Pegasys Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri Nedir?

Pegasys, enjeksiyon için solüsyon içeren kullanıma hazır şırınga halinde (0,5 mL’lik), 1 adet şırınga içeren ambalajlarda, ayrı bir enjeksiyon iğnesiyle beraber kullanıma sunulmuştur.

Pegasys uzun etkili bir interferondur. İnterferon, enfeksiyonlar ve şiddetli hastalıklarla savaşa yardım ederek, vücudun bağışıklık sisteminin yanıtını düzenleyen bir proteindir. Pegasys, karaciğerin viral enfeksiyonları olan kronik hepatit B veya klinik bakımdan stabil, HIV ile koenfekte olan hastalar da dahil hepatit C’nin tedavisinde kullanılır.

Kronik Hepatit B: Pegasys tek başına kullanılır.

Kronik Hepatit C: Bu tedavi için en iyi kullanım Pegasys’in ribavirin ile birlikte kullanımıdır.

Pegasys ve ribavirin kombinasyon tedavisi alacaksanız, ribavirin kullanma talimatını da okumalısınız.

Pegasys’i sadece, ribavirini herhangi bir nedenden dolayı alamazsanız, tek başına kullanın.

Pegasys Yan Etkileri Nelerdir?

Bütün ilaçlar gibi, herkeste görülmemesine rağmen Pegasys’in de yan etkileri olabilir.

Tek başına veya ribavirin ile kombine Pegasys tedavisi görürken bazı kişiler depresyona girmiştir ve bazı durumlarda kişilerde intihar düşüncesi veya agresif davranışlar (bazen başkalarına karşı) olmuştur. Bazı hastalar intihara kalkışmıştır. Eğer depresyona girdiğinizi veya intihar düşüncesinde olduğunuzu veya farklı davranışlarda bulunduğunuzu fark ederseniz, lütfen hemen doktorunuza ulaşınız. Aile bireylerinizden veya yakın bir arkadaşınızdan, depresyon veya davranışlarınızdaki değişiklik belirtilerine karşı tetikte olmanız için yardım talebinde bulunmayı düşünebilirsiniz._

Tedaviniz süresince, doktorunuz beyaz kan hücreleriniz (enfeksiyona karşı savaşan hücreler), kırmızı kan hücreleriniz (oksijen taşıyan hücreler), trombositler (kanı pıhtılaştıran hücreler), karaciğer fonksiyonunuz veya diğer laboratuvar değerlerindeki değişiklikleri takip edebilmek için sizden düzenli olarak kan numuneleri alacaktır.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli göğüs ağrısı
 • Sürekli öksürük
 • Düzensiz kalp atışı
 • Solunum güçlüğü
 • Bilinç bulanıklığı
 • Depresyon
 • Şiddetli mide ağrısı
 • Dışkıda kan
 • Şiddetli burun kanaması
 • Ateş veya üşüme
 • Görme problemleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

