Pedifen Cold Flu Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PEDIFEN COLD nedir ve ne için kullanılır?

PEDİFEN COLD FLU şurup 100 mL’lik amber renkli cam şişede, 5 mL’sindd 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren ve 1,5 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan sarı renkli şuruptur.

Klorfeniramin vücutta doğal histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur. İbuprofen non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona seoep olan prostaglandin adı verilen molekülleri azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

PEDİFEN COLD FLU şurup;

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır.

Kardiyovasküler (KV) risk

NSAİİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilit

PEDİFEN COLD FLU şurup koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir.

Gastrointestinal (GI) riskler

NSAİİ’ler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi GI advers etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi GI etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PEDIFEN COLD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PEDIFEN COLD FLU şurup’u kullanmayı derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşı(|ı Alerji)
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu).
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim siste

 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yak£ artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyrejd hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam halüsinasyonj)
 • dun

  durunuz ve başvurunuz.

  deride şiddetli duyarlılık –

  kanaması), lanma sıklığı

  ka 1

  barakları ve en ciddi bir

  menenjit)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEDİFEN COLD FLU şurup’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Sinirlilik, uykusuzluk,

  Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi, Bulanık görme.

  Sindirim bozukluğu (dispepsi),

  İshal (diyare),

  Bulantı, kusma, karın ağrısı,

  Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),

  • Kabızlık (konstipasyon),

  • Mide bağırsak kanaması,

  • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),

  • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),

  • Deri döküntüsü

  Yaygın olmayan:

  Görme bozukluğu,

  Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),

  Mide ülseri (gastrik ülser).

  Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),

  Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon).

  Sarılık,

  Karaciğer iltihabı (hepatit),

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu.

  Telaş hali, huzursuzluk,

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu,

  Uyuşma (parestezi),

  Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma),

  Rinit (nezle, grip),

  Yorgunluk,

  Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme solunum yolu reaksiyonları,

  dispne) gibi

  Kurdeşen (ürtiker),

  Kaşıntı (pruritus),

  Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),

  Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem), Işığa duyarlılık (fotosensitivite).

  Ağrılı idrar yapma,

  Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon),

  Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)

  Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),

  Seyrek:

  Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni), Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)

  Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi),

  Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),

  Kandaki nötrofıllerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni),

  Kulak çınlaması (tinnitus),

  Olmayan şeyleri gönne, hissetme veya duyma (halüsinasyon),

  İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),

  Beyin zarı iltihabı [ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı] (aseptik menenjit),

  Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon (anafilaksi),

  Hezeyan,

  Kalp atışında artış (taşikardi),

  Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),

  Kalp ritminde bozukluk.

  Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit),

  Uykululuk hali (somnolans),

  Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati), Ağız kuruluğu,

  Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),

  Karaciğerde hasar.

  Ödem,

  Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit)

  cinsel organ talik hali), büyüklüklerde

  has

  den ciddi bir

  Çok seyrek:

  Pankreas iltihabı (pankreatit),

  • Karaciğer yetmezliği,

  • Stevens-Johnson sendromu dahil bullöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi

  • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyre hastalık (toksik epidermal nekroliz),

  • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması

  Bilinmiyor:

  Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem,

  • Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe),

  • İştahsızlık,

  • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi,

  • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),

  • Kan bozukluğu (diskrazi),

  • Balgamda koyulaşma

  PEDİFEN COLD FLU şurup gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak PEDİFEN COLD FLU şurup ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  PEDIFEN COLD Nasıl Kullanılır?

  Ateş tedavisi: Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalı dır.

  5 günden daha fazla kullanmayınız.

  5mg/kg Ateş < 39.2°C

  1 Omg/kg Ateş > 39.2°C

  YAŞ

  mg

  Ölçek

  mg

  Ölçek

  6-8 yaş

  125

  1,25

  250

  2,5

  9-10 yaş

  150

  1,5

  300

  3

  11-12 yaş

  200

  2

  400

  4

  12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3-4 kez 1 2 ölçek kullanıl r.

  Yaşlılarda Kullanımı

  PEDİFEN COLD FLU şurup sadece ağızdan kullanım içindir.

  Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

  Geriyatrik popülasyon

  60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır.

  Eğer PEDİFEN COLD FLU şurup’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PEDIFEN COLD

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PEDİFEN COLD FLU şurup ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsan veya eczacı ile konuşunuz.

