Perivel Plus Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PERIVEL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• PERİVEL PLUS, 4 mg Perindopril tert-butilamin ve 1.25 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.

• Antihipertansif grubuna aittir.

• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• indapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

• PERİVEL PLUS beyaz renkte tabletlerdir. 30 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

• PERİVEL PLUS esansiyel hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PERIVEL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PERİVEL PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağızm, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,

• Aşın baş dönmesi veya baygınlık,

• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanm en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanm birinden fazla görülebilir.. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozuklukları, tinnitus (kulakta çınlama), düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıkları (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sindirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık), allerjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi aleıjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.

Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunları, bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıkları, cinsel iktidarsızlık, terleme.

Seyrek: Zihin karışıklığı, kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), eozinofilik pnömoni (çok nadir görülen bir tur zatürre), rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı).

Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.

Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir). Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma).

PERIVEL PLUS Nasıl Kullanılır?

 • PERİVEL PLUS için önerilen günlük doz bir tablettir. İlacınızı hergün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.
 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktomnuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • PERİVEL PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletleri aç kamına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.
 • Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

  PERİVEL PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır. Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

  Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  Eğer PERİVEL PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PERIVEL PLUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PERİVEL PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

  PERIVEL PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PERIVEL PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmaksınız.

  Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

  PERIVEL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PERIVEL PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

  • Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

  • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar

  • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)

  • Allopurinol (gut tedavisinde)

  • Terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve aleıjilerin tedavisi için antihistaminler)

  • İleri seviyede astım ve romatizma! artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler

 • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra
 • reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (öm. siklosporin)

 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
 • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
 • Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit
 • romatoid) tedavisinde

  • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)

 • Bepridil (angina pektoris tedavisinde)
 • • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

  • Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)

 • Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
 • • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Kalsiyum (tuzları)
 • Uyarıcı (stimülan) laksatifler (öm. senna)
 • Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (öm. ibuprofen), yüksek doz salisilatlar (öm. aspirin)
 • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)
 • Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler…)
 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)
 • Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PERIVEL PLUS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.