Perfose Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

PERFOSE nedir ve ne için kullanılır?

PERFOSE etkin madde olarak sevelamer hidroklorür içerir. Sevelamer hidroklorür, sindirim yolundaki yiyeceklerdeki fosforu bağlar ve bu şekilde kandaki fosfor seviyelerini düşürür. Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören yetişkin böbrek yetmezliği hastalarında kandaki fosfor seviyesi kontrol edilemez. Kandaki fosfor seviyesi yükselir (doktorunuz bunu hiperfosfatemi olarak adlandıracaktır). Kandaki fosfor seviyesinin yükselmesi vücudunuzda katı artıkların oluşmasına neden olabilecek kalsifıkasyon olarak isimlendiren duruma sebebiyet verebilir. Bu artıklar kan damarlarınızı tıkayabilir ve vücudunuzdaki kan akışını

zorlayabilir. Kandaki fosfor seviyesinin yükselmesi ayrıca deride kaşıntı, gözde kırmızılık, kemik ağrısı ve kırıklara neden olabilir.

PERFOSE hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören yetişkin böbrek yetmezliği hastalarında kandaki fosfor seviyesinin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PERFOSE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler sevelamer hidroklorür kullanan hastalarda bildirilmiştir:

Çok yaygın (10 hastada 1 hastadan daha fazlasında görülen): Bulantı, kusma

Yaygın (10 hastada 1 hastadan daha azında ve 100 hastada I hastadan fazlasında görülen):

İshal, hazımsızlık, karın ağrısı, kabızlık, gaz.

Sevelamer hidroklorürün klinik kullanımında, kaşıntı, döküntü, karın ağrısı, barsak hareketlerinde yavaşlama, barsak tıkanması, kalın barsaktaki olağan dışı küçük keseciklerin iltihaplanması (divertikülit) ve barsak duvarında delinme raporlanmıştır.

Kabızlık çok nadir olarak gözlenen barsak tıkanmasının öncü bir belirtisi olduğundan, böylesi bir durumda doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Flerhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

PERFOSE Nasıl Kullanılır?

PERFOSE’yi doktorunuzun size verdiği gibi kullanmalısınız. Doktorunuz serum fosfor seviyeniz doğrultusunda dozunuzu belirleyecektir. Yetişkinler ve yaşlılar için (> 65 yaş) önerilen PERFOSE başlangıç dozu her bir öğün ile günde 3 defa alman bir veya iki adet tablettir.

Doktorunuz kanınızdaki fosfor seviyesini düzenli olarak kontrol edecektir ve kanınızda istenen fosfor seviyesine ulaşmak amacıyla, PERFOSE dozunuzu öğün başına 1 ila 5 tablet olacak şekilde ayarlayacaktır.

PERFOSE’nin başka ilaçlarla beraber kullanılması gereken durumlarda, doktorunuz diğer ilacı PERFOSE’den bir saat önce veya üç saat sonra almanızı tavsiye edebilir veya diğer ilacın kan seviyesini takip edebilir.

Ağız yoluyla alınız.

Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda (18 yaş altında) güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu nedenle PERFOSE’nin bu hasta grubunda kullanılması önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer PERFOSE’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

PERFOSE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Hastalarda bildirilmiş herhangi bir aşırı doz vakası bulunmamaktadır.

Aşırı doz gözlenmesi durumunda hemen doktorunuzla temasa geçiniz.

PERFOSE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PERFOSE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

PERFOSE’yi kullanmayı unutursanız, bu dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında yiyeceklerle birlikte alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PERFOSE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

PERFOSE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERFOSE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kanınızdaki fosfor seviyesi düşükse
 • Barsaklarınızda tıkanma varsa
 • Etkin madde sevelamer hidroklorür veya formülasyonda yer alan diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa
 • PERFOSE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, PERFOSE kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

  Diyaliz tedavisi almıyorsanız,

  Yutma problemleriniz varsa,

  Mide ve barsaklarınızda motilite (hareketlilik) problemi varsa,

  Mide içeriğinde birikim varsa,

  Barsaklarınızda aktif enflamasyon (iltihap) varsa,

  Mide veya barsaklarınızla ilgili ciddi bir cerrahi ameliyat geçirdiyseniz.

