Picocap Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

PICOCAP nedir ve ne için kullanılır?

1. PİCOCAP nedir vc ne için kullanılır?

• PICOCAP yumuşak jelatin kapsül formunda üretilmektedir.

• PİCOCAP, 50 yumuşak jelatin kapsül içeren cam şişelerde piyasaya sunulmaktadır.

• PİCOCAP’ın etkin maddesi olan sodyum pikosülfat, triarilmetan adındaki bir ilaç grubuna aittir.

Sodyum pikosülfat lokal etkili, yumuşatıcı özellik taşıyan bir maddedir; etkisini sadece bağırsaklarda gösterir. Belirgin bir emilimi yoktur. Bağırsak hareketlerini artırır, bağırsak içinde su ve elektrolit toplanmasını artırır. Sonuçta dışkı yumuşar, bağırsaklardan geçiş zamanı kısalır ve dışkılama uyarısı gerçekleşir.

• PİCOCAP kabızlık hallerinde ve dışkılamanın kolaylaştırılması gereken durumlarda kullanılmak içindir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PICOCAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PİCOCAP’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz, ağız ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem) ve bunlara eşlik edebilecek nefes darlığı ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık);

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PİCOCAP’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karında kramp tarzı ağrılar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Deri reaksiyonları

• Karın ağrısı, karında huzursuzluk

• İshal, kusma, bulantı

‘Bunlar PİCOCAP’ın hafif yan etkileridir.’

PICOCAP Nasıl Kullanılır?

PİCOCAP’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Doktor tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki dozlar önerilir:

Yetişkinler ve 10 yaş üzeri çocuklar :2 4 kapsül (5-10 mg)

4-10 yaş arası çocuklar : 1 2 kapsül (2,5 5 mg)

4 yaşın altındaki çocuklar için önerilen doz, vücut ağırlığına göre, kilogram başına 250 mikrogramdır.

Ertesi sabah dışkılama yapabilmek için, PİCOCAP geceleri alınmalıdır. Kapsüller yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

PİCOCAP’ın yaşlılarda kullanımına ilişkin ek veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

PICOCAP’ın böbrek ya da karaciğer yetmezliğinde özel kullanım durumu yoktur.

Eğer PICOCAP’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PICOCAP

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PİCOCAP ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun reçete ettiği dozun takip edilmesi önem taşımaktadır. Eğer kazaen daha fazla kapsül alırsanız, gecikmeden doktorunuza ne yapacağınızı sorunuz veya en yakm hastanenin acil servisine müracaat ediniz.

Yüksek dozlarda alındığında ishal, karında kramp tarzı ağrılar, potasyum ve başka elektrolit kayıpları oluşabilir.

Kabızlık tedavisinde kullanılan rutin dozların çok daha üzerindeki dozlarda, kalın bağırsak iç zarında harabiyet bildirilmiştir.

Diğer yumuşatıcı ilaçlarla olduğu gibi PİCOCAP da. sürekli olarak aşırı dozlarda alındığında süreğen (kronik) ishal, karın ağrısı, kan potasyum düzeylerinde azalma, sekonder hiperaldosteronizm (kandaki sodyum ve potasyum düzeylerini kontrol altında tutan aldosteron hormonu üretiminde artış) ve böbrek taşlarına yol açabilir. Yumuşatıcı ilaçların uzun süreli kötüye kullanımıyla ilişkili olarak aynı zamanda böbreklerde harabiyet. metabolik alkaloz (vücutta bazik maddelerin artışı) ve potasyum azlığına bağlı kas zayıflığı da bildirilmiştir.

PICOCAP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, o günü atlayınız ve bir sonraki gün normal dozunuzu alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacm kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

PICOCAP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

PICOCAP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PICOCAP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sodyum pikosülfata veya PİCOCAP içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırıduyarlı) iseniz;

Bağırsak düğümlenmesi (ileus) varsa;

Bağırsaklarda tıkanıklık varsa;

Akut apandisit gibi karnı ilgilendiren ivedi (akut) şiddetli tablolar varsa;

İvedi iltihabi bağırsak hastalığınız varsa;

Yukarıda sözü edilen ciddi durumların göstergesi olabilecek, bulantı ve kusma ile birlikte ortaya çıkan şiddetli karın ağrısı varsa;

Vücudunuzda aşırı su kaybetme durumu varsa.

PICOCAP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bütün yumuşatıcı ilaçlarda olduğu gibi, PİCOCAP, kabızlığın nedeni araştırılmaksızın sürekli olarak her gün ya da uzun dönemler boyunca kullanılmamalıdır.

Uzun süreli ya da aşırı kullanım, sıvı ve elektrolit dengesizliğine ve kanda potasyum eksikliğine yol açabilir.

PİCOCAP alan hastalarda baş dönmesi ve/veya bayılma bildirilmiştir. Bu olgulara ilişkin bilgilerimiz, olayların mutlaka sodyum pikosülfat uygulamasına değil, ama kabızlığa bağlı olabileceğini düşündürmektedir (dışkılama sırasındaki ıkınmaya bağlı veya kabızlığın yol açtığı ağrıya bağlı bayılma, diğer bir adıyla dışkılama baygınlığı).

Çocuklara, doktor kontrolü olmaksızın PİCOCAP verilmemelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PICOCAP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PİCOCAP yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile kadmlar üzerinde yeterli ve iyi-kontrollii çalışmalar bulunmamaktadır. Uzun süreli deneyimler sonucunda, gebelik sırasında istenmeyen veya zarar verici etkilere yönelik herhangi bir veri bulunmamıştır. Bununla birlikte, bütün ilaçlarda olduğu gibi, PİCOCAP gebelik sırasında yalnızca doktor kontrolünde alınmalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Yapılan çalışmalarda PICOCAP’ın anne sütüne geçmediği gösterilmiştir. Bu nedenle PİCOCAP emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

PİCOCAP’ın araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır.

PICOCAP Etken Maddesi Nedir?

PİCOCAP, gliserol içermektedir ancak eşik dozun altında olması nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Birlikte idrar söktürücü ilaçlar ve adıeno-kortikosteroid adı verilen hormonlar kullanıldığında, aşırı dozlarda PİCOCAP alınması elektrolit dengesizliği riskini artırabilir.

Elektrolit dengesizliği digoksin, digitoksin gibi kalp yetmezliği ilaçlarına karşı duyarlığın artmasına yol açabilir.

Antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında, PİCOCAP’ın dışkı yumuşatıcı etkisi azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PICOCAP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.