 • Kırmızı kan hücrelerinde, beyaz kan hücrelerinde ve trombositlerde ciddi düşüş
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar, sistemik lupus eritematosiz (vücudun kendi hücrelerine saldırdığı hastalık), romatoid artrit (otoimmün bir hastalık) Endokrin bozukluklar: diyabetik ketoasidoz (şeker hastalığında vücuttaki insülin miktarının, metabolik gereksinimi karşılamaya yetecek kadar olmamasına bağlı olarak gelişen anormal metabolik bir olay), kontrol edilemeyen diyabet komplikasyonu
 • İntihar, psikolojik bozukluklar (kişilikle ilgili ciddi problemler ve normal sosyal fonksiyonlarda kötüleşme)
 • Koma (derin uzun süreli biliçsizlik), nöbetler, yüz felci (yüz kaslarının zayıflaması)
 • Optik sinirlerde şişme ve iltihap, retina iltihabı, kornea ülserasyonu (kornea yüzeyinde gelişen yara alanı)
 • Kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp ağrısı, ritim bozuklukları veya kalp zarı ve kalp kası iltihabı
 • Beyin kanaması, damarlarda iltihaplanma
 • İnterstitial pnömoni (ölümle sonuçlanabilen akciğer iltihabı), akciğerde kanın pıhtılaşması
 • Mide ve barsak sistemi bozuklukları: mide ülseri, pankreas iltihabı
 • Karaciğer yetmezliği, safra kanalında iltihap, karaciğer yağlanması İskelet kas sistemi: kas iltihabı Böbrek bozuklukları: böbrek yetmezliği Yaralanma veya zehirlenme: doz aşımı
 • Aplastik anemi (kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve trombosit üreten kemik iliğinin yetersizliği), kırmızı kan hücrelerinin üretiminin düştüğü veya durduğu, aneminin çok ciddi bir formu olan Saf Kırmızı Hücre Aplazisinin (SKHA), sizi çok enerjisiz ve yorgun hissettiren belirtileri olabilir.
 • İdiyopatik (veya trombotik) trombositopenik purpura (artan çürükler, kanama, azalan trombosit sayımı, anemi ve aşırı yorgunluk)
 • Toksik epidermal nekroliz (ilaç ya da bakteri toksininden kaynaklanan yoğun kabuklaşmalı cilt hastalığı)/Stevens Johnson sendromu/eritem multiforma (ağızda, burunda, gözde, diğer mukozal zarlarda kabarma ve etkilenen bölgede deri soyulması ile seyredebilen, ölüm dahil ciddiyet dereceleri değişen döküntü spektrumu), anjiyoödem (cilt ve mukoza tabakasında şişme)
 • İnme
 • Gözün tabakalarından biri olan retinada sıvı varlığı ile beraber nadir görülen retinal ayrılma
 • Ciddi kas hasarı ve ağrı
 • Pegasys hepatit B veya C hastalarında tek başına kullanıldığında, bu etkilerin bir kısmının ortaya çıkma olasılığı daha azdır. Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse veya bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Pegasys Nasıl Kullanılır?

Pegasys’i her zaman doktorunuzun talimat verdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız bir durum söz konusuysa, eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacı size ve durumunuza özel olarak reçete etmiştir, lütfen ilacı başkalarıyla paylaşmayınız.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Gerekirse tedavi sırasında doz değiştirilebilir. Tavsiye edilen dozu aşmayınız.

Pegasys tek başına veya ribavirin ile birlikte genellikle haftada bir kez 180 mikrogram dozda verilir.

Kombinasyon tedavisinin süresi enfekte olduğunuz virüs tipine ve önceden tedavi görmenize bağlı olarak 6 ile 18 ay arasında değişir. Lütfen doktorunuzla görüşün ve tavsiye edilen tedavi süresine uyunuz.

Pegasys enjeksiyonu normal şartlarda yatmadan hemen önce uygulanır.

Pegasys subkutan (deri altı) kullanım içindir. Yani Pegasys kısa bir iğneyle, karın veya uyluk bölgesinde derinin altındaki yağlı dokuya enjekte edilir. İlacı kendiniz enjekte edecekseniz, enjeksiyonu nasıl yapacağınız size tarif edilecektir. Detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir (Bkz. Kendi kendine Pegasys enjeksiyonu nasıl uygulanır?). Pegasys’i kesin olarak doktorunuzun tarif ettiği şekilde ve önerdiği süre boyunca kullanınız.

Kronik hepatit C’de ribavirin ile kombinasyon tedavisi

Pegasys ve ribavirinin kombinasyon tedavisi durumunda, doktorunuz tarafından tavsiye edilen doz rejimine lütfen uyunuz.

Kendi kendine Pegasys enjeksiyonu nasıl uygulanır?

Aşağıdaki talimatlar, Pegasys kullanıma hazır şırıngayı kendi kendinize nasıl enjekte edeceğinizi açıklamaktadır. Lütfen talimatları dikkatlice okuyup, adım adım takip ediniz. Doktorunuz enjeksiyonu nasıl uygulayacağınızı size tarif edecektir.

