Paxotin Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PAXOTIN nedir ve ne için kullanılır?

PAXOTİN ; yuvarlak, iki yüzü çentikli, bir yüzünde "POT 20" baskısı bulunan sarı renkli film kaplı tabletlerdir ve 10,12,14,20,28,30,50,56,60 veya 100 film kaplı tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. Tüm ambalaj miktarları pazarlanmayabilir.

PAXOTİN, SSRI (seçici serotonin gerialım inhibitörleri) ismi verilen ilaç grubundandır. PAXOTİN ‘in etki ettiği madde olan serotonin beyin sinir hücrelerinde doğal olarak bulunur. Beyinde bu maddenin seviyesinin düşük olmasının depresyona ve endişe, gerilim (anksiyete) gibi diğer ilgili rahatsızlıklara yol açtığı düşünülmektedir. PAXOTİN beyinde daha fazla serotonin bulunmasını sağlayarak düşük serotonin seviyesinin yol açtığı belirtileri azaltmaktadır.

PAXOTİN aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır :

• Aşırı mutsuzluk ve çöküntü dönemlerinde (depresyon)

• Nedensiz korku ve düşünce ve/veya hareketlerin mantıksız şekilde tekrar edilmesi (obsesif kompülsif bozukluk)

• Açık alanlarda, korkunun eşlik ettiği veya etmediği bir çeşit anormal endişe (agorafobi ile birlikte veya tek başına panik bozukluk)

• Sosyal veya performansla ilgili durumlardaki sürekli endişe (sosyal anksiyete bozuklukları /sosyal fobi )

• Aşırı gerilim ile birlikte sürekli devam eden endişe (genel anksiyete bozukluğu )

• Acı veren bir olayı sürekli yeniden yaşamanın yol açtığı endişe (travma sonrası stres bozukluğu)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PAXOTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10 000 hastanın birinden az görülebilir.

Kan ve lenf sistemi ile ilgili hastalıkları

Yaygın: Normal olmayan morarma veya kanamanız varsa (dışkınızda veya kusmuğunuzda kan bulunması durumu da dahil olmak üzere)

Psikiyatrik hastalıkları

Seyrek: Gevşeklik, terleme, sallanma, titreme, gerçekte olmayan ses ve görüntüler algılama (varsanı), panik ataklar, taşkınlık nöbetleri (mani), kendinden kopmuş hissetme (kişilik bozukluğu)

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Nöbet, yerinde duramamak veya istenmeyen hareketler, davranışlar sergilemek

Endokrin hastalıkları

Yaygın olmayan: Kadın ve erkeklerde anormal süt üretimi Göz hastalıkları

Seyrek: Gözlerde ağrı ve bulanık görme Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Kan basıncında belirgin artış veya düşüş, normal kalp atışından daha hızlı kalp atışı Seyrek: Yavaş kalp atışı

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Bulantı, iştah kaybı, ishal veya kabızlık Yaygın: Su yutamamak

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Kanda yapılan karaciğer testlerinde bozulma Seyrek: Deride veya göz beyazlarında sarılaşma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kırmızı ve parçalı deri döküntüsü, göz kapakları, yüz, dudak, ağız veya dilde şişme, kaşıntı

Çok seyrek: Kollarda ve bacaklarda şişmeye neden olan su veya sıvı tutulması, gün ışığına karşı hassasiyet

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Hareket zorluğu, sertlik, dilde titreme, ağız ve dilde anormal hareket Yaygın olmayan: Kaslarda ve eklemlerde ağrı, ağrılı, katı veya uyumsuz kas hareketleri

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Hasta hissetme, uykusuzluk veya uyku hissi, baş dönmesi, titreme, huzursuz veya kafası karışık hissetme, esneme, ağız kuruluğu, kilo artışı, yorgun ve güçsüz hissetme, cinsel doyuma ulaşamama ve erkeklerde anormal sertleşme (ereksiyon) veya boşalma Çok seyrek: Peniste hemen geçmeyen ağrılı sertleşme

