Pen-os Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

PEN-OS nedir ve ne için kullanılır?

PEN-OS, benzatin tuzu şeklinde fenoksimetilpenisilin etkin maddesini içeren, oral süspansiyon için kuru toz formundadır.

PEN-OS, vidalı plastik kapaklı, amber renkli 80 ml’lik ve 160 ml’lik cam şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile birlikte kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

PEN-OS, hücre duvarı şeklini bozarak birçok bakteri gelişimini azaltan bir antibiyotiktir. Bu nedenle, birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

PEN-OS, kullanıldıktan sonra hızlıca emilir ve neredeyse tümü kana karışır. Böbrekler yoluyla atılır.

PEN-OS, penisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu hafıf-orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisi için uygundur. PEN-OS, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları;

Kızıl

Bademcik ve yutak iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre (damardan penisilin tedavisi gerekmeyen durumlarda)

Cilt enfeksiyonları;

Yılancık (travmatik erizipel; deride ani oluşan kırmızı lekeler şeklinde görülen enfeksiyon), domuz kızılı, iltihaplı deri hastalıkları (impetigo contagiosa, fronkül, Lyme hastalığı, erythema chronicum migrans adı verilen çeşitleri bulunmaktadır), apse (doku içerisinde iltihap birikmesi), flegmon (deri ve deri altında, yayılan enfeksiyon)

Isırık yaralanmaları (örn. Yüzdeki yaralanmalar ve derin el yaralanmaları) ve yanıklar, diş, ağız ve çene enfeksiyonları

Bir tür bakteriye bağlı olarak gelişen iltihaplı hastalıklar (romatizmal ateş), eklem iltihabı, hareket bozuklukları (kore), böbrek ve kalp iç duvarının iltihaplanması durumlarında koruyucu veya nüksü önleyici olarak

Küçük cerrahi girişim (örn. bademciklerin alınması ya da diş çekimi) sonrası bakteri yayılmasını önleyici olarak

Orak hücre anemisi (kalıtsal bir kırmızı kan hücresi hastalığı) olan çocuklann belirli mikroorganizmalarla (pnömokok) enfeksiyondan korunması amacı ile kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PEN-OS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklıklarına göre aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Seyrek: 10000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın olmayan:

Bulantı, kusma, ishal, karında şişkinlik, ağız ve dilde yangı (inflamasyon). Tedavi sırasında eğer ishal görülürse, kalın bağırsakta inflamasyon (psödomembranöz kolit) olasılığı dikkate alınmalıdır.

Kurdeşen (ürtiker), kaşıntı Seyrek:

Döküntü, ciltte kızarıklık, inflamasyon, şişlik ve kabarcıklarla görülen aleıjik deri reaksiyonlan (anjiyonörotik ödem, eritema multiforme, eksfoliatif dermatit gibi)

Eklem ağnsı

Ateş

Çok seyrek:

Anemi (hemolitik anemi), beyaz kan hücrelerinin sayısında düşüş (lökopeni, agranülositoz), beyaz kan hücrelerinin sayısında yükselme (eozinofıli), trombosit (kan pıhtılaşmasında rol oynayan kan hücresi) sayısında düşüş (trombositopeni).

Dolaşım bozuklukları, solunum güçlüğü, astım, ciltte kızarıklık ve mide-bağırsak şikayetleri ile seyreden ciddi aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları (anafilaktik sok). Ağız yolu ile alınan penisilinlerde, damardan uygulananlara göre bu reaksiyonlann görülme sıklığı daha az ve şiddeti daha düşüktür. Mantar enfeksiyonlanndan şüphelenilen hastalarda, cilt mantarının metabolik ürünleri ile penisilin arasındaki olası ortak bir aleıjen nedeniyle alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Direkt Coombs testi pozitifliği (kırmızı kan hücrelerindeki antikorları tayin etmek için kullanılan bir kan testi)

PEN-OS Nasıl Kullanılır?

İlacınızı daima doktorunuzun belirlediği süre ve doz talimatlarına uygun olarak kullanınız. Emin değilseniz, eczacınız ile konuşunuz.

Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde;

3-12 ay arası bebekler (6-10 kg): 3 x V2 ölçek 1-6 yaş arası çocuklar (10-22 kg): 3×1 ölçek 6-12 yaş arası çocuklar (22-38 kg): 3×2 ölçek

Doktorunuz ciddi rahatsızlıklarda tedavi dozunu arttırabilir.

Belirli enfeksiyon hastalıklarından korunmak için özel doz tavsiyeleri:

Streptokok adı verilen bir tür bakteriye bağlı enfeksiyonlar (örn. anjin, kızıl): Hastalığın oluşumunu önlemek için tedavi dozunda 10 gün boyunca uygulanmalıdır.

Romatizmal ateşi önlemek için PEN-OS’un yıllarca kullanılması gerekebilir. Bu durumda, tedavi doktora danışılmadan kesilmemelidir.

Enfeksiyonun kanda yayılmasını önlemek için (bademciklerin alınması ve diş çekimi gibi küçük cerrahi girişim sonrası): Operasyondan 1 saat önce çocuklar vücut ağırlığının 8 kg’ı başına bir ölçek PEN-OS ve operasyondan 6 saat sonra bu ölçünün yarısı kadar almalıdır.

Kullanım süresi:

Doktorunuz kişisel durumunuza göre tedavi süresine karar verecektir. PEN-OS’u, belirtiler hafifledikten en az 3 gün sonrasına kadar kullanınız.

