Pioforce Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

PIOFORCE nedir ve ne için kullanılır?

PİOFORCE" kan şekerini düşüren bir ilaçtır. Her tablette 45 mg pioglitazona eşdeğer 49,61 mg pioglitazon hidroklorür içeren 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda takdim edilmektedir. Tabletler beyaz renkte, yuvarlak, düz ve bir yüzü 45 baskılıdır.

Ürün, Tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir:

Tekii tedavi olarak

Diyet ve egzersiz ile yeterli kan şekeri kontrolü sağlanamayan ve metformin etkin maddeli bir ilacın kullanımının uygun olmadığı hastalarda kullanılır.

İkili tedavi olarak

Maksimum dozda metformin etkin maddeli bir ilacın kullanılmasına rağmen yeterli kan şekeri kontrolü sağlanamayan hastalarda metformin ile kombine edilerek,

Metformin etkin maddeli bir ilacı kullanamayan hastalarda sülfonilüre etkin maddeli ilaçların maksimum dozlarının kullanılmasına rağmen kan şekeri kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda sülfonilüre etkin maddeli ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

Üçlü tedavi olarak

Metformin ve sülfonilüre etkin maddeli ilaçlarla birlikte yapılan ikili tedaviye rağmen yeterli kan şekeri kontrolü sağlanamayan hastalarda, metformin ve bir sülfonilüre etkin maddeli ilaçlara eklenerek birlikte kombine olarak kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi PİOFORCE ‘un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde birtakım yan etkiler olabilir. İstenmeyen etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda sunulmuştur:

Sıklıklar şöyle tanımlanmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

TEKLİ PİOGLİTAZON TEDAVİSİ

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar (Mikropların ve parazitlerin oluşturduğu hastalıklar)

Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu Yaygın olmayan: Sinüzit

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Duyu azalması Yaygın olmayan: Uykusuzluk

Göz hastalıkları

Yaygın: Görme bozukluğu

Araştırmalar

Sık: Kilo artışı

PİOGLİTAZON VE METFORMİN İKİLİ TEDAVİSİ Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Kansızlık

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı

Göz hastalıkları

Yaygın: Görme bozukluğu

Mide ve bağırsaklar ile ilgili hastalıklar

Yaygın olmayan: Şişkinlik

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Eklem ağrısı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: İdrarda kan görülmesi

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Cinsel sertleşme sorunu

Araştırmalar

Sık: Kilo artışı

PİOGLİTAZON VE SÜLFONİLÜRE İKİLİ TEDAVİSİ Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: İştah artışı, kan şekeri düşüklüğü

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi

Yaygın olmayan: Baş ağrısı

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Görme bozukluğu

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Mide ve bağırsaklar ile ilgili hastalıklar

Yaygın: Şişkinlik

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Terleme Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İdrarda şeker görülmesi, idrarda protein görülmesi Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın olmayan: Halsizlik Araştırmalar

Yaygın: Kilo artışı

Yaygın olmayan: Laktik dehidrogenaz (birçok dokuda yer alan bir enzim) düzeyinde artış

PİOGLİTAZON, METFORMİN VE SÜLFONİLÜRE KOMBİNASYON TEDAVİSİ Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: Kan şekeri düşüklüğü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Eklem ağrısı Araştırmalar

Yaygın: Kilo artışı, kandaki kreatin fosfokinaz (hücrelerde enerji akışının kontrolünde görev alan bir enzim) düzeyinde artış

PİOGLİTAZON VE İNSÜLİN İKİLİ TEDAVİSİ

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar (Mikropların ve parazitlerin oluşturduğu hastalıklar)

Yaygın: Bronşit

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Kan şekeri düşüklüğü Kalp ile ilgili hastalıklar

Yaygın: Kalp yetmezliği

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal (göğüs boşluğu) hastalıklar

Yaygın: Nefes darlığı

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Sırt ağrısı, eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın: Ödem

Araştırmalar

Sık: Kilo artışı

PIOFORCE Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Pioglitazon tabletleri tek başına ya da yiyeceklerle birlikte günde bir kez alınız. Pioglitazon tedavisine günde bir kez 15 mg ya da 30 mg olarak başlanabilir. Doz kademeli olarak günde bir kez 45 mg’a kadar artırılabilir.

