Patyca Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

PATYCA nedir ve ne için kullanılır?

• PATYCA diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir liflerinin hasanna bağlı ağn (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.

• PATYCA 800 mg çentikli film tablet, 50 çentikli film tablet içeren ambalajlarda bulunur, her tablet 800 mg gabapentin içermektedir.

• PATYCA, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusu hasarına bağlı ağn (nöropatik ağrı) tedavisinde kullamlan bir ilaçtır. Ağn hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağn, karıncalanma, hissizlik, uyuşma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PATYCA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PATYCA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

• Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir aleriik reaksiyon semptomları olabilir)

• Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.

• Sürekli kann ağnsı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit semptomlan olabilir)

Aşağıda yan etkilerden herhangi biri ciddileştiğinde veya kullanma talimatında yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Diğer yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın yan etkiler (10 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilen)

• Baş dönmesi

• Koordinasyon eksikliği

• Viral enfeksiyon

• Uyuşuk hissetme

• Yorgun hissetme

• Ateş.

• Yüz, gövde veya kol veya bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar

(Konvülsiyonlar)

• Sarsıntılı hareketler

• Konuşma güçlüğü

• Hafıza kaybı

• Titreme

• Uyuma güçlüğü

• Başağnsı

• Ciltte hassasiyet

• Hissetmede azalma

• Koordinasyon güçlüğü

• Olağandışı göz hareketleri

• Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması

• Akciğer iltihabı

• Solunum yolu enfeksiyonu

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Enfeksiyon

• Kulakta iltihaplanma

• Düşük akyuvar (lökosit) sayımları

• İştahsızlık

• İştah artışı

• Başkalanna karşı kızgınlık

• Zihin kanşıklığı

• Duygu durumunda değişiklikler

• Depresyon

• Kaygı/endişe

• Sinirlilik hali

• Düşünme güçlüğü

• Bulanık görme

• Çift görme

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Yüksek kan basıncı

• Yüz kızarması veya kan damarlarında dilasyon

• Nefes almada zorluk

• Bronşit

• Boğaz ağrısı

• Öksürük

• Burun akıntısı veya burunda kuruluk

• Kusma

• Bulantı

• Dişle ilgili sorunlar

• Dişeti iltihabı

• İshal

• Kann ağrısı,

• Hazımsızlık

• Kabızlık

• Ağızda veya boğazda kuruluk

• Gaz (flatülans)

• Yüzde şişkinlik

• Morarma

• Döküntü

• Kaşıntı

• Akne

• Eklem ağrısı

• Kas ağrısı

• Sırt ağnsı

• Seyirmeler

• Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)

• Bacaklar ve kollarda şişkinlik

• Yürüme güçlüğü

• Güçsüzlük

• Ağn

• Rahatsız hissetme

• Grip benzeri belirtiler

• Beyaz kan hücrelerinde düşüş

• Kilo artışı

• Kazara yaralanma, kemik kınlması, sıyrık.

Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide l’den fazla kişiyi etkileyebilen):

• Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

• Harekette azalma

• Çok hızlı kalp atışı

• Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik

• Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar

Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:

 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme
 • Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma
 • (rabdomiyoliz)

  • Akut böbrek yetmezliği, idrar tutam ama/kaçırma

  • Pankreas iltihabı

  • Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sarılık)

  • Hayal görme (Halüsinasyonlar)

 • Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
 • Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma
 • güçlüğü, bulantı, ağn, terleme), göğüs ağnsı

  • Meme dokusunda artış, memelerde büyüme

  • Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma

  • Şeker hastalannda kan şekerinde dalgalanmalar

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şikinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson Sendromu)

  • Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık durumu ( eritema multiform)

  • Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)

  • Saç dökülmesi (alopesi)

  • Bir kas vada kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)

  • Kulak çınlaması (tinnitus)

  PATYCA Nasıl Kullanılır?

  PATYCA kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

  PATYCA almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz Sara (epilepsi):

  Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda PATYCA kullanımı:

  Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3′ e bölünmüş bir şekilde ömeğin sabah, öğleden sonra ve akşamları almanızı söyleyecektir.

  Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağrı (nöropatik ağrı):

  PATYCA tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg’ a kadar artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3′ e bölünmüş bir şekilde Ömeğin sabah, öğleden sonra ve akşamlan almanızı söyleyecektin

  PATYCA sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir.

  PATYCA‘yı yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda PATYCA kullanımı:

  Çocuğunuza verilmesi gereken, doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 m g/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte dereceli olarak artırılır.

  6 vas ve üzerindeki çocuklarda etkili pabanentin dozu günde 25-35 m g/kg’ dır. iki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

  İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, ömeğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 vasin üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa PATYCA’ yı normal dozunda kullanabilirsiniz.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek sorunlannız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptırıyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması/veya doz reçeteleyebilir.