  ız bir doktor

  Aşırı doz: Akut doz aşırı santral sinir sistemi stimülasyonu ve değişken kardiyovask’ klinik bulgularını oluşturabilir. Pressör aminler, psödoefedrin HC1 varlığında kullanılmalıdır. Stimülasyon bulguları olan hastalar konservatif olarak tedavi edilm

  üler etkilerin çok dikkatli elidir.

  PEDIFEN COLD Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam edini:

  PEDIFEN COLD Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  PEDIFEN COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PEDIFEN COLD Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer jıdrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

  • Hamileliğin son üç ayında iseniz.

  • Şiddetli karaciğer hastalığnız varsa,

  • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

  • 6 yaşın altındaki çocuklarda,

  • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

  • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebiletn yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaç 1ar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kası malarına yardımcı olan oksitosin,

  • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

  • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,

  • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

  • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabı bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,

  • Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa

  • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

  • Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),

  • Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız,

  • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde PEDİFEN COLD FLU şurup kullanılmamalıdır.

  PEDIFEN COLD FLU şurup’u aşağıdaki durumlarda DIKKATLl KULLANINIZ

 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup,
 • adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol
 • açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

  • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyolfs;

  >anız, rla beynin dönüşlü ü serebral (jımlar ani arın çoğu e nptomları

  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçl arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior ger ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüş vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptı başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. 01gu| uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve s< gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • • Astım hastası iseniz veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda sp açabilir,

  azma yol

  astalıkları

  profen ve ma riski, ve ADE

  un çeşitli

  süreyle küçük bir nce inme n, yüksek ya eczacı

  • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

  • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbu benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozul kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücuc bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzur kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda ( yüksek tansiyo kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor ile görüşülmelidir.
 • ■ ve

  • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • :usma, ya da zarı iltihabı

  beyiin

  ırakınız.

  belirtilerini

  kısa süreyle

  doktorunuza

  fazla alkol ile birlikte iki saat sonra

  • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  • Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı b

  • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

  • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız 5 günden daha fazla kullanmayınız.

  Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, PEDİFEN COLD FLU şurup enfeksiyor maskeleyebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen danışınız.

  PEDIFEN COLD İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PEDİFEN COLD FLU şurup alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kok kullanmayınız. PEDİFEN COLD FLU şurup’u bu besinlerden en az bir saat önce ya da alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ı İması bebek

  z.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışın

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PEDİFEN COLD FLU şurup anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı bebeğinizi anne sütü ile besliyorsamz doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayın

  olabilir. Eğer z.

  Araç ve makina kullanımı

  PEDİFEN COLD FLU şurup sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek heri yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

  PEDİFEN COLD FLU şurup’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddele önemli bilgiler

  yan etkilere i bir şey

  hangi

  r hakkında

  İçeriğinde bulunan şeker ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce (Joktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu do: bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  da sodyuma

  İçeriğinde bulunan Nipajin M nedeniyle, gecikmiş alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, PEDİFEN COLD FLU şurup teda aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

  Usinde iken.

  Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin. kanamisin, streptomisin) Yüksek tansiyon ilaçları ADE inhibitörleri.beta-blokerler ve diüretikler Kolestiramin Sülfonilüre Mifepriston

  CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)

  görev yapan

  Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin)

  Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrorr öm. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif seroto inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)

  bosit ajanlar, nin geri-alım

  Aspirin

  Ginkgo biloba bitkisel özütü İdrar söktürücüler (öm., fiırosemid)

  Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (öm., digoksin, digitoksin) Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

  Kinolon sınıfı antibiyotikler (öm., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)

  Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; öm., aspirir selekoksib, nimesülid)

  , naproksen,

  Kortizon grubu ilaçlar

  Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romat hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)

  zmal eklem

  Mifepriston (düşük ilacı)

  Siklosporin

  Takrolimus

  Tiklopidin

  Zidovudin

  Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)

  Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde düzenleyici ilaçlarla

  veya uyku

  slhatsızlıkların ilaçlar veya , betanidin, gibi tansiyonu

  Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik r; tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı MAOI’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adrenerjik bloker ilaçlar düşüren ilaçlar Moklobemid

  Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)

  Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)

  ı zamanlarda

  PEDIFEN COLD FLU prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.