Pedipar Plus Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

PEDIPAR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

PEDİPAR PLUS 150 ml’lik amber renkli cam şişede, kapak şeklindeki ölçeği ile beraber sunulan, etkin madde olarak parasetamol içeren bir süspansiyondur.

PEDİPAR PLUS ağrı kesici olarak çeşitli ağrıların tedavisinde ve ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Baş ve diş ağrıları, migren, kas ağrısı, sinir ağrısı, kas-iskelet sistemi, travma (darbe) ve ameliyat sonrası ağrılarda ağrı kesici olarak kullanılır.

Nezle, grip, akut yutak yangısı (iltihap) , sinüzit, ortakulak yangısı (iltihap) ve diğer akut ateşli hastalıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PEDIPAR PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PEDİPAR PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastahanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri döküntüsü(kurdeşen), kaşıntı ve diğer alerjik reaksiyonlar (yüz, dil, boğazda şişme)

• Ciltte kırmızı noktalar görülmesi (trombositopenik purpura)

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Kan basıncında aşırı düşme, denge kaybı, baş dönmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEDİPAR PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastahaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Mide bulantısı hazımsızlık, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, parestezi (el ve/veya ayakta uyuşmalar)

• Üst solunum yolları enfeksiyonu

• El ve/veya ayakta şişme (ödem)

• Halsizlik, denge bozukluğu

• Ateş, yorgunluk

• Hafif deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

• Hafif bulantı

• İshal,

• Halsizlik

Bunlar PEDİPAR PLUS’ın hafif yan etkileridir.

PEDIPAR PLUS Nasıl Kullanılır?

Yaşlılarda Kullanımı

• PEDİPAR PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

• Yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.

• Kapak şeklindeki ölçek kullanılarak içilir.

• Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

12 yaşın altındaki çocuklar: 6-12 yaş arası. 5-10 ml (250-500 mg parasetamol) Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

12 yaşın üzerindekiler ve Yetişkinler : Tablet yutmakta güçlük çeken yetişkinler için tavsiye edilir. En uygun parasetamol dozu 500 mg-1 g arasındadır (10-20 ml), günlük maksimum doz 4 g parasetamol’ü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir.

Yaşlılarda kulanımı:

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği / Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği: Eğer karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan PEDİPAR PLUS’ı kullanmayınız.

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.

Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanılması, yeniden değerlendirilmelidir:

• İlaç ağrı için alınıyorsa (romatizma ağrıları dahil) : Erişkinlerde ağrı 10 gün içinde, çocuklarda 5 gün içinde geçmezse, hastalık ağırlaşırsa, yeni belirtiler ortaya çıkarsa veya ağrılı bölge kızarıp şişerse,

• İlaç ateş için alınıyorsa: Ateş 3 günden fazla sürerse, hastalık ağırlaşırsa veya yeni belirtiler ortaya çıkarsa,

• İlaç farenjit (boğaz ağrısı) için alınıyorsa: Farenjit ağrısı 2 günde geçmezse veya ateş,baş ağrısı, deri doküntüsü, bulantı ve kusma varsa.

Eğer PEDİPAR PL US ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

PEDIPAR PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PEDİPAR PLUS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PEDIPAR PLUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

PEDIPAR PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

PEDİPAR PLUS tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir istenmeyen olay görülmez.

PEDIPAR PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PEDIPAR PLUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer çocuğunuzda:

Parasetamole veya süspansiyon içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa

Hepatit, siroz, sarılık gibi bir karaciğer hastalığı

. İlerlemis bobrek yetmezliği

Asetil salisilik aside karşı aşırı duyarlılık varsa

Glikoz-6-fosfatdehidrogenaz enzim(G6PD) eksikliği adlı kan hastalığı varsa.

Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanımı

İlerlemiş akciğer hastalığı varsa.

Kalp hastalığı varsa

PEDIPAR PLUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuğunuzda karaciğer veya böbrek hastalığı var ise.

PEDİPAR PLUS kullanımı bazı laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız

PEDIPAR PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması

etkinliğini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlacınızın hamilelikte kullanımı ile ilgili bir problem bildirilmemiştir. Parasetamol hamilelikte doktor önerisi ile ve yarar / zarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

danışınız. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

PEDİPAR PLUS’ı alan hastaların motorlu arac veya makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

PEDIPAR PLUS Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse PEDİPAR PLUS’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. PEDİPAR PLUS gliserin içerir ancak içerdiği gliserin miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

PEDİPAR PLUS içinde yer alan metilhidroksi benzoat ve E110 alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Karbamazepin, fenitoin, barbituratlar, primidon, rifampisin gibi ilaçlar parasetamolün metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltır ve zehirli ara ürün oluşumunu hızlandırır.

• Makrolidler, anabolizanlar, statinler, etionamid, niasin, izoniazid, fenotiazinler gibi karaciğere zararlı ilaçlar parasetamolün karaciğere zararlı etkisini artırır. Özellikle uzun süre tedavi alan ya da karaciğer rahatsızlığı olan hastalar dikkatle izlenmelidir.

• Kumarin ve indandion sınıfı kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç alıyorsanız, yüksek dozda PEDİPAR PLUS almanız halinde protrombin zamanı tayini yapılarak sonuçlarına göre kan pıhtılaşmasını önleyici ilacın dozu ayarlanmalıdır. Ancak paasetamol kısa süreli olarak normal dozda kullanılıyorsa ve kronik olarak günde 2 gramın altında kullanılıyorsa buna gerek yoktur.

• Salisilat ve parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması, analjezik nefropati olarak bilinen böbrek üzerine zararlı etkiyi arttırır.

• Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) parasetamolün uzun süre birlikte kullanılması böbrek üzerine zararlı etki riskini arttırır.

• Diflunisal, parasetamolün kan derişimlerini %50 arttırır ve karaciğere zararlı etki riskinin fazlalaşmasına neden olur.

• Probenesid, parasetamolle birlikte verildiğinde parasetamolün kandan uzaklaşması azalır, yarı ömrü uzar.

• Parasetamolün verilmesinden sonra bir saat içinde kolestiramin adlı ilaç verilirse parasetamolün emilimi azalır.

• Metoklopramid ve domperidon tipi mide hareketini hızlandıran (gastrokinetik) ilaçlar parasetamol emilimini hızlandırır.

Bitkisel ürünlerle etkileşim

• Hibiscus (bamya çiçeği)’un parasetamolün plazma konsantrasyonlarını azalttığı bildirilmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir.

• Parasetamol hepatotoksik potansiyeli olan ekinazya (Echinacea augustifolia), kava (Piper methysticum) ve salisilat içeren söğüt (Salix alba ) ve çayır güzeli (Spiraea ulmaria ) gibi bitkisel ürünlerle birlikte alındığında hepatotoksisite riski artabilir.

• Parasetamol antitrombosit etkileri olan gingko (Gingko biloba), ginseng (Panax ginseng), sarmısak (Allium sativum ), yaban mersini,(Vaccinium myrtillis ), kasımpatı (Chrysanthemum parthenium) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

• Parasetamol kumarin iceren sarı papatya (Anthemis nobilis) , at kestanesi (Aesculus hippocastaneum), çemenotu (Trigonella foenum graecum), kızıl yonca (Trifolium pratense) ve demirhindi (Tamarindus indicus ) ile birlikte kullanıldığında kanama riski artabilir.

• Meryem ana dikeni (Silybum marianum) : Bu bitkiden hazırlanan silimarin kompleks flavonoidlerin bir karışımıdır. Deneysel olarak sıçanlarda karaciğer glutatyon düzeyini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PEDIPAR PLUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.