  Karaci&er yetmezimi:

  Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

  Eğer PATYCA’ nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

  PATYCA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PATYCA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Hastanenin size hangi ilaçlan aldığınızı kolaylıkla belirtebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri ambalaj ve etiketleriyle birlikte yanınıza alınız.

  Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  r

  i

  PATYCA ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz size aksini söylemedikçe, PATYCA kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandınlmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Aniden veya doktorunuz söylemeden PATYCA almayı sonlandırırsanız nöbet, ağn ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.

  Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağn, terleme ve göğüs ağrısı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacm kullanımı konusunda başka sorulannız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PATYCA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PATYCA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Gabapentin veya PATYCA’ nın içeriğindeki yardımcı maddelere karşı aleıjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonuz) varsa.

 • Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa,
 • PATYCA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Böbrek problemleriniz varsa.
 • • Kanınızın temizlenmesi için kan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağnsı ve/veya güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.

  • Sürekli mide ağnsı şikayeti, bulantı ve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani ve ya hemorajik pankreas iltihabı belirtileri olabilir.

  • Doktorunuzla konuşmadan PATYCA kullanmayı bırakmayınız, ilacm ani kesilmesi kesintisiz sara (status epilepticus) gibi yan etkilere neden olabilir.

  • Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi PATYCA alırken, nöbet sıklıklıklannızda artış ve yeni nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

 • Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.
 • 36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.
 • Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans) gibi merkezi sinir
 • sistemi depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir. Gerekirse PATYCA veya morfin dozunu azaltacaktır.

  65 yaşın üzerinde iseniz uyku hali, kol ve bacaklarda Ödem (periferik Ödem), kuvvetsizlik/güçten düşme ortaya çıkabilir.

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), saldırgan (agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozukluklan ve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi) oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olaylann çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

  Gabaoentin eibi antienilentiklerle tedavi eören az savıda insanda kendilerine zarar verme veva intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Gabapentin tedavisi sırasında ciddi, yaşamı tehdit edici eozinofıli (kanda eozinofıl adı verilen bir tür alerji hücresi sayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adı verilen aşın duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş ve lenfadenopati gibi aşın duyarlılık belirtisi olabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay habercisi olabileceği ve bu gibi olayların acilen bildirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirmelidir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PATYCA yemekle birlikte veya yemekten bağımsız bir şekilde alınabilir.

  PATYCA kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir. Alkol PATYCA kullanımı sırasında yan etki oluşma riskini artırabilir

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PATYCA, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı almayı, bebeğiniz ve sizin için ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.

  PATYCA kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurma çağında olan kadınlar, etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PATYCA’ mn etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe emzirirken PATYCA kullanımı önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  PATYCA baş dönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve makine kullanmanızı etkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

  PATYCA Etken Maddesi Nedir?

  PATYCA 74.4 mg hidrojenize kastor yağı içerir. Mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg (lmmol) dan daha az sodyum içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar PATYCA’ nın etkisini etkileyebilir veya PATYCA aynı zamanda diğer ilaçlar ile aynı zamanda alındığında tek başma diğer ilaçlann etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçlan kapsar:

  • Morfin PATYCA’ mn etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlar alıyorsanız, doktor veya eczacınıza başvurunuz.

  • Eğer PATYCA ile alüminyum veya magnezyum içeren antasidler eş zamanlı olarak kullanılırsa, PATYCA’ nın mideden emilimi azalabilir. Bu nedenle, PATYCA’ nın bir antasit ilaç alımından en erken 2 saat sonra alınması önerilmektedir.

 • PATYCA bazı laboratuar testlerini etkileyebilir, idrar testi gerektiğinde PATYCA kullandığınızı doktor veya hastanedeki görevlilere söyleyiniz.
 • Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece PATYCA kullanmayınız.
 • • Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin arasında bir etkileşim gözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) etkisini bozmaz. PATYCA’nın diğer sara nöbetlerinin tedavisinde kullamlan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçları ile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

 • Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, PATYCA’ nın merkezi sinir sistemi ile ilgili uykululuk
 • hali (somnolans) ve hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi) gibi bazı yan

  etkilerini şiddetlendirebilir.

  • Simetidin ile birlikte kullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımında klinik açıdan önemli olmayan hafif bir düşüş meydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında renal atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

 • Kediotu, san kantaron,kava biberi, gotu kola gibi bazı bitkisel ürünler sinir sistemi baskılanmasmı (depresyonunu) arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çuha çiçeği isimli bitkisel ürün ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PATYCA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.