Hazırlık:

Malzemelere dokunmadan önce ellerinizi dikkatlice yıkayınız. Başlamadan önce gerekli malzemeleri hazırlayınız.

Ambalajda bulunanlar :

Kullanıma hazır Pegasys şırıngası

Enjeksiyon iğnesi

Ambalajda bulunmayanlar :

Temizleyici pamuk

Küçük bandaj veya steril sargı bezi

Yapışkan bandaj

Atık maddeler için bir kap

Şırınga ve iğnenin enjeksiyona hazırlanması:

İğnenin arkasını kapatan koruyucu kapağı çıkarınız

Şırıngadan lastik kapağı çıkarınız (3). Şırınganın ucuna dokunmayınız.

İğneyi şırınganın ucuna, sabit kalacak şekilde yerleştiriniz (4). İğne koruyucusunu şırınga iğnesinden çıkarınız (5).

Şırıngadan hava kabarcıklarını boşaltmak için, şırıngayı iğnesi yukarı gelecek şekilde tutunuz. Kabarcıklar tepede toplanacak şekilde, şırıngaya yavaşça vurunuz. Doğru doza

gelinceye kadar pistonu yavaşça yukarı itiniz. Kullanıncaya kadar iğne koruyucusunu takıp, şırıngayı yatay konumda tutunuz.

Enjeksiyondan önce solüsyonun oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız veya avucunuzun içinde ısıtınız.

Uygulamadan önce solüsyonu görsel olarak inceleyiniz; rengi bozulduysa veya parçacıklar içeriyorsa kullanmayınız.

Artık enjeksiyonu uygulamaya hazırsınız.

Solüsyonun enjekte edilmesi:

Önce ellerinizi yıkayınız.

Karın veya uyluk bölgesinde enjeksiyon için bir alan seçiniz (göbek deliği veya bel hizası dışında). Her uygulamada enjeksiyon alanını değiştiriniz.

İğneyi 45-90°’lik açı yapacak şekilde, cilt kıvrımına hatırınız (6).

Pistonu sonuna kadar yavaşça iterek solüsyonu enjekte ediniz.

İğneyi ciltten dışarıya çekiniz.

Enjeksiyonun uygulanacağı bölgeyi temizleyici pamuk ile temizleyip, dezenfekte ediniz.

Temizlenen bölgenin kurumasını bekleyiniz.

İğnenin koruyucusunu çıkarınız.

Baş ve işaret parmakları arasında tutarak cilde bir kıvrım veriniz. Diğer elinizle şırıngayı kalem tutar gibi tutunuz.

Küçük bir bandaj veya steril bir sargı beziyle, gerekirse birkaç saniye süreyle enjeksiyon bölgesine basınç uygulayınız.

Enjeksiyon bölgesine masaj yapmayınız. Kanama varsa, yapışkan bir bandajla üzerini kapatınız.

Enjeksiyon materyallerinin imhası:

Şırınga, iğne ve tüm enjeksiyon materyalleri tek kullanımlıktır ve enjeksiyondan sonra atılmalıdır. Şırınga ve iğneyi kapalı bir kapta, güvenli şekilde atınız. Uygun bir kap için doktorunuza, hastanenize veya eczacınıza başvurunuz.

Copegus ile tedavi, çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda önerilmemektedir.

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Pegasys’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Pegasys’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Pegasys Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Planlanan zamandaki enjeksiyonu kaçırdığınızı 1 ile 2 gün sonra fark ederseniz; tavsiye edilen dozu mümkün olan en kısa sürede enjekte etmelisiniz. Bir sonraki enjeksiyonu daha önceden planlanmış düzenli enjeksiyon gününde uygulayınız.

Planlanan zamandaki enjeksiyonu kaçırdığınızı 3 ile 5 gün sonra fark ederseniz; tavsiye edilen dozu mümkün olan en kısa sürede enjekte etmelisiniz. Bundan sonraki dozlarınızı ise; haftanın daha önceden planlanmış düzenli enjeksiyon gününe ulaşana kadar, 5 günlük aralıklarla uygulayınız.

