Pinolza Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

PINOLZA nedir ve ne için kullanılır?

PİNOLZA 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. PİNOLZA film tabletler, bir yüzünde “5” işareti bulunan beyaz-bcyazımsı yuvarlak bikonveks tabletlerdir.

PİNOLZA antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

PİNOLZA, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Aynca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

PİNOLZA, coşkulu ve fazlasıyla eneıjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşın sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Aynca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir. PİNOLZA benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PINOLZA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PİNOLZA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PİNOLZA’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
 • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)
 • Düşük kalp atım hızı
 • Uzamış ve/veya ağrılı sertleşme (ereksiyon)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
 • Ciddi karın ağnsı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
 • Vücut ısısında düşüş
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yetişkinlerde görülen yan etkiler:

  Çok yaygın:

 • Kilo alımı
 • Uyku hali
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artış Yaygın:
 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikler
 • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
 • Açlık hissinde artış
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
 • Konuşmada problem
 • Özellikle yüzde ve dilde anormal hareket
 • Kabızlık
 • Ağız kumluğu
 • Deride döküntü
 • Güç kaybı
 • Aşırı yorgunluk
 • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması
 • Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu.
 • Yaygın olmayan:

 • Gün ışığına karşı hassasiyet
 • Saç dökülmesi
 • İdrar tutamama
 • Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması
 • Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler.
 • Titreme
 • Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek:
 • Venöz tromboembolik olay (VTO) riski
 • Titreme ve ateş
 • Sersemlik hissi
 • Diğer (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor):

 • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmları
 • Açıklanamayan ani ölüm
 • Bacaktaki toplar damar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağn, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
 • Kalbin anormal ritmi
 • Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı Bunlar PİNOLZA’nın hafif yan etkileridir.
 • Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşın yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir.

  Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda PİNOLZA belirtileri kötüleştirebilir.

  Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen

  doktorunuza söyleyiniz.

  Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) PİNOLZA dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşın artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. 13-17 yaş arasmda görülebilen yan etkiler.

  Çok yaygın:

 • Uyku hali,
 • Kilo artışı,
 • Baş ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,

  Karın ağrısı,

 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Halsizlik,
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın:

 • Kabızlık,
 • Burun-boğaz iltihabı,
 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Eklemlerde ağn

  Kas-iskelet sertliği

  PINOLZA Nasıl Kullanılır?

  PİNOLZA’yı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz kaç tane PİNOLZA tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. PİNOLZA’nm günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe PİNOLZA kullanmayı bırakmayınız.

  13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5-5. mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

  PİNOLZA tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi hergün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

  PİNOLZA film kaplı tabletler ağız yoluyla alınır. PİNOLZA tabletleri bütün olarak su ile yutmalısınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  PİNOLZA 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer PİNOLZA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PINOLZA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PİNOLZA kullandıysanız

  PINOLZA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PİNOLZA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PINOLZA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PINOLZA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece PİNOLZA almaya devam etmeniz önemlidir.

  PİNOLZA’yı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

  PINOLZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PINOLZA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Eğer, olanzapine veya PİNOLZA’nın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.
 • PINOLZA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer PİNOLZA verildikten sonra bunları yaşarsanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, PİNOLZA’nın demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Sara hastalığı (epilepsi)
 • Prostat sorunları
 • Barsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)
 • Eğer elemansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar

  PİNOLZA, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

  PINOLZA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PİNOLZA ve alkolün birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, PİNOLZA ile birlikte hiç alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan PİNOLZA’yı hamilelik sırasında kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİNOLZA az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PİNOLZA’nın uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  PINOLZA Etken Maddesi Nedir?

  PİNOLZA, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  PINOLZA’yı kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız. PİNOLZA’nm huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  PİNOLZA dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza Özellikle söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PINOLZA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.