BU KILAVUZDA BELİRTİLMEYEN BAŞKA YAN ETKİLERİN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA LÜTFEN DOKTOR VEYA ECZACINIZA HABER VERİNİZ.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanım

PAXOTİN çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda intihar teşebbüsü, intihar düşünceleri ve düşmanca davranış (daha çok sinirlilik, asi davranışlar ve öfke) gibi yan etkilerin riski bu grup ilaç kullanımında daha çok olmasına rağmen, doktorunuz 18 yaşın altındaki ergenlerde faydalı olacağı düşüncesi ile bu ilacı verebilir. Eğer doktorunuz 18 yaşın altındaki bir hastaya bu ilacı vermişse ve bu durumu tartışmak istiyorsanız doktorunuzla konuşunuz. Ayrıca 18 yaşın altında PAXOTİN kullanan hastalarda yukarıda verilen belirtilerin oluşması veya kötüye gitmesi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz. Ayrıca bu yaş grubunda uzun süreli kullanımın gelişim, olgunlaşma ve bilişsel davranış gelişimine etkisi henüz belirlenmemiştir.

Yapılan çalışmalarda, PAXOTİN ile tedavi edilen çocukların/ergenlerin çoğunda (10 hastada 1 hastadan daha az ) gözlenen belirtiler şunlardır: intihar düşünceleri ve girişimlerinde artış, kendine zarar verme davranışında artış, düşmanlık, sinirlilik veya arkadaşlık karşıtlığı, iştah kaybı, sallanma, anormal terleme, enerjinin aşırı olması (hiperaktivite), huzursuzluk ve mizaç dalgalanmaları. Benzer belirtiler boş şeker tabletleri (plasebo) alan çocuk ve ergenlerde daha seyrek olarak görülmüştür.

18 yaşın altındaki ergenlerde PAXOTİN tedavisinin kesilmesi sırasında yetişkinlere benzer geri çekilme etkileri görülmüştür (Bkz. PAXOTİN tedavisinin kesilmesi). 18 yaşın altındaki hastalarda ayrıca sık olarak karın ağrısı, sinirli hissetme, duygusal değişiklikler (ağlama, mizaç dalgalanmaları, kendine zarar verme, intihar düşüncesi ve intihar teşebbüsü) görülmüştür.

PAXOTIN Nasıl Kullanılır?

Kullanacağınız miktar doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Doktorunuz PAXOTİN kullanmaya başlarken hastalığınıza göre hangi dozda kullanacağınızı belirtecektir. Çoğu hasta ilk birkaç haftadan sonra kendini iyi hissetmeye başlar. Bu süre içinde daha kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz 10 mg’lık aralıklarla en yüksek doza kadar dozunuzu artırmaya karar verebilir.

Değişik koşullar için kullanılan dozlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Başlangıç Dozu

Tavsiye Edilen Günlük Doz

En Yüksek Günlük Doz

Depresyon

20 mg

20 mg

50 mg

Obsesif Kompülsif

20 mg

40 mg

60 mg

Bozukluk

Panik Bozukluk

10 mg

40 mg

60 mg

Sosyal Anksiyete

20 mg

20 mg

50 mg

Bozukluğu

Genel Anksiyete

20 mg

20 mg

50 mg

Bozukluğu

Travma Sonrası Stres

20 mg

20 mg

50 mg

Bozukluğu

Doktorunuzun hangi günlük dozu ve ne kadar süre ile alacağınızı size söyleyeceğini unutmayınız. Kullanım süresi aylarca veya daha fazla olabilir.

PAXOTİN’in günde bir kez sabahları yiyeceklerle birlikte alınması önerilmektedir. Tablet çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Paroksetin çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalar genelde günde 40 mg’dan daha fazla PAXOTİN almamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer veya böbrek problemleri olan hastalara normalde kullanılan dozdan daha düşük dozda PAXOTİN verilmelidir.

