Pirazinid Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

PIRAZINID nedir ve ne için kullanılır?

PİRAZİNİD her bir tablette 500 mg pirazinamid adı verilen bir etkin madde içerir. Pirazinamid tüberkülozun tüm formlarının tedavisinde diğer tüberküloz ilaçlarlar ile birlikte kullanılır. Tüberküloza neden olan Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin büyümesini engelleyerek veya bu bakteriyi öldürerek etki gösterir.

PİRAZİNİD 50 tablet içeren, amber renkli cam şişelerde kullanıma sunulmuştur. Beyaz renkli tabletlerin bir yüzü çentikli olup, diğer yüzünde P yazılıdır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PIRAZINID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tüberküloz tedavisinde çoğu zaman, PİRAZİNİD ile oluşan yan etkiler ile eş zamanlı kullanılan diğer ilaçlara bağlı oluşan yan etkileri ayırmak güçtür. Bu nedenle, sağlık durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğunda bunu hekiminize bildirmeniz önemlidir.

PİRAZİNİD kullanımına bağlı oluşan en önemli yan etki karaciğer hasarı olup, kandaki karaciğer enzimleriniz klinik bir belirti görülmeksizin veya kaşıntı ve ciltte sarılıktan, bazı vakalarda ölümcül karaciğer yetmezliğine kadar uzanabilen klinik belirtiler oluşturarak, yükselebilir.

PİRAZİNİD tedavisi boyunca gözlenmesi muhtemel yan etkiler, aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: tedavi edilen her 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın: tedavi edilen her 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: yan etkinin görülme sıklığı bilinmiyorsa.

Çok yaygın:

karaciğer enzimlerinde yükselme kandaki ürik asit düzeylerinde artma kızarma

eklem ağrısı (eklemde iltihaplanma olmaksızın)

Yaygın:

bulantı, kusma

Yaygın olmayan:

sarılık (ciltte ve gözün beyaz kısmında sararma)

Seyrek:

karaciğer yetmezliği

kaşıntı, ışığa (güneşe) duyarlılık, ürtiker

Çok seyrek:

pellegra (ishal, ciltte iltihaplanma ve bunama gibi beyin işlevlerinde bozulma ile kendini gösteren, bir vitamin olan niasin eksikliğine bağlı gelişen hastalık), ağır porfiri (kırmızı kan hücresi renginin sentezlenmesinde görevli belirli bir enzimin eksikliği durumudur)

Bilinmiyor:

baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, uyuma güçlüğü karın krampları, iştah azalması, diyare

böbreklerde iltihaplanma (interstisyel nefrit), idrar zorluğu (dizüri)

genel ağrı, ateş, kilo kaybı, alerjik reaksiyonlar

halsizlik

kaşıntı

kansızlık ve nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma). Eğer kırmızı kan hücrelerinizin sayısı azalırsa yorgunluk veya nefessizlik gibi belirtiler ve kandaki parçalı hücre sayınız azalırsa enfeksiyon gelişimine yatkınlık görülür.

Trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma. Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerinizin sayısı azalırsa vücudunuzda kolaylıkla morarmalar oluşur.

Sideroblastik anemi (emilen demirin kullanılamamasımn neden olduğu özel bir anemi şekli) Gut artriti (eklem iltihabı) kas ağrısı yüksek tansiyon

Bu yan etkilerin şiddeti artarsa doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

PIRAZINID Nasıl Kullanılır?

PİRAZİNİD, tüberküloz tedavisinde daima başka antitüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılır.

Hekiminiz uygulanacak PİRAZİNİD dozunu hastalığınıza bağlı olarak belirleyecektir. PİRAZİNİD dozu vücut ağılığı başına 15-30 mg olacak şekilde vücut ağırlığınıza göre hesaplanır.

Belirlenen günlük doz tek seferde veya 3-4’e bölünerek kullanılır.

Günlük PİRAZİNİD dozu 3 g’ı geçmemelidir.

PİRAZİNİD tableti yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz. PİRAZİNİD yemeklerden bir saat önce veya 2 saat sonra aç kamına kullanılmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Özel bir gereklilik yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa, hekiminiz PİRAZİNİD dozunuzu azaltabilir ve uygulamayı haftada 3 defa olacak şekilde değiştirebilir.

Diyalize giriyorsanız, PİRAZİNİD dozunuzu diyalizden sonra alınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer PİRAZİNİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PIRAZINID

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PİRAZİNİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PIRAZINID

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PIRAZINID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PİRAZİNİD’i günlük olarak kullanıyorsanız: eğer gelecek PİRAZİNİD dozunu almanıza 6 saatten daha uzun bir süre varsa unuttuğunuz dozu hemen alınız.

PİRAZİNİD’i aralıklı (haftada 3 defa) kullanıyorsanız: eğer gelecek PİRAZİNİD dozunu almanıza 10 saatten daha uzun bir süre varsa unuttuğunuz dozu hemen alınız.

Eğer gelecek PİRAZİNİD dozunu alma zamanınız geldiğinde bir önceki PİRAZİNİD dozunu almadığınızı hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu almayınız.

PIRAZINID Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz PİRAZİNİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeniz hastalığınızı kötüleştirebilir.

PIRAZINID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PIRAZINID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

 • Pirazinamid veya PİRAZİNİD içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif gut hastalığınız varsa.

  PIRAZINID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Böbrek yetmezliği, diyabet hastalığınız varsa veya daha önce gut hastalığı geçirdiyseniz, hekiminiz sizi yakından izleyecektir.
 • Böbrek fonksiyonlarının bozulması halinde hekiminiz size uygulanan PİRAZİNİD dozunu değiştirebilir.
 • Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince düzenli aralıklarla hekiminiz karaciğer fonksiyonlarını ve metabolik değişikliklerini izlemek için kan tahlili isteyebilir.
 • Etiyonamid, izoniyazid veya niasine (nikotinik asit) karşı alerjiniz varsa, PİRAZİNİD’e de alerjiniz olabilir, bu nedenle hekiminizi bilgilendiriniz.
 • Hastalığınız (tüberküloz) ile ilişkili olmadığını düşünseniz bile kendinizde gördüğünüz tüm belirtileri hekiminize bildirmeniz önemlidir.
 • PIRAZINID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PİRAZİNİD tabletler tercihen yemekle birlikte alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız PİRAZİNİD’in potansiyel yarar ve zararı konusunda hekiminizden bilgi alınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pirazinamid emzirme ile anne sütüne geçmektedir. Bununla birlikte, emzirme sonrası bebeklerde herhangi negatif bir etki oluşumu bildirilmemiştir. Ancak emzirme döneminde PİRAZİNAMİD kesilmeli ya da emzirme yapılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  PIRAZINID Etken Maddesi Nedir?

  PİRAZİNİD yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse PİRAZİNİD kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  PİRAZİNİD her bir tablet içerisinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (0.26mg) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  PİRAZİNİD ile probenesid veya allopurinol içeren ilaçları (gut tedavisinde kullanılırlar) eş zamanlı kullanmayın.

  Hekiminiz gerekli görmedikçe PİRAZİNİD ile ofioksasin veya levofloksasin içeren ilaçları (bakteri nedenli enfeksiyon tedavisinde kullanılırlar) eş zamanlı kullanmayın.

  Karaciğer toksisite olasılığı olan diğer ilaçlarla (örn. rifampisin, izoniyazid, etiyonamid) birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PIRAZINID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.