Perduo İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

PERDUO nedir ve ne için kullanılır?

 • PERDUO SR, 8 mg perindopril erbumin monohidrat ve 1,5 mg indapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.
 • Antihipertansif grubuna aittir.
 • Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.
 • İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid, üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.
 • PERDUO SR beyaz, yuvarlak şeklinde 30 ve 90 SR Film Kaplı Tabletten oluşan Alü/Alü folyo blister ambalajlarda bulunmaktadır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PERDUO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PERDUO’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmeleri (anjiyoödem) ve ileri seviyede deri döküntülerinde,
 • Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PERDUO SR’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi)
 • Eozinofılik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre)
 • Nezle (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı)
 • Bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı)
 • Anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme)
 • Ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara seklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform).
 • Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) hastalığınız varsa daha kötüleşebilir.

 • Güneş veya yapay ultraviyole ısınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik)
 • Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
 • Hemolitik anemi (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda bir tür ileri derecede kansızlık)
 • Kolestatik hepatit (safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı karaciğer iltihabı)
 • Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk hissi
 • Baş dönmesi
 • İğnelenme (el ve ayak derilerinde yoğun olarak görülen iğne batması veya karıncalanma hissi)
 • Görme bozuklukları
 • Kulakta çınlama
 • Düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, sersemlik hissi,
 • Öksürük
 • Nefes darlığı
 • Mide-bağırsak rahatsızlıkları (bulantı, mide veya karın ağrısı, iştah kaybı, kusma, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, hazımsızlık, ishal, kabızlık)
 • Kaşıntı, deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar
 • Kas krampları
 • Değişken ruh hali
 • Zihin karışıklığı
 • Uyku sorunları
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Purpura (deride kırmızı küçük noktalar)
 • Böbrek rahatsızlıkları
 • Cinsel iktidarsızlık
 • Terleme
 • Bunlar PERDUO SR’nin hafif yan etkileridir.

  PERDUO Nasıl Kullanılır?

 • PERDUO SR için önerilen günlük doz bir SR film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.
 • Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • PERDUO SR sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletleri aç kamına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz ve bölmeyiniz.

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

  PERDUO SR çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

 • Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

  65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirebilir. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  Eğer PERDUO SR’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PERDUO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PERDUO SR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda, uzanıp bacaklarınızı yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

  PERDUO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PERDUO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmaksınız.

  PERDUO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PERDUO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Etkin maddeler perindopril ve indapamide veya PERDUO SR’nin içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),
 • Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerden ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),
 • Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi varsa (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
 • Ciddi böbrek yetmezliği varsa ve diyalize giriyorsanız,
 • Kanda potasyum seviyeleri düşük veya yüksek ise,
 • Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma) varsa,
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • Emziriyorsanız.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastasıysanız kullanmayınız.
 • PERDUO SR çocuklarda kullanılmaz.

  PERDUO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa,
 • Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,
 • Böbrek nakli geçirmişseniz veya diyalize giriyorsanız,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyseniz,
 • Ateroskleroz (damar sertliği) varsa,
 • Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin aşırı çalışması) varsa,
 • Gut hastası iseniz,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Tuz yasaklayan bir diyet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız,
 • Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (PERDUO SR ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır Bakınız “diğer ilaçların kullanımı”)
 • PERDUO SR kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz:

  Eğer,

 • Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,
 • Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,
 • LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücuttaki kolesterolün atılması),
 • Bal arısı veya eşek arısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,
 • İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.
 • PERDUO SR doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PERDUO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PERDUO SR ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrendiğiniz anda PERDUO SR kullanmayı kesmenizi ve başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin ilk üç ayında PERDUO SR kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden PERDUO SR hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde de kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PERDUO SR emzirirken kullanılmaz.

  Araç ve makina kullanımı

  PERDUO SR’nin uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

  PERDUO Etken Maddesi Nedir?

  Mannitol uyarısı

  PERDUO SR mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir. Sodyum uyarısı

  PERDUO SR, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmez

  Laktoz uyarısı

  PERDUO SR 115,000 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Lesitin (soya)(E322) uyarısı:

  PERDUO SR soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Diğer ilaçlar PERDUO SR ile tedaviyi etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini PERDUO SR ile birlikte KULLANMAYINIZ:

 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzları Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:
 • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar
 • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır.)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır.)
 • Terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve alerjilerin tedavisi için kullanılan antihistaminikler)
 • İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler
 • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
 • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde kullanılır.)
 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde kullanılır.)
 • Altın tuzu (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit romatoid) tedavisinde kullanılır.)
 • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)
 • Bepridil (angina pektoris tedavisinde kullanılır.)
 • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
 • Sültoprid (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır.)
 • Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.)
 • Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde kullanılır.)
 • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kalsiyum (tuzları)
 • Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)
 • Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)
 • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecedeki mantar hastalığının tedavisinde kullanılır.)
 • Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler)
 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde kullanılır.)
 • Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  PERDUO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.