Pas Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

PAS nedir ve ne için kullanılır?

PAS, tüberküloz (verem) tedavisinde etkili p-aminosalisilik asit sodyum tuzu içerir.

PAS, 50,100,250 ve 500 tabletlik cam şişelerde piyasaya verilmiştir.

PAS, tüberkülozun kısa ve uzun süreli tedavisinde, diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PAS’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölttmüne başvurunuz :

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ateş, deride kızarıklık, artralji, lenfadenopati, enfeksiyoz mononukleozis’e benzer sendrom)

“Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin PAS’a karşı ciddi aleıjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölfimftne başvurunuz:

• Akyuvar sayısında azalma

• Eozinofıl sayısında artış,

• Trombosit sayısında azalma (kan pıhtılaşması için önemli olan kan hücreleri),

• Hemolitik anemi (glukoz-6-dehidrojenaz enzimi yetmezliği olan hastalarda),

• Göz sinirinin neden olduğu görme bozuklukları, beyin iltihabı,

• Akciğerlerde enflamasyon (pnömoni)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Guatr ve hipotroidizm (Fiziki ve zihinsel fonksiyonlann yavaşlaması ile ortaya çıkan uyuşukluk hali, nabzın yavaşlaması, soğuğa dayanıksızlık, kabızlık, saç ve cilt kuruluğu, ağır ve uzun aybaşı halleri, seksüel ilginin azalması) (uzun süreli tedavide)

• Psikoz (düşünce bozukluğu, duygu durumda değişkenlik, kişilik değişikliği vb. belirtiler)

• Bulantı, kusma, karın ağnsı, iştahsızlık, diyare (Bu yan etkiler, ilacın yemeklerle birlikte alınması ve gerektiğinde antasidler verilmesi ile kontrol edilebilirler; böylece PAS tedavisinin kesilmesine gerek kalmayabilir.) 5

• Karaciğer büyümesi, karaciğer iltihabı, sanlık

• İdrarda kristallerin bulunması,

• Düşük kan şekeri,

• Döküntü, ciltte kızarıklık ve cildin pul pul dökülmesi,

• Kan damarlarında enflamasyon

Bunlar PAS’m zayıf yan etkileridir.

PAS Nasıl Kullanılır?

PAS Tablet sadece ağız yolu ile kullanılır. Gastrointestinal yan etkiden korunmak için, ilacın yemek esnasında alınması tavsiye edilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklar için günlük doz kilogram başına 150-300 mg’dır. Günlük toplam dozun 2 veya 3 eşit doza bölünerek yemeklerle birlikte alınması önerilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği durumunuza göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi bölümünde belirtilen dozlar kullanılabilir. Ancak tedavi süresince karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer PAS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PAS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PAS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PAS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PAS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

PAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Salisilatlara ve ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa,

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

PAS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

• Gastrik ülseriniz varsa,

• Glukoz-6-dehidrojenaz enzim yetmezliğiniz varsa,

• Kalp yetmezliğiniz varsa,

• Sodyum aliminiz sınırlandırılmış ise.

PAS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyeceklerle beraber alınmalıdır. Yiyeceklere beraber alınması, mide-barsak sistemi ile ilgili yan etkileri azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Gebelik dönemindeki güvenirliği bilinmediğinden özellikle ilk üç ayda kullanılmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi olduğunu gösteren veriler bulunmamaktadır.

PAS Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ıırün her dozunda 5.21 mmol (119,915 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Probenesid, aminosalisilatm böbrek yoluyla atılımını uzatabilir ve böylece plazma konsantrasyonlarının yükselmesine neden olabilir.

İzoniazid (INH) ile birlikte kullanıldığında asetiltransferazın rekabetli baskılaması sonucunda plazmada INH konsantrasyonlarında yükselmelere neden olabileceği saptanmıştır.

Alerjik belirtileıin tedavisinde kullanılan difenhidramin, aminosalisilatm absorbsiyonunu bozduğundan birlikte kullanılmamalıdır

Aminosalisilat, kalp iş gücünü artırmak için kullanılan digoksinin absorbsiyonunu azaltabilir.

Tedavi sırasında kristalüriye neden olabileceğinden, aminosalisilat ile birlikte amonyum klorid kullanılmamalıdır.

Aminosalisilat kullananlarda, benedik belirteci ile yapılan idrar glukoz testi yanlış pozitif sonuç verebilir.

Aminosalisilat, vitamin Bı2 emilimini azaltabilir ve vitamin Bı2 yetmezliğine neden olabilir Bu gibi durumlarda vitamin B12 verilmesi önerilir.

Aminosalisilat, antikoagülanlar (kan sulandıncı ilaçlar) ile beraber alındığında antikoagülanlann etkisi artar.

Aminosalisilik asit ilaçlarının serum rifampin konsantrasyonlarını azalttığı bildirilmiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PAS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.