*

PAXOTIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PAXOTİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Hemen en yakın hastaneye gidiniz veya en kısa zamanda doktorunuzla konuşunuz. İlacın

kutusunu yanınıza alırsanız doktor neyi ne kadar aldığınızı bilecektir. *

PAXOTIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

İlacınızı hergün aynı saatte alınız. İlacınızı almayı unuttuysanız ve yatmadan önce aklınıza geldiyse, ilacınızı alınız ve ertesi gün de normal şekilde almaya devam ediniz.

İlacınızı almayı unuttuğunuz gece veya ertesi gün aklınıza geldiyse o dozu almayınız. Bu durumda ilacın geri çekme etkileri (ilaç bırakma etkileri) görülebilir fakat bir sonraki dozu normal zamanında aldığınızda bu etkiler ortadan kalkacaktır.

*

PAXOTIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

*

Doktorunuz size söyleyene kadar PAXOTİN tedavisini kesmeyiniz.

PAXOTİN tedavisi kesilirken doktorunuz birkaç hafta veya ay süresinde dozu yavaşca düşürmede yardımcı olacaktır. Dozu düşürmenin bir yolu her hafta 10 mg’lık basamaklarla dozun düşürülmesidir. Hastaların çoğunda geri çekilme belirtileri hafif ve kendiliğinden iki hafta içinde yok olmakla beraber, bazı hastalarda bu belirtiler daha ciddi olabilir ve daha uzun sürebilir.

İlacı kullanmayı bırakırken kesilme belirtileriniz oluşursa, doktorunuz ilacı bırakma işleminin daha yavaş olmasına karar verebilir. PAXOTİN almayı bıraktığınızda ciddi geri çekilme etkileri oluşursa doktorunuz ile temasa geçiniz. Doktorunuz PAXOTİN’i tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş şekilde bırakmanızı isteyebilir.

Tedavi durdurulduğunda görülebilecek olası geri çekilme etkileri

Yapılan çalışmalar 10 hastadan 3’ünde PAXOTİN kesildiğinde bir veya daha fazla belirtinin oluştuğunu göstermiştir. Bırakma sırasında oluşan bazı geri çekilme belirtileri diğerlerine göre daha sık gözlenmektedir. Her 10 hastadan 1 hastada gözlenen:

• Sersemlik hali, huzursuz veya dengesizlik hissetme

• İğne veya raptiye batma hissi; daha az olmak üzere baş dahil yanma ve elektrik şoku hissi

• Uyku bozuklukları (parlak rüyalar, kabus, uyuma güçlüğü)

• Endişe hissi

• Baş ağrısı

Her 100 hastadan 1 hastada gözlenen:

• Hasta hissetme (bulantı)

• Terleme (gece terlemeleri dahil)

• Hareketsiz veya huzursuz hissetme

• Titreme

• Kafa karışıklığı, denge bozukluğu

• İshal

• Duygusal hissetme veya huzursuz hissetme

• Görme bozuklukları

• Çarpıntı

Daha iyi hissetmiyorsanız ne yapmalısınız?

PAXOTİN tüm belirtilerinizi hemen ortadan kaldırmayacaktır tüm antidepresanların etki göstermesi biraz zaman almaktadır. Bazı kişiler birkaç hafta içinde iyi hissetmeye başlayabilir, bazıları için ise bu süre daha uzun olabilir. Antidepresan alan bazı kişiler daha iyi hissetmeden önce daha kötü hissedebilir. Birkaç hafta içinde iyi hissetmezseniz, tavsiye için doktorunuza gidiniz. Doktorunuz ilk tedaviye başladıktan birkaç hafta sonra sizi kontrole çağırmalıdır. Daha iyi hissetmeye başlamadıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer PAXOTİN ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunz.

PAXOTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAXOTIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Paroksetin veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

• Kalp ritim bozukluğuna neden olabilecek bir ilaç kullanıyorsanız

"Bazı ilaçlar kalpte ritim bozukluğuna ve uzun QT sendromu/Torsades de Pointes denilen bir duruma sebep olabilir. Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes denilen durum çarpıntı, kan basıncında düşmeye bağlı bayılma ile seyredebilir; bazen de kalp düzensizliği artarak ani ölümlere neden olabilir. PAXOTİN bu tür ilaçlarla birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanmayınız."

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) denilen bir gruptan ilaç kullanıyor iseniz veya son iki hafta içinde kullanmış iseniz, doktorunuz bu grup ilacı kullanmayı bıraktıktan ne kadar süre sonra PAXOTİN kullanmaya başlayacağınızı söyleyecektir.

SSRI grubundaki ilaçları, monoamin oksidaz inhibitörleri denilen gruptan bir ilaçla beraber kullanmanız durumunda vücudunuzun bir kısmının ya da tümünün ısısının normalin üstüne çıkması, kaslarda sertlik ve kasılmaları, sayıklama, hayal görme, olmayan şeyleri varmış gibi sanma, algılama bozukluğu, huzursuzluk, sinirlilik gibi istenmeyen olaylar görülebilir. Bu olaylar ciddi hatta öldürücü olabilir. Bu olaylar daha önce SSRI grubundan bir ilaç kullanıp bırakmış olup, MAOI grubundan bir ilaç kullanmaya başlamış olan hastalarda da görülmüştür. PAXOTİN ile bu tür bir etkileşimi gösteren insanlarda yapılmış bir çalışma olmasa da konuyla ilgili yapılmış sınırlı hayvan çalışmaları kan basıncını düşürmek ve davranışlarda hızlanma ve sinirliliğe neden olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle PAXOTİN’in MAOI grubundan bir ilaçla birlikte kullanılmaması ve MAOI grubundan bir ilaç bırakıldıktan sonraki 14 gün boyunca PAXOTİN kullanılmamalıdır.

• Tiyoridazin adı verilen sakinleştirici ilacı kullanıyor iseniz PAXOTİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza söyleyin.

Tiyoridazin kullanılması kalbin çalışmasında düzensizliklere ve çarpıntıya neden olabilir. Bu nedenle PAXOTİN’in tiyoridazin ile beraber kullanılması önerilmemektedir.

• 18 yaş altında iseniz PAXOTİN ‘i kullanmayınız.

Yukarıdaki durumlardan herhangi birinin sizde bulunması durumunda PAXOTİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.

PAXOTIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Göz, böbrek, karaciğer veya kalp probleminiz var ise

• Sara veya nöbet geçirme hikayeniz var ise

• Aşırı aktif davranış ve düşünce (mani) nöbetiniz var ise

• Elektroşok tedavisi (EKT) alıyor iseniz

• Kanama bozukluğu geçirdiniz ise

• Şeker hastalığınız (diyabet) var ise

• Düşük tuz (sodyum) diyetinde iseniz

• Göz tansiyonunuz (glokom) var ise

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine EVET diyor iseniz ve doktorunuz ile henüz görüşmemiş iseniz, doktorunuzla konuşunuz ve PAXOTİN kullanımı hakkında ne yapacağınızı sorunuz.

Kendine Zarar Verme Düşüncesi

Depresyonda ve/veya endişe hastalığı olan hastalar bazen kendilerine zarar verme veya intihar etme düşüncesinde olabilirler. Bu düşünce depresyon tedavisinde kullanılan ilacın kullanılmaya başladığı ilk zamanlarda artabilir, çünkü bu ilaçların etki göstermesi biraz zaman almaktadır.

