Periolimel N4-600e Yan Etkileri ve Prospektüsü

PERIOLIMEL N4-600E nedir ve ne için kullanılır?

 • PERIOLIMEL N4-600E, üç bölmeli plastik torbalarda bulunan emülsiyon şeklinde bir ilaçtır. Bölmelerden birinde lipit (yağ) emülsiyonu, ikincisinde elektrolitli amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde kalsiyumlu glukoz çözeltisi bulunur.
 • Amino asit ve glukoz çözeltileri içeren bölmeler karışım gerçekleştirilmeden önce berrak ve renksiz ya da hafifçe sarı görünümlü; yağ emülsiyonu içeren bölümse homojen süt görünümlüdür.

  Kullanmadan önce torba üst bölümünden başlanarak kendi üzerine katlanır ve bölmeler arasındaki geçici separatörler açılarak üç bölme içeriğinin karışması sağlanır. Karışım gerçekleştikten sonra torbanın tümü homojen süt görünümlü olur.

  Üç bölmeli torba, oksijen geçirmeyen bir dış torbayla kaplıdır. Dış torba ile iç torba arasında oksijeni soğuran bir saşe ve bir oksijen indikatörü bulunmaktadır.

  Torbaların 1, 1.5, 2 ya da 2.5 litrelik dört formu bulunmaktadır.

 • PERIOLIMEL N4-600E iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda kullanılan bir beslenme karışımıdır.
 • Karışımın beslenme içeriği aşağıdaki şekildedir:

  1 000 mL

  1 500 mL

  2 000 mL

  2 500 mL

  Lipidler

  30 g

  45 g

  60 g

  75 g

  Amino asitler

  25.3 g

  38.0 g

  50.6 g

  63.3 g

  Azot

  4.0 g

  6.0 g

  8.0 g

  10.0 g

  Glukoz

  75.0 g

  112.5 g

  150.0 g

  187.5 g

  Enerji:

  Yaklaşık toplam kalori

  700 kcal

  1050 kcal

  1400 kcal

  1750 kcal

  Yaklaşık non-protein kalori

  600 kcal

  900 kcal

  1200 kcal

  1500 kcal

  Glukoz kökenli kalori

  300 kcal

  450 kcal

  600 kcal

  750 kcal

  Lipid kökenli kaloria

  300 kcal

  450 kcal

  600 kcal

  750 kcal

  Non-protein kalori / azot oranı

  150 kcal/g

  150 kcal/g

  150 kcal/g

  150 kcal/g

  Glukoz / lipid kalori oranı

  50/50

  50/50

  50/50

  50/50

  Lipid / toplam kalori

  %43

  %43

  %43

  %43

  Elektrolitler:

  Sodyum

  21.0 mmol

  31.5 mmol

  42.0 mmol

  52.5 mmol

  Potasyum

  16.0 mmol

  24.0 mmol

  32.0 mmol

  40.0 mmol

  Magnezyum

  2.2 mmol

  3.3 mmol

  4.4 mmol

  5.5 mmol

  Kalsiyum

  2.0 mmol

  3.0 mmol

  4.0 mmol

  5.0 mmol

  Fosfatb

  8.5 mmol

  12.7 mmol

  17.0 mmol

  21.2 mmol

  Asetat

  27 mmol

  41 mmol

  55 mmol

  69 mmol

  Klorür

  24 mmol

  37 mmol

  49 mmol

  61 mmol

  pH (yaklaşık)

  6.4

  6.4

  6.4

  6.4

  Ozmolarite (yaklaşık)

  760 mosm/L

  760 mosm/L

  760 mosm/L

  760 mosm/L

  a Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri kaynaklı kaloriler dahil b Lipid emülsiyonundaki fosfatlar dahil

  PERIOLIMEL N4-600E, yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PERIOLIMEL N4-600E’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu ilacı almaktayken doktorunuz tarafından uygulanacak bazı testlerle sizde görülebilecek yan etki riski en aza indirilmeye çalışılacaktır.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PERIOLIMEL N4-600E’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Terleme
 • Ateş
 • Ürperme
 • Baş ağrısı
 • Deri döküntüsü
 • Solunum sıkıntısı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PERIOLIMEL N4-600E’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıda PERIOLIMEL N4-600E kullanımı sırasında görüldüğü bildirilen yan etkilerin bir listesi bulunmaktadır.