Örneğin; haftalık düzenli Pegasys enjeksiyon gününüz pazartesi olsun. Cuma günü (4 gün sonra) pazartesi günkü Pegasys enjeksiyonunuzu unuttuğunuzu fark ettiniz. Planlanmış dozda enjeksiyonu cuma günü derhal enjekte ediniz ve bir sonraki enjeksiyonu çarşamba günü (5 gün sonra) uygulayınız. Çarşambadan 5 gün sonraki enjeksiyon gününüz yine pazartesi olacaktır. Böylece daha önceden planlanmış düzenli enjeksiyon gününüze geri dönmüş olacaksınız ve bundan sonraki enjeksiyonlarınızı pazartesi günleri uygulamalısınız.

Planlanan zamandaki enjeksiyonu kaçırdığınızı 6 gün sonra fark ederseniz, 1 gün beklemeli ve enjeksiyonu haftanın daha önceden planlanmış düzenli enjeksiyon gününde uygulamalısınız.

Kaçırdığınız bir dozla ilgili olarak yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için iki kat dozda enjeksiyon uygulamayınız.

Pegasys Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Peginterferon alfa-2a, herhangi bir interferon veya Pegasys’in içinde bulunan maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa.

Kalp krizi geçirdiyseniz veya başka bir kalp hastalığınız varsa.

Otoimmün hepatitiniz (vücudun kendi kendine oluşturduğu karaciğer hastalığı) varsa.

İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa (örneğin cildiniz sarardıysa).

Hasta 3 yaşından daha küçük bir çocuk ise.

Pegasys Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hamile kalmayı planlıyorsanız, Pegasys kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuzla tartışınız (Bkz. Gebelik).

Psöriyazis (sedef hastalığı)’iniz var ise, Pegasys ile tedavi sırasında kötüleşebilir.

Karaciğerinizde hepatit B veya C dışında bir problem varsa.

Diyabet (şeker hastalığı) veya yüksek kan basıncınız var ise, doktorunuz bir göz muayenesi yaptırmanızı isteyebilir.

Görmenizde bir değişiklik fark ederseniz.

Pegasys kullanırken enfeksiyona yakalanma riskinizde geçici bir artış olabilir. Herhangi bir enfeksiyona yakalanmakta olduğunuzu düşündüğünüzde (pnömoni gibi) doktorunuzla görüşünüz.

Soğukalgınlığı veya diğer solunum yolları enfeksiyonları ile ilgili belirtiler (öksürük, ateş veya nefes almakta zorlanma gibi) olursa.

Herhangi bir kanama belirtisi veya beklenmedik bir morluk olursa, derhal doktorunuz ile görüşünüz.

Bu ilacı kullanırken, ciddi alerjik reaksiyon bulguları (nefes almakta zorlanma, hırıltı veya ürtiker gibi) görürseniz, acilen tıbbi yardım alınız.

İlaçlarla iyi kontrol edilemeyen tiroid hastalığınız varsa.

Ciddi sinir veya akıl rahatsızlığınız olduysa.

Daha önce depresyon geçirdiyseniz veya Pegasys’le tedavi sırasında depresyona ilişkin semptomlar (örn. kendini mutsuz hissetme, üzgün olma vs.) gösterirseniz.

Aneminiz (kansızlık) varsa.

Aynı zamanda HIV ile enfekteyseniz ve anti-HIV etkili ilaçlar kullanıyorsanız.

Anemi veya düşük kan sayımı değerleri yüzünden daha önceki Hepatit C tedavinizi bıraktıysanız.

