANE İÇİNE UYGULANIR.

  PİRUCİN, %0,9 sodyum klorür veya %5 glukoz gibi çözeltilerle sulandırıldıktan sonra uygulanır.

  PİRUCİN 3-5 dakikalık bir sürede damar içine hızlı enjeksiyonla ya da yaklaşık 30 dakika boyunca damara damla damla (infüzyon şeklinde) uygulanır.

  PİRUCİN çözeltisi kateter kullanılarak mesane içine damla damla uygulanır. Çözelti 1-2 saat mesanede tutulmalıdır. Doktorunuz, uygulama süresince ara sıra pozisyonunuzu değiştirecek ve uygulamadan sonra idrara çıkmanızı söyleyecektir.

  PİRUCİN mesane içine uygulanacaksa, uygulamadan 12 saat önceside herhangi bir sıvı almayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  PİRUCİN’in bebek, çocuk ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuz gerekli doz ayarlamasını yapacaktır.

  Eğer PİRUCİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PIRUCIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PİRUCİN uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  PİRUCİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PIRUCIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  PİRUCİN uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PIRUCIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PİRUCİN bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan PİRUCİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

  PIRUCIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PIRUCIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Epirubisin veya PİRUCİN’in bileşenlerine ve/veya epirubisinle aynı grupta yer alan diğer kanser ilaçlarına karşı alerjiniz varsa
 • Kan hücrelerinizin sayısı normalin altındaysa (doktorunuz bunları kontrol edecektir)
 • Yüksek doz doksorubisin veya daunorubisin (epirubisinle aynı grupta yer alan ilaçlar) gibi diğer bazı kanser ilaçlarıyla tedavi edildiyseniz
 • Mevcut veya önceden ciddi kalp probleminiz varsa
 • Ciddi enfeksiyonunuz varsa
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Mesane içine uygulamalarda PİRUCİN’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • İdrar yolu enfeksiyonunuz varsa
 • Mesanede iltihaplanma varsa
 • Mesane duvarına nüfuz etmiş tümörünüz varsa
 • Mesaneye sonda yerleştirmede problem varsa
 • İdrar boşaltma girişiminden sonra mesanede yüksek miktarda idrar kalması durumunda
 • PIRUCIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Böbrek hastalığınız varsa

  Doktorunuz düzenli olarak kontrollerinizi yapacaktır:

 • Kan hücre sayınızın çok düşmemesini garanti altına almak için
 • Kandaki ürik asit seviyenizin normal limitlerde kalması için
 • Kalp ve karaciğerinizin normal çalıştığını görmek için
 • Göğüs bölgesinde radyoterapi aldıysanız ya da alıyorsanız
 • PİRUCİN uygulamadan sonra idrara 1-2 gün içinde kırmızı renk verebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PIRUCIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PIRUCIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİRUCİN’in hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

  PİRUCİN hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

  Çocuk sahibi olma potansiyeliniz varsa, tedavi süresince ve tedavisen 6 ay sonrasına kadar hamile kalmaktan kaçınmalı ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİRUCİN’i emzirme döneminde kullanmayınız.

  PİRUCİN ile tedavi süresince emzirme durdurulmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Olası istenmeyen etkilerine bağlı olarak PİRUCİN araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir.

  PIRUCIN Etken Maddesi Nedir?

  PİRUCİN, her flakonda 52.63 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  PİRUCİN diğer ilaçlarla kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  PİRUCİN’in aşağıdaki ilaçlarla ilaç etkileşiminin olduğu gözlenmiştir:

 • Simetidin (mide asitini azaltmada kullanılan bir ilaç)
 • Deksrazoksan (kalp sorunlarını azaltmak için bazı kanser ilaçlarıyla beraber kullanılan bir ilaç)
 • Dosetaksel ve paklitaksel (bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)
 • İnterferon a2b (bazı kanser ve lenfomalarda ve bazı hepatit türlerinde kullanılan bir ilaç)
 • Kinin (sıtma ve bacak kramplarında kullanılan bir ilaç)
 • Kalsiyum kanal blokerleri gibi kalbi etkileyen ilaçlar (örneğin; verapamil, nifedipin ve diltiazem), doksorubisin, mitomisin c, dakarbizin, daktinomisin ve siklofosfamid ile radyoterapi gibi diğer kanser tedavileri
 • Barbitüratlar (sara hastalığı ya da uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaç grubu) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi karaciğeri etkileyen bazı ilaçlar
 • Kemik iliği işlevini etkileyen ilaçlar
 • Canlı aşılar
 • Deksverapamil (bazı kalp durumlarını düzeltmek için kullanılan bir ilaç)
 • Trastuzumab (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç); epirubisin trastuzumab kullanımından sonraki 24 hafta içerisinde kullanılmamalıdır
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PIRUCIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.