Phos-out Yan Etkileri ve Prospektüsü İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PHOS-OUT nedir ve ne için kullanılır?

 • PHOS-OUT yüksek kan fosfat düzeyi tedavisinde kullanılır.
 • • Bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, yuvarlak, beyaz renkli tabletlerdir.

  • Her bir tablet, 169 mg elemental kalsiyuma eşdeğer 667 mg kalsiyum asetat içerir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PHOS-OUT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PHOS-OUT’ un kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.Aşağıdakilerden biri olursa, PHOS-OUT kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bilinç bulanıklığı
 • Bilincin kaybolması
 • Koma hali
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkileridir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden her hangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide bulantısı
 • Kaşıntı
 • Bunlar PHOS-OUT’ un hafif yan etkileridir.

  PHOS-OUT Nasıl Kullanılır?

  Tabletlerin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında ve çiğnemeden yutulmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde başlangıç dozu her yemekte 2 tablettir (~1334 mg).

  Doktorunuz gerekli gördükçe dozu azaltıp çoğaltabilir.

 • PHOS-OUT sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Yemek sırasında alınız.
 • Tabletleri çiğnemeyiniz, emmeyiniz.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Kalsiyum asetat’ın çocuklarda emniyeti ve etkinliği tam olarak kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

 • Böbrek yetmezliğiniz var ise, tabletlerin etkisi düzenli olarak kontrol ettiriniz.
 • Kalsiyum içeren maddelerin yüksek dozda alınması eklemlerde kısıtlılık, ağrı ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteren yumuşak doku kalsifikasyonu denilen bir çeşit hastalığa neden olabilir. Bundan dolayı serumda fosfat ve kalsiyum seviyelerini düzenli olarak ölçtürünüz..
 • Fazla miktarda PHOS-OUT alımı hiperkalsemiye neden olabilir; bunu engellemek için haftada iki kez serum kalsiyum seviyesi ölçtürünüz..
 • Eğer PHOS-OUT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PHOS-OUT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PHOS-OUT ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kalsiyum Asetatın öngörülen dozunun üstündeki dozlar hiperkalsemiye sebep olabilir.

  Doz aşımı halinde ortaya çıkabilecek hiperkalsemide doz azaltılabilir veya geçici olarak kullanıma ara verilebilir.

  PHOS-OUT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PHOS-OUT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Çünkü PHOS-OUT tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  PHOS-OUT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PHOS-OUT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
 • Hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin yüksekliği. İlk belirtileri; erken yorulma, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı, daha ileriki belirtileri, uykuya eğilim, bilinç kaybı ve koma) veya asetat tahammülsüzlüğünüz varsa,
 • Hamile iseniz veya bir bebeği emziriyorsanız,
 • PHOS-OUT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, tabletlerin etkisini düzenli olarak kontrol ettiriniz.
 • Kalsiyum içeren maddeleri yüksek dozda alıyorsanız, serumda fosfat ve kalsiyum seviyelerini düzenli olarak ölçtürünüz.
 • Hiperkalsemi olursa dozu azaltınız veya hiperkalsemi derecesine göre geçici olarak tedaviye ara veriniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PHOS-OUT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Tabletin en yüksek fosfat bağlama etkisi gösterebilmesi için yemek sırasında çiğnemeden yutunuz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  PHOS-OUT Etken Maddesi Nedir?

  PHOS-OUT’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

 • Kalsiyumun idrar söktürücü olarak kullanılın ilaç gruplarından tiyazid diüretikleri ile (örnek: hidroklototiyazid) alınan yüksek dozları, vücuttaki asit-baz dengesinin baz yönünde bozulması ve hiperkalsemi ile sonuçlanır.
 • Kalsiyum tuzları tiroid hormonu tedavisi (L-tiroksin) alan hastalarda bu ilacın emilimini düşürür. Tiroit hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum asetat, kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç olan digoksin’in zehirilik potansiyelini artırabilir.
 • Tetrasiklin grubu antibiyotiklerin, kan basıncı yüksekliğinde (hipertansiyonda) kullanılan beta blokör grubu ilaçlardan atenolol ve potansiyel olarak aynı grupta yer alan diğer ilaçların, demirin, kinolon antibiyotiklerinin, kemik erimesinde kullanılan bir ilaç olan alendronatın, sodyum florür ve çinkonun emilimi anlamlı miktarda azaltır. Kan basıncı yüksekliğinde kullanılan kalsiyum kanal blokörlerine etki ederek (mesela verapamil) bu ilaçların etkisini azaltabilir. Böbrek yetmezliğinde kullanılan polistiren sulfonatın potasyum-bağlayıcı yeteneğini azaltabilir; aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PHOS-OUT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.