Streptokok adı verilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda (öm:anjin), komplikasyonları önlemek amacıyla en az 10 gün süreyle tedaviye devam edilmelidir.

PEN-OS kutusu içinde birlikte verilen ölçek yardımıyla ağız yolundan alınır.

PEN-OS’u yemeklerden ayrı olarak, meyve suyu ya da çayla birlikte alınabilir. Şişe her kullanımdan önce kuvvetlice çalkalanmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

PEN-OS çocukların kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. Yukarıda anlatıldığı şekilde kullanılmaktadır.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel doz ayarlamasına gerek yoktur. Yetişkin dozlan kullanılabilir.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ya da böbrek rahatsızlığı olan hastalarda PEN-OS iyi tolere edildiği için doz azaltılmasına gerek yoktur. Ancak, doktorunuzun sizi bireysel bir temelde tedavi edebilmesi için herhangi bir bozukluğu doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer PEN-OS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PEN-OS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PEN-OS’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazara alınan yüksek dozlar bile genellikle zehirlenme semptomlanna yol açmaz. PEN-OS’un doz aşımının ardından, mide-bağırsak şikayetleri ortaya çıkabilir. Doz aşımı durumlarında; hemen doktorunuza bildiriniz.

PEN-OS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PEN-OS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Belirtileriniz iyileşmiş ya da tamamen ortadan kaybolmuş olduğu durumda bile, hastalığınızın kötüleşmemesi veya tekrarlamaması için, PEN-OS ile tedavinizi doktorunuza sormadan değiştirmem eli veya sonlandırmamalısınız.

PEN-OS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PEN-OS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Fenoksimetilpenisiline, diğer penisilinlere ve PEN-OS’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa

• Eğer bir ilaca karşı aleıjik olduğunuz saptanmışsa bu ilacı kullanmayınız.

PEN-OS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Herhangi bir yan etki (ciltte kızarıklık, ciddi halsizlik, boğaz ağrısı ya da ağızda iltihap) görürseniz, hemen doktorunuza başvurunuz.

Aleıjik bir yapınız varsa (aşırı duyarlılık) ya da aleıjik astımınız, bahar nezleniz, mononükleoz (virüslerin sebep olduğu bir hastalık) hastalığınız veya akut lenfatik löseminiz (lenf hücrelerinin anormal artmasına bağlı kan kanseri) varsa.

Özellikle kaşıntı, titreme, kabarcık oluşumu gibi alerjik reaksiyonlar, nefes alma zorlukları, endişe hissi, ishal veya karın ağrısı belirtileri varsa tedavi kesilmeli ve hemen doktorunuza başvurunuz.

İnatçı kusma ve ishalle birlikte ciddi gastrointestinal (mide-bağırsak) bir hastalığınız varsa. Yeterli emilim olmayabileceği için bu tür belirtileri doktorunuza bildiriniz.

Romatizmal ateş hastalığının meydana gelmesini ya da nüksetmesini engellemek için veya küçük cerrahi girişim (örn; bademcik alınması ya diş çekilmesi) sonrası bakteri yayılmasını önlemek için doktorunuz dozu çift katına çıkarma ihtiyacı duyabilir.

Uzun süreli tedavi süresince kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları izlemi tavsiye edilir.

Uzun süreli tedavinin ardından, fenoksimetilpenilisine duyarsız olan organizmalar veya mantarlar ortaya çıkabilir. Bu durumda uygun tedbirler alınmalıdır.

PEN-OS kullanımı sırasında ciddi ve inatçı ishal görülürse. Bu durumda, şiddetli kalın bağırsak iltihabı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle bir durumda tedavi kesilmeli ve doktorunuza başvurunuz.

PEN-OS idrarda şeker, protein ya da ürobilinojen (bilirubinin bir yan ürünü) testlerinde yalancı-pozitif sonuçlara neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PEN-OS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PEN-OS, yemeklerden bağımsız olarak, farklı bir zamanda biraz çay veya meyve suyu ile alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda penisilinlerin doğacak çocuk ve yeni doğanlar üzerinde zararlı etkileri olduğuna dair kanıt bulunmamıştır. Doktorunuz risk-yarar oranına göre uygun gördüğü takdirde PEN-OS hamilelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PEN-OS anne sütüne az miktarda geçebilir.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PEN-OS Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 5 ml’de yaklaşık 0.0308 g sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’de yaklaşık 2 g sakkaroz içerir. Bu durum, dişler için zararlı olabilir. Ayrıca diabetes mellitus hastalarında da bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer doktorunuz bazı şekerlere karşı hassasiyetinizin olduğunu söylemişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

PEN-OS, sadece doktorunuzun özellikle reçetelediği diğer antibiyotikler ile kullanılabilir. Bunun nedeni, diğer antibiyotiklerin PEN-OS’un etkisini engelleme olasılığıdır.

Yangı (inflamasyon) önleyici ilaçlar, ateş düşürücüler veya romatizma veya gut tedavisinde kullanılan ilaçlar PEN-OS’un etkisini etkileyebilir.

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, PEN-OS, oral kontraseptiflerin (doğum kontrol haplarının) etkilerini azaltabilir.

PEN-OS emilimi, daha önceden aminoglikosid antibiyotikleri ile tedavi edilen hastalarda azalabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PEN-OS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.