  Yaygın:

 • Kalbin hızlı atması (taşikardi).
 • İştahsızlık.
 • Kanda yağ düzeyinin yükselmesi (hipertrigliseridemi).
 • Karın ağrısı.
 • İsha1.
 • Bulantı.
 • Kan basıncının yükselmesi (hipertansiyon).
 • Aşağıdaki yan etkiler benzer damar içi beslenme ürünleriyle bildirilen yan etkilerdir:

  Çok seyrek:

 • PERIOLIMEL N4-600E’nin lipid içeriğinin vücuttan atılımıyla ilgili bir yetersizlik varsa, ‘yağ yüklenmesi sendromu’ meydana gelebilir. Bu durum, ilacın normalden yüksek dozlarda kullanılmasının ardından ortaya çıkabileceği gibi, tedavinin başlangıcında, hatta kullanım talimatlarına uyulması durumunda bile görülebilir. Hastanın klinik durumu ani bir şekilde bozulur. Yağ yüklenmesi sendromunun tipik belirtileri arasında kanınızdaki lipid düzeylerinin yükselmesi (hiperlipidemi), ateş, karaciğerinizin yağlanması ve normalden fazla bir hacme ulaşması (karaciğer büyümesi; hepatomegali), kansızlık (anemi), kanınızdaki akyuvarların (lökosit) veya pulcukların (trombosit) düzeylerinin azalması, pıhtılaşma bozuklukları ve/veya koma bulunur. Bu belirtiler genellikle geri dönüşebilir özelliktedir ve ilacın uygulanmasına son verildiğinde geriler.
 • Bilinmiyor:

 • Alerjik reaksiyonlar.
 • Karaciğer işlevlerinizi ölçmek için yapılan testlerde anormallik.
 • Karaciğerinizin hacminin artması, büyümesi (hepatomegali).
 • Sarılık (Karaciğer ya da kanınızdaki bir problem nedeniyle deriniz ve göz aklarının sararması).
 • Kan testinizde trombosit adı verilen kan pulcuklarının sayısının azalmış olması (trombositopeni). Kanın pıhtılaşmasından sorumlu olan bu pulcuklarının sayısının azalması burun kanaması gibi kanamaların oluşmasına yol açabilir).
 • Kandaki azot (nitrojen) düzeylerinin yükselmesi (azotemi).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  PERIOLIMEL N4-600E Nasıl Kullanılır?

  Yaşlılarda Kullanımı

  Kolunuzdaki bir damardan ya da göğsünüzdeki büyük bir toplardamara yerleştirilmiş plastik bir tüp (kateter) aracılığıyla uygulanmalıdır.

  PERIOLIMEL N4-600E, kullanım öncesi oda sıcaklığında olmalıdır.

  PERIOLIMEL N4-600E tek kullanımlıktır.

  PERIOLIMEL N4-600E kullanılmadan önce, uygulamayı yapacak sağlık personeli için bu KULLANMA TALİMATI’nın sonuna eklenmiş olan talimatlara göre hazırlanmalıdır.

  Erişkinlerde dozaj

  Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve ne hızla uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.

  PERIOLIMEL N4-600E’yi her zaman için doktorunuzun söylediği şekilde alınız.

  Sizdeki duruma göre, doktorunuz reçetelediği sürece ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz.

  Bir torba içindeki ilacın size uygulanması genellikle 12-24 saat sürer. Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte vücut ağırlığınızın her bir kg’ı başına 3.2 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Sıvı hacmi nedeniyle bir gün içinde vücut ağırlığınızın kilogramı başına PERIOLIMEL N4-600E’den en fazla 40 mililitre alabilirsiniz.

  2 yaşından büyük çocuklarda dozaj

  Çocuklar için, doz ve ne süreyle kullanılacağına doktor tarafından karar verilir. Doktorunuz bu kararını çocuğun yaşı, vücut ağırlığı, boyu, klinik durumu ile günlük gereksinim duyduğu sıvı hacmi, enerji ve azot gereksinimine göre belirleyecektir.

  PERIOLIMEL N4-600E’yi her zaman için doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

  2-11 yaş arası çocuklarda dozaj

  Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte çocuğun vücut ağırlığının her bir kg’ı başına 5.7 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Fosfat içeriği nedeniyle bir gün içinde çocuğun vücut ağırlığının kilogramı başına PERIOLIMEL N4-600E’den en fazla 24 mililitre kullanılabilir.