  Çocuklardaki (18 yaş altında) güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu nedenle PERFOSE’nin bu hasta grubunda kullanılması önerilmez.

  Ek tedaviler:

  Böbreğinizin durumuna veya aldığınız diyaliz tedavisine bağlı olarak;

  Kanınızdaki düşük veya yüksek seviyede kalsiyum bulunabilir. PERFOSE kalsiyum içermediğinden doktorunuz ayrıca bir kalsiyum tableti verebilir.

  Kanınızdaki Vitamin D seviyesi düşük olabilir. Dolayısıyla doktorunuz kanınızdaki Vitamin D seviyesini gözlemlemeli ve gerekli olduğunda ilave olarak Vitamin D vermelidir. Birçok vitamini içeren destekleyici bir tedavi almıyor iseniz, kanınızda aynı zamanda Vitamin A, E, K ve folik asit seviyeleri düşebilir. Bu nedenle doktorunuz be seviyeleri gözlemlemeli ve gerekli ise takviye yapmalıdır.

  Tedavi değişikliği:

  Başka bir fosfor bağlayıcısından PERFOSE’ye geçerken, PERFOSE bikarbonat seviyesini düşürebileceğinden doktorunuz kanınızdaki bikarbonat seviyesini gözlemlemeyi düşünmelidir.

  Periton diyalizi alcın hastalar için özel not

  Periton diyalizi tedavisine bağlı olarak peritonit (karın sıvısında enfeksiyon/iltihaplanma) gelişebilir ve bu risk poşet değişimleri sırasında steril tekniklere mutlak bir şekilde uyulması ile azaltılabilir. Kamınızda sıkıntı, karında şişme, karın ağrısı, karında duyarlılık, karında sertlik, kabızlık, ateş, titreme, bulantı veya kusma gibi herhangi bir belirti gözlemlediğinizde hemen doktorunuza bildirmelisiniz.

  Vitamin A, D, E, K ve folik asit seviyesi düşüklüğü problemlerinde doktorunuzun sizi daha dikkatli bir şekilde gözlemlemesini beklemelisiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PERFOSE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PERFOSE’yi yiyeceklerle beraber kullanmalısınız. Bununla birlikte size verilmiş olan diyete ve sıvı alımına sıkı bir şekilde uymalısınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamilelik planlıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz. PERFOSE’nin doğmamış bebekler üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emzirmek istediğinizi doktorunuza bildiriniz. PERFOSE’nin anne sütünden geçip geçmediği ve bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  PERFOSE’nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. PERFOSE’den etkileniyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

  PERFOSE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında bilgiler

  PERFOSE’nin içerisinde kullanım yolu veya dozundan dolayı özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  PERFOSE siprofloksasin ile (bir antibiyotik) aynı anda alınmamalıdır.

  Kalp ritmi problemleri veya sara hastalığı için ilaç kullanıyor iseniz, PERFOSE alırken doktorunuza danışınız.

  PERFOSE ile siklosporin, mikofenolat mofetil ve takrolimus (böbrek nakli yapılmış hastalarda kullanılan ilaçlar) gibi ilaçların etkisi azalabilir. Bu ilaçları kullanıyor iseniz doktorunuz size gerekli tavsiyeleri verecektir.

  PERFOSE ile aynı zamanda levotiroksin (bir tiroid hormonu) alan hastalarda, çok nadir olarak tiroid stimüle edici hormon (TSH, tiroid bezini uyararak tiroid hormonu salgılamasını ve metabolizmanızın kontrol edilmesini sağlayan bir madde) düzeyinde artış görülebilir. Bu nedenle doktorunuzun kanınızdaki TSH seviyesini yakından takip etmesi gerekecektir. Doktorunuz PERFOSE ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşimleri düzenli olarak kontrol edecektir.

  PERFOSE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.