Pensartan Plus Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Pensartan PLUS, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hıdroklorotiyazidi birlikte içerir. 30 tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Tabletler yuvarlak, bombeli ve açık sarı renklidir.

Pensartan PLUS aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

Tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Pensartan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pensartan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Pensartan PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

Bildirilen yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir;

Yaygın Yan Etkiler

 • Öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu, burunda kanlanma, sinüzit, sinüs bozuklukları,
 • İshal, karın ağrısı, bulantı, hazımsızlık,
 • Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağrı, sırt ağrısı,
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Yorgunluk ve zayıflık hissi, göğüs ağrısı,
 • Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme.
 • Kansızlık (anemi), deride kırmızı veya kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağrısı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağrısı), morarma, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ve morarma,
 • İştah kaybı, ürik asit seviyesinin artması veya gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik,
 • Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlayan panik ataklar), zihin karışıklığı, depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama,
 • İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, baygınlık,
 • Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme keskinliğinde kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme,
 • Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri,
 • Tansiyon düşmesi ile birlikte oluşan duruş rahatsızlıkları (ayağa kalktığınızda sersemleme hissi), göğüs ağrısı (anjina pektoris), anormal kalp atımı, geçici iskemik atağa (beyine giden kan akımının geçici olarak kesintiye uğraması) bağlı serebrovasküler kaza, kalp krizi, çarpıntı,
 • Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, akciğer iltihabı (pnömoni), akciğerlerde su toplanması (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma,
 • Kabızlık, soluk kesilmesi, mide bozukluğu, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı,
 • Derinin ve gözlerin sarılaşması (sarılık gelişmesi), pankreas iltihabı,
 • Kurdeşen, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, kabarıklık, terleme, saç dökülmesi,
 • Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas zayıflığı,
 • Geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık,
 • Yüzde şişkinlik, ateş.
 • Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler.

Pensartan Nasıl Kullanılır?

Pensartan PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Doktorunuz, hastalığınıza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Pensartan PLUS’ın uygun dozuna karar verecektir.

Pensartan PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Maksimum günlük doz günde bir tablet Pensartan PLUS’tır.

Kan basıncınızın düzgün şekilde kalmasını sağlamak için Pensartan PLUS’ı doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

Pensartan PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Tabletlerinizi hergün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacak, aynı zamanda tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Pensartan PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Hafif orta şiddetteki böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klereıısi 30-50 ml/dak) dozaj ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Pensartan PLUS, karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Pensartan PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Pensartan PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabıza, kan yapısında değişikliğe ve susuz kalmaya (dehidratasyona) neden olabilir.

Pensartan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pensartan Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedavinizi sonlandırmayınız. Çünkü Pensartan PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın kötüye gitmesine neden olabilir.

Pensartan kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Pensartan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Losartan, hidroklorotiyazid veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız),

Sülfonamid türevi ilaçlara karşı alerjiniz varsa (emin değilseniz doktorunuza danışın)

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız,

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa veya böbrekleriniz idrar üretemiyorsa,

Kan tahlili sonuçlarınızda potasyum, sodyum düzeyi düşükse veya kalsiyum düzeyi yüksekse ve tedavi ile düzeltilemiyorsa,

Gut hastalığınız varsa.

Pensartan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha önce yüzünüz, dudaklarınız, boğazınız veya dilinizde şişme olduysa,

İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyorsanız,

Tuz kısıtlayıcı bir diyet uy gülüyorsanız,

Şiddetli kusma ve/veya ishal durumunuz mevcutsa veya yakın zamanda geçirdiyseniz,

Kalp yetmezliğiniz varsa,

Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz varsa veya yakın zamanda böbrek nakli geçirdiyseniz,

Atar damarlarınızda daralma (arteriyoskleroz), kalp fonksiyonlarının zayıflaması nedeniyle göğüs ağrısı (anjina pektoris) varsa,

Kalp kapakçıklarında daralma (aort veya mitral kapak stenozu) veya kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalığınız (hipertrofık kardiyomiyopati) varsa,

Diyabet (şeker hastalığı) varsa,

Gut hastalığı geçirdiyseniz,

Alerjik bir durumunuz veya astımınız mevcutsa veya eklemlerinizde ağrı, deri döküntüsü ve ateş yapan hastalığınız (sistemik lupus eritematozus) varsa ya da daha önce geçirdiyseniz,

Yüksek kalsiyum veya düşük potasyum düzeyi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyorsanız,

Adrenal bezdeki aldesteron hormonu salgısının artması sonucu bu bezde anormallik oluşmasına neden olan hastalık (primer hİperaldesteronizm) mevcutsa.

Anestezi uygulanacaksa (diş doktorunda dahi) ya da ameliyat öncesi veya paratiroİd fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız, doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildirmelisiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Pensartan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Pensartan PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Pensartan PLUS ile birlikte alkol kullanıldığında birbirlerinin etkisini arttırabilirler. Bu nedenle, bu ilacı alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir.

Aşırı miktarda alınan diyet tuzlan Pensartan PLUS tabletlerin etkisini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Pensartan Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pensartan PLUS’ı hamileliğinizin ilk 12 haftasında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin onüçüncü haftasından sonraki dönemde bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle gebe kalmayı planlıyorsanız uygun ise alternatif tedaviye başlanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Pensartan Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, Pensartan PLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (Örneğin otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

Pensartan Etken Maddesi Nedir?

Pensartan PLUS, bileşiminde laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Pensartan Kullanılır mı?

Pensartan PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlan etkileyebilir.

Lityum içeren ilaçlar (doktorunuz düzenli takip etmelidir).

Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut tedavisi için kullanılan ilaçlar, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (ağızdan alınan antidiyabet ilaçlan ve insülin) kullanıyorsanız kan seviyeleri takip edilmelidir,

Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,

Steroidler,

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Ağrı kesiciler, mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar, artrit ilaçlan, yüksek kolesterolü düşüren reçineler (örneğin kolestiramin),

Kas gevşeticiler, uyku ilaçları, morfin gibi opioid ilaçlar, adrenalin gibi presör aminler veya aynı gruptan diğer ilaçlar kullanıyorsanız,

Kontrast iyot maddesi uygulanacaksa, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.