  12-18 yaş arası çocuklarda dozaj

  Uygulamaya ilk saat içinde yavaş başlanarak, saatte çocuğun vücut ağırlığının her bir kg’ı başına 4.3 mililitrelik doz aşılmayacak şekilde giderek arttırılır. Fosfat içeriği nedeniyle bir gün içinde çocuğun vücut ağırlığının kilogramı başına PERIOLIMEL N4-600E’den en fazla 24 mililitre kullanılabilir.

  Doktorunuz PERIOLIMEL N4-600E ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Toplardamarlarınızdan uygun bir plastik tüp (kateter) aracılığıyla kullanılır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer PERIOLIMEL N4-600E ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PERIOLIMEL N4-600E

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Total Parenteral Beslenme çözeltilerinin aşırı hızlı infüzyonu ciddi veya ölümcül sonuçlara yol açabilir.

  Eğer PERIOLIMEL N4-600E size kullanmanız gerekenden daha yüksek dozda ya da daha hızlı olarak kullanılmışsa içeriğindeki amino asitler kanınızı normalden daha asit bir hale getirebilir ve dolaşan kanınızdaki sıvının miktarı artabilir. İlacın içeriğindeki glukoz, kan ve idrarınızdaki şeker düzeylerini yükseltebilir veya kanın akışkanlığının ileri derecede azaldığı hiperozmolar sendrom denilen bir duruma yol açabilir. İlacın içeriğindeki yağ ise kanınızdaki trigliserid düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. İlacın fazla miktarda uygulaması sonucunda mide bulantınız, kusmanız, ürpermeleriniz olabilir ve kanınızdaki elektrolit düzeylerinde bozukluklar görülebilir. Böyle bir durumda uygulamaya derhal son verilmelidir.

  Bazı ciddi durumlarda, doktorunuz böbreklerinizin aşırı yükselen bu maddeleri atabilmesine yardım edebilmek için size geçici bir diyaliz uygulayabilir.

  Bu durumları önlemek için doktorunuz düzenli olarak sizin durumunuzu inceleyecek ve size bazı kan testleri yapacaktır.

  PERIOLIMEL N4-600E’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PERIOLIMEL N4-600E Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PERIOLIMEL N4-600E Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  PERIOLIMEL N4-600E kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PERIOLIMEL N4-600E Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Hastanın 2 yaşın altındaki çocuk, süt çocuğu ya da prematür yeni doğan olması durumunda.
 • Yumurta, soya fasulyesi veya yer fıstığı proteinlerine veya PERIOLIMEL N4-600E’nin bileşimindeki etkin ya da yardımcı maddelere ve ambalaj içeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa.
 • Vücudunuzun amino asit denilen proteinlerin yapıtaşlarını kullanmasında bir sorun varsa.
 • Kanınızdaki yağ düzeyleri çok artmışsa.
 • Ağır bir hiperglisemi durumunuz (kanınızdaki şeker düzeylerinin size saatte 6 üniteden fazla insülin uygulanmasını gerektirecek şekilde yükselmesi) varsa.
 • Elektrolit adı verilen maddelerden (sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve/veya fosfat) herhangi birinin anormal derecede yüksek olduğu durumlar.
 • Hemofiltrasyon ya da diyaliz olanağının mümkün olmadığı ağır böbrek yetmezliği durumunda.
 • Ağır karaciğer yetmezliğinde.
 • Ağır kan pıhtılaşma bozukluklarında.
 • Genel olarak aşağıdaki durumlarda damar yoluyla uygulama yapılmaz:

 • Akciğerlerde aniden sıvı birikimi (akut pulmoner ödem).
 • Vücutta aşırı sıvı birikimi (hiperhidrasyon).
 • Tedavi edilmemiş (dekompanse) kalp yetmezliği.
 • Bir tür vücudun susuz kalması durumu (hipotonik dehidratasyon).
 • Hastanın durumunun istikrarsız olduğu durumlar [örneğin travma sonrası ağır durumlar, tedavi edilmemiş şeker hastalığı durumu, dolaşım şokunun ilk dönemleri, kalp krizi, kanın asitliğinin ağır bir şekilde yükselmesi (metabolik asidoz), ağır sepsis (kanın içinde bakteri bulunması) ve bir tür (hiperozmolar) koma durumu].
 • Lipid emülsiyonlarına aşırı demir eklenmesi, emülsiyonun stabilizasyonunu bozabilir. Stabil olduğu gösterilmediği sürece PERIOLIMEL N4-600E’ye demir eklenmemelidir.

