Pingel Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PINGEL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PINGEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

^ Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PİNGEL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon belirtileri veya aşın yorgunluk ortaya çıkarsa
 • Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sanlık gibi karaciğer sorunlan ortaya çıkarsa
 • Ağızda şişme veya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar alerjik reaksiyon belirtileridir.
 • C Yaygın yan etkiler

  Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik Burun kanaması

  Mide veya barsaklarda kanama, ishal, kanun üst kısmında ağn, hazımsızlık veya mide

  ekşimesi

  Ciltte ezik

  Cerrahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama Yaygın olmayan yan etkiler

  Kan pulcuklannın (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni, eozinofili)

  Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm bildirilmiştir), baş ağrısı, baş dönmesi, kanncalanma/ürperme hissi (parestezi)

  Gözde kanama

  Mide mukozasında yara (mide ülseri), onikiparmak barsağmda yara (duodenal ülser), mide mukozası iltihabı, kusma, bulantı, kabızlık, şişkinlik Kızarıklık, kaşıntı, ciltte kanama (purpura)

  İdrarın kanlı olması

  Kanama süresinde uzama, nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, kan pulcuklannın sayısında azalma

  Seyrek yan etkiler

  Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil nötropeni) Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali (vertigo)

  Karın zannın dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama)

  Çok seyrek yan etkiler

  Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağnsı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura =TTP), kemik iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen kansızlık türü (aplastik anemi), kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ve bunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltte yaralar oluşması (agranülositoz), kan pulcuklannın sayısının ileri derecede azalması (ciddi trombositopeni), granüler lökosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni), kansızlık (anemi)

  Ateş, ürtiker, ödem, eklem ağnsı, lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşm duyarlılık (serum hastalığı), aleıjik (anaflaktik) reaksiyonlar

  Mevcut olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar); zihin kanşıklığı

  Tat duyusunda bozulma

  Ciddi kanama, ameliyat yarasında kanama, damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü

  Bronşlarda daralma, zatürre (bazen öksürüğün de eşlik ettiği nefes daralması), eozinofilik

  pnömoni

  Mide veya barsaklarda, kamı zarrnın dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama, pankreas iltihabı, kalmbarsak iltihabı, ağız iltihabı Akut karaciğer yetmezliği, sanlık, karaciğer fonksiyon testinde bozukluk Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz v.b.), kabartılı kızarıklık, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen, ilaca bağlı aşın duyarlılık sendromu, akyuvar sayısında artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu, çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı (egzema), özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus) Kas-iskelet sisteminde kanama (hemartrozis), eklem iltihabı, eklem ağnsı, kas ağnsı Böbrek kılcal damarlarında iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı (glomerülonefrit), kan kreatinin düzeyinde artış ^ Ateş

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

  Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması PİNGEL ile kan pulcuklan üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile aleıjik olayların görülmesi

  PİNGEL9 tedavisi sırasında uzun süren kanama olması halinde

  Bir yerinizi kestiğiniz veya yaraladığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre alabilir. Bu durum ilacınızın etki mekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesik ve yaralanmalarda (örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz. Bununla beraber, herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

  PINGEL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  PİNGEL’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaların çoğu günde bir tabletlik bir doza (75 mg klopidogrel) ihtiyaç duymaktadır. Şiddetli göğüs ağrınız olduysa, doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg PİNGEL (75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir.

  Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza PİNGEL kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  PİNGEL tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz PİNGEL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ilacı size reçete etmeye devam ettiği sürece PİNGEL’i almaya devam ediniz. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşın duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer PİNGEL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PINGEL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PİNGEL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz sonucunda, kanama riski artabilir.

  Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yarımıza alınız.

  PINGEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  PİNGEL’in bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız. PİNGEL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  PİNGEL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.

  Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PINGEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PINGEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

  • Klopidogrele veya PINGEL’in içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa

 • Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa
 • PINGEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:
 • İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)
 • İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)
 • Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma
 • ^ Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil

  olmak üzere)

 • 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)
 • Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (“PİNGEL ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız)
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, PİNGEL ile tedaviniz durdurulmalıdır.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PİNGEL, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

  • a

  PINGEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler PİNGEL’in emilmesini etkilemez. PİNGEL yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİNGEL’in hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PİNGEL’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez.

  Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, PİNGEL’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  PİNGEL’in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

  PİNGEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  PİNGEL film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  PINGEL’in bileşimindeki kırmızı demir oksit aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar PİNGEL’in kullanımım etkileyebilir veya PİNGEL bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir.

  Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldımzsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacm PİNGEL ile birlikte kullanılması önerilmez.
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlannda kullanılan tıbbi ürünler)
 • Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç
 • Omeprazol, esomeprazol veya simetidin (mide bozukluklan için kullanılan ilaçlar)
 • vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin, veya kloramfenikol (bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullamlan ilaçlar)
 • karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullamlan ilaçlar)
 • tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaçlar)
 • Bu tip ilaçların PİNGEL ile birlikte kullanımı önerilmez.

  Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir.

  Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size PİNGEL’i asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağn kesici ve ateş düşürücü bir çok ilacm içinde bulunan bir maddedir). Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

  Gelecekte PİNGEL tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PINGEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.