Aşağıda yer alan bazı hasta grupları bu duruma daha yatkın olabilir:

• Genç (18-29 yaş arasında) iseniz

• Daha önce kendinize zarar verme veya intihar düşünceniz olmuş ise

Yukarıdaki düşüncelerden herhangi birini hissetmeniz durumunda, hemen doktorunuzla temasa geçiniz veya hemen hastaneye gidiniz.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız"

PAXOTIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

PAXOTİN kullanırken alkollü içkiler almayınız. Alkol belirtilerinizi veya yan etkileri daha da kötüleştirebilir .

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PAXOTİN kullanırken hamile kaldıysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzla konuşunuz. Bazı çalışmalar hamileliğin özellikle ilk birkaç ayında PAXOTİN kullanan annelerin bebeklerinde kalp hastalığı riskinin arttığını göstermiştir. Doktorunuz yavaş yavaş PAXOTİN tedavisini bırakmanıza karar verebilir. Bununla birlikte içinde bulunduğunuz koşula bağlı olarak doktorunuz PAXOTİN almaya devam etmenizin daha iyi olacağını da önerebilir.

Hamileliğin özellikle ilk üç ayında PAXOTİN alırsanız, doktorunuza veya ebenize bebeğinizin, doğduğunda bazı belirtiler gösterebileceğini söyleyiniz. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumundan sonraki ilk 24 saat içinde gözlenir; uyuma ve beslenme güçlüğü, nefes almada güçlük, mavimsi deri, çok sıcak veya çok soğuk olma, hasta olma, çok ağlama, kaslarda sertlik veya yumuşaklık, hareketsizlik, titreme veya nöbetleri içermektedir. Bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerden herhangi biri varsa veya olduğundan şüpheleniyorsanız , size tavsiyede bulunabilecek doktorunuza veya ebenize başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PAXOTİN çok düşük miktarda anne sütüne geçebilir. PAXOTİN kullanıyor iseniz, emzirmeye başlamadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makina kullanımı

PAXOTİN bazen sersemlik hissi, kafa karışıklığı veya görmenizde değişikliğe yol açabilir.

Böyle bir durum olduğunda herhangi bir araç veya makina kullanmayınız.

PAXOTIN Etken Maddesi Nedir?

PAXOTİN bir şeker türü olan 3.81 mg Laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassas olduğunuz söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

PAXOTİN her dozunda 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum (5.95 mg sodyum nişasta glikonat) ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlar PAXOTİN ile kullanıldığında probleme neden olabilir:

• Aspirin, ibuprofen veya ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan genel ismi NSAI (non steroid antiinflamatuar) ilaçlar olan, etodolak, meloksikam ve bir ağrı kesici olan tramadol

• Migren tedavisi için kullanılan ve triptan genel ismi verilen ilaçlar; sumatripan gibi

• Benzer amaçla kullanılan diğer SSRI ilaçlar, triptofan ve klomipramin, nortriptilin ve despramin gibi trisiklik antidepresanlar

• Bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antipsikotikler denilen lityum, risperidon ve perfenazin gibi ilaçlar

• Depresyon tedavisi için kullanılan bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron (St. John’s wort)

• Nöbetlerin veya sara hastalığının tedavisi için kullanılan fenitoin, fenobarbital veya karbamazepin

• Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Hastalığı (ADHD) tedavisi için kullanılan atomoksetin

• Özellikle Parkinson Hastalığı tedavisinde titreme için kullanılan prosiklidin

• Kanın sulandırılması için kullanılan (antikoagülan) varfarin veya diğer ilaçlar

• Düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar ve propafenon, flekanidin

• Yüksek kan basıncı ve kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir beta bloker olan metoprolol

• Verem ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin

Bu listede yer alan herhangi bir ilacı kullanıyor ve doktorunuz ile henüz görüşmemiş iseniz, doktorunuzla konuşunuz ve ne yapacağınızı sorunuz. Kullandığınız miktar değiştirilebilir veya başka bir ilaç verilebilirsiniz.

Yukarıdaki listede yer almayan başka bir ilaç kullanıyor iseniz, PAXOTİN kullanımına başlamadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PAXOTIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.