  OLIMEL N5-860E, N7-960, N7-960E veya N9-840E yalnızca büyük bir merkezi toplardamardan plastik bir tüp (kateter) aracılığıyla uygulanabilir.

  Doktorunuz her durumda sizin bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza sizin yaşınız, vücut ağırlığınız ve klinik durumunuz yanında sizin test sonuçlarınıza göre karar verecektir.

  PERIOLIMEL N4-600E Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Bazı ilaç ve hastalıklar enfeksiyon (vücuttaki bir doku veya organın iltihaplanması) ve sepsis (kanın içinde bakteri bulunması) riskini arttırabilir. Damar içi beslenmeniz için damarınızın içine tüp (intravenöz kateter) yerleştirilmesi durumunda da enfeksiyon ve sepsis riski bulunmaktadır. Doktorunuz sizde gelişebilecek bir enfeksiyonun belirtilerinin olup olmadığını dikkatle izleyecektir. Parenteral nutrisyona (beslenmenin damar içi yoldan yapılması) gereksinimi olan hastalar, hastalıkları nedeniyle enfeksiyonlara daha yatkın olabilirler.

  Kateter yerleştirme ve bakımı ile bu beslenme karışımlarının hazırlanmasında aseptik ("mikropsuz") tekniklerin kullanılmasıyla, enfeksiyon riskini azaltabilir.

  Damar yolundan beslenmenizi gerektirecek ölçüde ağır beslenme bozukluğunuz varsa, damar yolundan yapılacak bu beslenmenin yavaş ve dikkatle başlatılması gerekmektedir. Bunun yanında vücudunuzdaki sıvı, vitamin ve mineral düzeylerinizde ani değişiklikler oluşmaması için doktorunuz sizi yakından izleyecektir.

  Sizde aşağıdaki belirtilen durumlardan herhangi biri varsa lütfen doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizdeki bu duruma uygun testleri yapacak ve ilacınızı gerekli önlemleri alarak uygulayacaktır.

 • Alerjik bir bünyeye sahip olma ya da bazı gıdalara (soya fasülyesi, yer fıstığı ya da yumurta) karşı alerjinizin olması durumu: Bu ilaç seyrek olarak da olsa ciddi alerjik tepkilere neden olabilen soya fasülyesi yağı içermektedir. Soya fasülyesi, yumurta ya da
 • yer fıstığı proteinlerine alerjik olan kişilerde soya fasülyesi proteinlerine karşı da alerjik olunabileceği bildirilmiştir. Bu durumda bu ilaç size uygulanmayacaktır.

