Penicilline-g.pot Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

PENICILLINE-G.POT nedir ve ne için kullanılır?

PENİCİLLİN G POTASYUM enjeksiyonluk kum toz içeren flakon ve çözücü olarak enjeksiyonluk su içeren ampul şeklinde sunulan bir üründür. PENİCİLLİN G POTASYUM bir antibiyotiktir ve Penisilin G’ye duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde, hızlı ve yüksek penisilin düzeyi gerektiği durumlarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PENICILLINE-G.POT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PENİCİLLİN G POTASYUM’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani gelişen hırıltılı nefes alma, nefes almada güçlük, göz kapaklan, yüz veya dudaklarda şişme, döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücutta) gibi şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri.

• İlacın uygulanmasından sonraki 1 ila 2 hafta içerisinde ateş, halsizlik, ürtiker (kurdeşen), kas ağrısı, eklem ağnsı, kann ağrısı, ciltte kızanklık ve çeşitli döküntüler gibi gecikmiş tipte alerjik belirtiler.

• Şiddetli, uzun süren veya kanlı ishal (karın ağrısı veya ateş ile birlikte olabilir). Bu durum antibiyotik tedavisinden sonra ortaya çıkabilir ve ciddi bağırsak iltihabı ile ilişkili olabilir.

• Kandaki nötrofıl sayısında azalma, hemolitik anemi denilen bir kansızlık çeşidi (bunlar kan testi ile anlaşılır).

• Kanama eğiliminde artma (bu durum vücudunuzda bir kanama olması durumunda kanamanın eskisi kadar çabuk durmaması ile anlaşılabilir).

• Yüksek dozda PENİCİLLİN G POTASYUM kullanıldığında ortaya çıkan potasyum fazlalığı (kol ve bacaklarda uyuşukluk/duyu algılamasında bozukluk, refleks kaybı, kas felci veya solunum felci, zihin bulanıklığı, güçsüzlük, tansiyonda düşme, kalpte ritm bozuklukları gibi belirtiler gösterebilir).

• Yüksek dozda PENİCİLLİN G POTASYUM kullanıldığında ortaya çıkabilen reflekslerde artış, istemsiz tikler, nöbetler, koma gibi sinir sistemi bozuklukları.

• Böbrek hasarı veya böbrek iltihabı (ateş, döküntü, kandaki eozinofıl hücrelerin sayısında azalma, idrarda protein görülmesi, idrarda eozinofıl hücre görülmesi, idrarda kan görülmesi ve kandaki üre azotunda yükselme gibi belirtiler gösterebilir; PENİCİLLİN G POTASYUM’un bırakılması ile genellikle bu belirtiler düzelmektedir).

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp çarpıntısı

• İlaç ile temas edildiğinde ortaya çıkan cilt iltihabı

• Kusma, yorgunluk, baş ağnsı ile birlikte bulantı

• Ağızda iltihap

• Kara veya kıllı dil

• Konvülsiyon (Kaslann istemsiz kasılması)

• Diğer sindirim sistemi şikayetleri

• Enjeksiyonun yapıldığı damarda iltihap

• Cildin kızarması, blister (sıvı dolu kabarcık) oluşumu ve kaşıntı Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Enjeksiyon yerinde ağn, kas spazmı

Bunlar PENİCİLLİN G POTASYUM’un hafif yan etkileridir.

PENICILLINE-G.POT Nasıl Kullanılır?

PENİCİLLİN G POTASYUM’un dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

PENİCİLLİN G POTASYUM daha çok kas içine ve damar içine olmak üzere vücudun diğer bazı bölgelerine de enjeksiyon ile uygulanabilmektedir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak uygulama şeklini belirleyecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğiniz veya karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekmektedir. Böyle bir durumda PENİCİLLİN G POTASYUM kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer PENİCİLLİN G POTASYUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PENICILLINE-G.POT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doktorunuz PENİCİLLİN G POTASYUM’u doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamaksınız.

PENICILLINE-G.POT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PENİCİLLİN G POTASYUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PENICILLINE-G.POT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PENICILLINE-G.POT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer, iyileştiğinizi hissetseniz bile, doktorunuzun söylediğinden daha erken ilacınızı bırakırsanız, bakteriler ilaca karşı dirençli hale gelebilir, hastalığınız geri dönebilir veya kötüleşebilir. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size söylediği süre kadar kullanmalısınız.

PENICILLINE-G.POT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PENICILLINE-G.POT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Penisilin veya türevlerine karşı aleıjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,

• Viral enfeksiyonların tedavisinde etkili olmadığından grip ve soğuk algınlığında kullanılmamalıdır.

• Ayrıca sizde daha önce çeşitli maddelere veya alerjik etkenlere karşı alerji geliştiyse bir önlem olarak PENİCİLLİN G POTASYUM kullanılmamalıdır.

PENICILLINE-G.POT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette aleıjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Eğer daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı aleıji geçirdiyseniz PENİCİLLİN G POTASYUM kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

 • PENİCİLLİN G POTASYUM dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir. Bu ilacı kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız.
 • Uzun süre PENİCİLLİN G POTASYUM kullanıldığında, PENİCİLLİN G POTASYUM’un etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer PENİCİLLİN G POTASYUM kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.
 • Uzun süre PENİCİLLİN G POTASYUM kullanıldığında doktorunuz bazı böbrek ve karaciğer testleri ve kan testleri yaptırmanızı isteyebilir. Doktorunuz bu testleri istediğinde testi yaptırmayı unutmayınız.
 • PENİCİLLİN G POTASYUM bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce PENİCİLLİN G POTASYUM kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.
 • Astım, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya kalp hastalığınız var ise sizin için özel doz ayarlaması gerekebilir. Bu nedenle doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  PENICILLINE-G.POT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PENICILLINE-G.POT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PENİCİLLİN G POTASYUM’un hamilelikte kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz hamileliğiniz sırasında PENİCİLLİN G POTASYUM kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PENİCİLLİN G POTASYUM anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  PENİCİLLİN G POTASYUM’un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

  PENICILLINE-G.POT Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani bu dozda, sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PENİCİLLİN G POTASYUM kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

  • Eritromisin, tetrasiklinler, kloramfenikol veya sülfonamidler denilen antibiyotik grupları:

  PENİCİLLİN G POTASYUM bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmaktadır.

  • Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, furosemid ve etakrinik asit maddelerini içeren ilaçlar ve tiyazid grubu idrar söktürücü ilaçlar:

  Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PENİCİLLİN G POTASYUM’un etki süresi uzamaktadır.

  • Ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlan:

  PENİCİLLİN G POTASYUM ile birlikte ağızdan alman doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

  • Metotreksat içeren ilaçlar:

  PENİCİLLİN G POTASYUM bu ilaç ile birlikte kullanıldığında metotreksatın zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.

  • Kullanmakta olduğunuz ve reçetesiz olarak temin edilebilen ilaçlar (vitamin, mineral, bitkisel ilaçlar) hakkında da doktorunuza bilgi veriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PENICILLINE-G.POT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.