İnsülin ile birlikte kullanım durumunda mevcut insülin dozu pioglitazon tedavisine başlanıncaya kadar devam edilebilir. Eğer PİOFORCE’u insülin ile birlikte kullandığınızda kan şekeri düşüklüğü meydana gelirse mutlaka doktorunuza danışınız.

• PİOFORCE" sadece ağızdan kullanım içindir.

• PİOFORCE" tableti kolay yutulacak şekilde yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Çocuklarda Kullanımı

18 yaş altındaki hastalarda pioglitazon kullanımına ilişkin hiçbir veri olmadığından bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar için özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Karaciğer yetmezliği olan hastalar:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer PİOFORCE" un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PIOFORCE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bugüne kadar bildirilen en yüksek kullanım dozu olan 4 gün boyunca günde 120 mg ve daha sonra 7 gün boyunca günde 180 mg uygulamasının herhangi bir hastalık belirtisi ile ilişkisi bulunmamıştır.

PİOFORCEK ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmasanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PİOFORCE*’u sülfonilüre etkin maddeli ilaçlar ya da insülin ile birlikte kullanmaya başladığınızda kan şekeriniz beklenenden daha fazla veya normal kan şekeri değerlerinden daha aşağıya düşebilir. Doz aşımı halinde hastalık şikayetlerini giderici ve genel destekleyici tedaviler yapılmalıdır.

PIOFORCE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

PIOFORCE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PİOFORCE" ile tedavi soniandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer PİOFORCE ile tedavi sonlandırılırsa kan şekeriniz çok yükselebilir veya yüksek kalabilir. Doktor tavsiyesi olmadan kendi kararınızla tedaviyi sonlandırmayınız.

PIOFORCE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PIOFORCE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Pioglitazona ya da tabletin bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumu varsa,

• Kalp yetmezliği ya da kalp yetmezliği öyküsü varsa,

• Karaciğer yetmezliği varsa,

• Diyabetik ketoasidoz (kan şekeri yüksekliğine bağlı olarak kan ve idrara keton adı verilen maddelerin geçişi ve kanda asitliğin yükselmesi durumu) varsa.

İnsülin ile birlikte sadece metforminin kullanılamadığı durumlarda sıkı kontrol altında kullanılabilir.

PIOFORCE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Vücutta sıvı tutulması (retansiyon) ve kalp yetmezliği varsa,

• Karaciğer hastalığınız varsa, karaciğer enzim düzeyleri yüksekse veya PİOFORCE tedavisi sırasında enzim düzeyleri yükseliyorsa

• Kilo artışı görülüyorsa

• Kan değerlerinde değişmeler görülüyorsa

• Kan şekeri düşüklüğü varsa

• Görme bozukluğu oluşuyorsa

• Polikistik över sendromu (kadınlarda bir tür yumurtlama bozukluğu) varsa

• Tedavi sırasında kemik kırığı gözlenmişse

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PIOFORCE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PİOFORCE^’u tek başına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Pioglitazon gebelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pioglitazonun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle pioglitazon emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

PİOFORCE*"un araç ve makine kullanmayı zorlaştıracak bilinen bir etkisi yoktur.

PIOFORCE Etken Maddesi Nedir?

PİOFORCE" laktoz adı verilen bir şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayançsızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Öt)

PİOFORCE ‘un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması sakıncalı olabilir:

• Gemfıbrozil (kolestrol düşürücü bir ilaç) ile birlikte uygulanmasıyla doza bağlı yan etkiler artabileceğinden eş zamanlı olarak gemfıbrozil uygulandığı takdirde pioglitazon dozunun azaltılması gerekebilir.

• Eş zamanlı olarak rifampisin (antibiyotik) uygulandığı takdirde pioglitazon dozunun artırılması gerekebilir.

• Yonca (alfalfa), sarısabır (Aloe vera), yaban mersini, kudret narı, dulavrat otu (Arctium tomentosum), kereviz, damiana (Turnera diffusa), çemen, garcinia türleri, sarmısak, zencefil, Amerikan ginsengi, gurmar (Gymnema sylvestre), hatmi ve ısırgan otu gibi bitkiler ve alkol ile birlikte kullanılması kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir.

PİOFORCE" ile birlikte yukarıda adı geçen ilaçlan alıyorsanız, kan şekerinizin kontrolünü sağlamak için kan şekerinizi düzenli ve sıkı takip etmeniz gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PIOFORCE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.