Pentox Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

PENTOX FORT SR nedir ve ne için kullanılır?

PENTOX FORT SR etkin madde olarak 600 mg pentoksifilin içerir. 20 adet uzun süre etkili kapsül içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

PENTOX FORT SR’nin ayrıca ampul formu da bulunmaktadır.

Uzun süre etkili kapsül formunun sağladığı avantaj, etkin maddenin kandaki seviyesinin kapsül alındıktan sonra yaklaşık 10-12 saat süreyle sabit kalmasıdır.

PENTOX FORT SR, vücudun uç kısımlarına, yani kollara ve bacaklara giden kan damarlarını genişleten ve bu bölgelere giden kan akımını arttıran bir ilaçtır.

Doktorunuz size PENTOX FORT SR’yi aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

• Periferik (vücudun uç bölgelerindeki) atardamarların tıkayıcı hastalıkları, damar sertliği (arteriyoskleroz) veya şeker hastalığı nedeniyle meydana gelen dolaşım bozukluklarına bağlı kesik topallama ve istirahat ağrısı gibi şikayetlerinizin tedavisi

 • Bacak ülseri ve gangren gibi sinirsel donanımın kesintiye uğramasından doğan
 • bozuklukların tedavisi

 • Beyindeki dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Göze ait damarların harabiyetiyle seyreden dolaşım bozukluklarının tedavisi
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PENTOX FORT SR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, PENTOX FORT SR’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kalp ritminde ciddi düzensizlik
 • Alerji sonucu yüzde, boğazda şişme ve nefes almada güçlük ve bazen şoka varabilen durumlar, kanama eğiliminiz var ise kanamalar (deri ve/veya mukozada, mide ve/veya bağırsakta)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Diğer yan etkiler:

  Yaygın:

 • Yüz ve boyun kızarmasıyla birlikte olan sıcak basması
 • Bulantı, kusma, yellenme, midede baskı, diyare gibi mide-bağırsak sistemi şikayetleri Yaygın olmayan

 • Deride aşırı duyarlılık reaksiyonalrı
 • Aşırı hareketlilik (ajitasyon), uyku bozuklukları
 • Baş dönmesi, titreme, baş ağrısı
 • Görme bulanıklığı, konjunktivit
 • Kalp ritminde bozukluk (kalp atımında artış)
 • Deride kaşıntı, kızarıklık, kurdeşen
 • Ateş
 • Seyrek

 • Göğüs ağrısı, solunum güçlüğü
 • Mide ve bağırsakta kanama
 • Deri ve mukozalarda kanama
 • İdrar yollarında kanama
 • Kan basıncında düşme
 • Kol ve bacaklarda şişlik
 • Çok seyrek

 • Kan pulcuklarının sayısında azalma ile birlikte deride kanama odakları
 • Ölümcül olabilen kırmızı kan hücrelerinin yapımında bozukluğa bağlı kansızlık
 • Uygulama sonrası dakikalar içinde gelişen alerjik reaksiyon (yüz, dil ve boğazda şişlik, bronşlarda daralma ve şok)
 • Hissizlik, sara nöbetleri, kafa içinde kanama ve beyin zarı iltihabı belirtileri (bağ dokusu hastalığı olanlarda görülmüştür)
 • Göz içinde kanama ve göz içi tabakasında ayrılma
 • Karaciğer safra yollarında tıkanma, karaciğer enzimlerinde artış
 • Derinin en üst tabakasında doku ölümü, deride döküntü, soyulma ile seyreden şiddetli deri hastalığı, terleme
 • Kan basıncında yükselme
 • PENTOX FORT SR Nasıl Kullanılır?

  Prensip olarak, dozaj ve uygulama şekli (ağız veya damar yoluyla), dolaşım bozukluğunun tipine, ağırlığına ve hastanın ilaca olan duyarlılık durumuna bağlıdır. Dozaj genellikle aşağıdaki şekildedir:

  Doktorunuzun başka önerisi olmadığı sürece, günde 2 defa 1 kapsül PENTOX FORT SR alınmalıdır.

  PENTOX FORT SR, ağızdan alınır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda tedavi düşük doz ile başlanılmalıdır. Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecektir. Her iki durumda da doz azaltılması gereklidir.