Karaciğer veya başka bir organ nakli aldıysanız

Pegasys ve ribavirin kombinasyon tedavisi gören hastalarda, diş kaybına sebebiyet verebilen, diş ve dişeti rahatsızlıkları bildirilmiştir. Buna ilave olarak, Pegasys ve ribavirin kombinasyonu ile uzun süreli tedavi sırasında gözlenen ağız kuruluğunun diş ve ağız mukozasına zarar verici etkisi olabilir. Dişlerinizi günde iki kere fırçalamalısınız ve düzenli

diş kontrolü yaptırmalısınız. Ayrıca bazı hastalarda kusma olabilir. Eğer bu tür reaksiyonlar olursa, ağzınızı su ile iyice yıkayınız.

Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Pegasys Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile hayvanlarla yapılan çalışmalarda, interferonlar bazen düşüğe sebep olmuştur. İnsanlarda hamilelik üzerine etkileri bilinmemektedir.

Ribavirin doğmamış bebeğe zarar verebileceğinden hamile kalma olasılığı olduğunda, Pegasys ribavirin ile birlikte kullanılırken, hem erkek hem bayan hastalar cinsel ilişki sırasında özel gebelik önleyici önlemleri almalıdırlar:

Eğer Pegasys’i ribavirin ile birlikte alan çocuk doğurma potansiyeli olan bir bayansanız, tedaviden önce, tedavi süresince her ay ve tedavi kesildikten sonra 6 ay boyunca, hamilelik testiniz negatif olmalıdır. Tedavi süresince ve tedavinin kesilmesini takiben 6 ay boyunca, siz ve eşiniz etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız. Bu konuyu doktorunuza danışınız.

Eğer Pegasys’i ribavirin ile birlikte alan bir erkekseniz, prezervatif kullanmadan hamile bir bayan ile ilişkiye girmeyiniz. Böylece bayanın vücudunda ribavirin kalma şansı azalacaktır. Eğer bayan eşiniz, hamile değilse ancak çocuk doğurma potansiyeli varsa, tedavi süresince her ay ve tedavi kesildikten sonra 7 ay boyunca hamilelik testi yaptırmalıdır. Tedavi süresince her ay ve tedavi kesildikten sonra 7 ay boyunca siz ve eşiniz etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız. Bu konuyu doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Pegasys Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın insan sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, Pegasys alıyorsanız çocuğunuzu emzirmeyiniz. Ribavirin ile kombinasyon tedavisinde ribavirin içeren ilaçların ürün bilgilerini dikkate alınız.

Araç ve makina kullanımı

Pegasys’le tedavi sırasında kendinizi uyuşuk, yorgun ya da zihninizi karışmış hissederseniz, araç veya makine kullanmayınız.

Pegasys Etken Maddesi Nedir?

Sodyum klorür ve sodyum asetat: Pegasys 0.5 mL’lik (1 kullanıma hazır şırınga) dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez. Benzil alkol: Pegasys 0.5 mL’lik (1 kullanıma hazır şırınga) dozunda 90 mg/kg/gün’den daha az benzil alkol ihtiva eder. Prematüre bebekler ve yeni doğanlarda uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Pegasys Kullanılır mı?

Astım ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız, çünkü astım ilacınızın dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

Eğer HIV enfeksiyonunuz da varsa, doktorunuza anti-HIV tedavisi aldığınızı söyleyiniz. Laktik asidoz ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, Oldukça Aktif Anti-Retroviral Tedavi (HAART) ve HIV tedavisi ile ilişkili yan etkilerdir. HAART alıyorsanız, Pegasys + ribavirin ilavesi laktik asidoz ve karaciğer yetmezliği riskinizi arttırabilir. Doktorunuz bu koşulların belirti ve bulguları için sizi gözlemleyecektir. Alfa interferon ve ribavirin ile kombinasyon halinde zidovudin kullanan hastalarda kansızlık gelişme riski fazladır.

Alfa interferon ve ribavirin ile kombinasyon halinde azatiyoprin (bağışıklık sistemini baskılayan ve hücrelerinin büyümesini durduran bir ilaç) kullanan hastalarda ciddi kan bozuklukları gelişme riski fazladır. Ribavirin ürün bilgilerini de mutlaka okuyunuz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.