 • Kansızlık (anemi): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz sırasında kan sayımları ile yakından izleneceksiniz.
 • Akciğerlerinizde sıvı birikimi (pulmoner ödem): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz vücuttaki sıvı durumunuz yakından izlenerek yürütülecektir. Bu sıvı birikimi aniden olmuşsa (akut pulmoner ödem) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Kalp yetmezliği: Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz vücuttaki sıvı durumunuz yakından izlenerek yürütülecektir. Kalp yetmezliği durumunuz tedaviye rağmen düzelmeyen türdense (dekompanse kalp yetmezliği) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Karaciğer yetmezliği: Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım kan testleri (glukoz, elektrolit ve trigliseritler) ve klinik değerlendirmelerle yakından izlenerek yürütülecektir. Ağır karaciğer yetmezliği durumunda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Şeker hastalığı (diabetes mellitus): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım testler (kan glukoz, idrarda glukoz ve keton) yapılarak ve insülin kullanıyorsanız gereken durumlarda insülin dozunuz ayarlanarak yürütülecektir. Kan şekerinizin ileri derecede yüksek olduğu durumlarda (yani saatte 6 üniteden fazla insülin uygulamanız gerektiğinde) bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Kanınızda yağların (lipidlerin) yüksek olması durumu (hiperlipidemi): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz, düzenli olarak bir takım kan testleri ve klinik değerlendirmelerle yakından izlenerek yürütülecektir. Kanınızdaki yağların (lipidler ve trigliseritler) ileri derecede yüksek olduğu durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Elektrolit dengesizliği (kanınızdaki elektrolit adı verilen sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve/veya fosforun düzeylerinin normalden farklı olması durumu): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak bir takım kan testleri ile yakından izlenerek yürütülecektir. Kanınızdaki elektrolitlerin hastalık oluşturacak şekilde ileri derecede yüksek olduğu durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Sıvı dengesizliği (vücudunuzun susuz kalmış ya da fazla sıvı toplamış olması): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak bir takım kan testleri ile yakından izlenerek yürütülecektir. Vücudunuzun fazla sıvı toplamış olduğu (hiperhidrasyon) ya da ileri derecede susuz kalmış olduğu (hipotonik dehidratasyon) durumlarda bu ilaç sizde kullanılamaz.
 • Adrenal yetmezliği (Addison hastalığı olarak da adlandırılan bu hastalıkta böbrek üstündeki bezleriniz işlevlerini tam olarak yerine getiremez ve kanınızın yoğunluğu artar): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak kanınızın yoğunluğunu (ozmolarite) ölçen özel bir test ile yakından izlenerek yürütülecektir.
 • Akciğer hastalığı (bir çok akciğer hastalığında kanınızın yoğunluğu artar): Sizde bu durumun olması durumunda tedaviniz düzenli olarak kanınızın yoğunluğunu (ozmolarite) ölçen özel bir test ile yakından izlenerek yürütülecektir.
 • Böbrek yetmezliği: Sizde bir böbrek yetmezliği durumu varsa ve hemofiltrasyon ya da diyaliz

  gibi böbrek dışı yöntemlerle atık maddelerinizin temizlenmesi yapılmıyorsa bu ilaç sizde

  kullanılamaz. Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilaç sizde dikkatle kullanılacak; sizde uygun

  yöntemlerle atık maddelerin temizlenmesi yapılıyor olsa bile, uygulamanız bazı testlerle (sıvı ve elektrolit dengesini değerlendiren testler, kan trigliserit düzeyleri) yakından izlenerek yapılacaktır

  PERIOLIMEL N4-600E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PERIOLIMEL N4-600E İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PERIOLIMEL N4-600E’yi kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PERIOLIMEL N4-600E’yi kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PERIOLIMEL N4-600E’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde bilinen herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  PERIOLIMEL N4-600E Etken Maddesi Nedir?

  PERIOLIMEL N4-600E’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  PERIOLIMEL N4-600E soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her 1000 mL’sinde 21 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Her 1000 mL’sinde 75.0 g glikoz içerir. Bu, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Öncelikle geçimli oldukları ve oluşan preparatın stabil olduğu (özellikle de lipid emülsiyonunun stabilitesi) doğrulanmadan torbanın üç odasından herhangi birine ya da rekonstitüsyonu yapılan emülsiyona herhangi bir tıbbi ürün ya da madde eklenmemelidir.

  PERIOLIMEL N4-600E kanla aynı setten verilmemelidir.

  PERIOLIMEL N4-600E kalsiyum içerir. Karıştmldıklarında torba içinde parçacıklar oluşabileceğinden, bir antibiyotik olan seftriakson ile birlikte karıştırılarak uygulanmaması gerekir.

  PERIOLIMEL N4-600E’nin içindeki zeytinyağı ve soya fasülyesi yağı K vitamini içerir. Önerilen dozlarında kullanılan PERIOLIMEL N4-600E içindeki K vitamininin kumarin gibi kanı sulandırmak amacıyla kullanılan (antikoagülan) ilaçların etkinliğini değiştirmesi beklenmez. Buna rağmen kanınızı sulandırmak için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  İlacınız bileşiminde bulunan yağlar vücudunuzdan atılmadan önce size bazı testler yapılırsa, bu testlerin sonuçları etkilenebilir (bu yağlar genellikle yağ alımının durdurulmasından sonraki 5 ila 6 saat sonra vücuttan temizlenmiş olmaktadır).

  PERIOLIMEL N4-600E potasyum içerir. Tansiyon yüksekliği için kullanılan diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleriyle ya da bağışıklık sistemini baskılayan (immün süpresan) ilaçlarla birlikte kullanırken özel dikkat gerekir. Bu tür ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PERIOLIMEL N4-600E prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.