  Eğer PENTOX FORT SR ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PENTOX FORT SR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PENTOX FORT SR ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Ani bir doz aşımı kendini bulantı, baş dönmesi, kalp atım sayısının aşırı artması, tansiyon düşmesiyle belli edebilir. Kendinizde bu belirtileri gördüğünüzde derhal doktorunuza bildiriniz.

  PENTOX FORT SR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PENTOX FORT SR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PENTOX FORT SR tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, dolaşım bozukluğuna bağlı şikayetleriniz yeniden ortaya çıkabilir.

  PENTOX FORT SR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PENTOX FORT SR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde olan pentoksifiline, aynı sınıftan başka ilaçlara veya ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Beyin kanaması geçiriyorsanız (bulantı, kusma, başağrısı, uyuşukluk, bilinç kaybı, uykuya eğilim, yüzde çarpılma, konuşma bozukluğu gibi belirtiler sizde ortaya çıkarsa)
 • Gözünüzün ağ tabakasında (retina) yaygın kanamanız varsa,
 • Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz,
 • Kalp atımınızda düzensizlik varsa,
 • Kanama bozukluğunuz varsa,
 • Mide veya bağırsak ülseriniz varsa,
 • PENTOX FORT SR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer

 • Düşük tansiyonunuz (hipotansiyon) varsa,
 • Şiddetli kalp damarı hastalığınız (koroner arter hastalığı) varsa
 • Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa (doktorunuzun yapacağı bir kan testi neticesinde ölçülen kan kreatinin seviyeniz, dakikada 30 ml’nin altındaysa).
 • Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluk varsa,
 • Kanın pıhtılaşma yeteneğini bozan bir hastalığınız varsa ya da kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç tedavisi (örneğin; K vitaminini etkileyen ilaçlar veya düşük moleküler ağırlıklı heparin) gördüğünüz için kanama eğiliminiz artmışsa,
 • PENTOX FORT SR ile şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanıyorsanız,
 • Kan basıncında düşme riski olanlar (örn. Ağır koroner kalp hastalığı veya beyne kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar)
 • Sistemik lupus eritematozus ya da karışık bağ dokusu hastalığı gibi bağ dokusunu tutan bir hastalığınız varsa
 • Kan hücrelerinin yapımının bozulmasına bağlı kansızlığınız varsa (Trental ile tedavi sırasında kan hücrelerinin yapımında bozulmasına bağlı kansızlık gelişebilir, doktorunuz kan tablonuzu takip edecektir.)
 • PENTOX FORT SR’nin çocuklarda kullanımıyla ilgili yeterli deneyim olmadığı için, çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PENTOX FORT SR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Besinler PENTOX FORT SR’nin emilmesini etkilemez. Kapsülü yemekle beraber veya hemen yemeklerden sonra, çiğnenmeden biraz sıvı (yaklaşık 1/2 bardak) yardımı ile yutulur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PENTOX FORT SR’nin hamilelik sırasında kullanılmasıyla ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır, bu nedenle hamileyseniz, PENTOX FORT SR’yi kullanmamanız gerekir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme sırasında, PENTOX FORT SR’yi kullanmamanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  PENTOX FORT SR’nin araç ve makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir yan etkisi yoktur. Baş dönmesi olursa araç ya da makine kullanmayınız.

  PENTOX FORT SR Etken Maddesi Nedir?

  PENTOX FORT SR’nin içeriğinde özel önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisi için alınan ilaçları alıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • PENTOX FORT SR ile vitamin K antagonistleri ve heparin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçları birlikte almaya başladıysanız veya dozunu değiştirdiyseniz, antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) aktivitede artma olasılığı sebebi ile doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
 • Yüksek tansiyon tedavisi için alınan ilaçlar ile birlikte PENTOX FORT SR kullanımı bu ilaçların etkisini arttırabilir.
 • Teofilin ile PENTOX FORT SR kullanımı, solunum hastalıklarında kullanılan teofilinin etkisini arttırabilir ve dolayısıyla teofiline bağlı yan etki görülme riski artabilir.
 • PENTOX FORT SR’nin simetidin (ülser tedavisinde kullanılır), siprofloksazin (antibiyotik), ketorolak (ağrı kesici) ile birlikte kullanılması, PENTOX FORT SR’nin etkisini artırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PENTOX FORT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.