Paranox Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

İlacınızın bir kutusu içinde her biri 240 mg parasetamol içeren 10 adet suppozituar bulunur.

Piyasada Paranox ve Paranox S suppozituar formları bulunmaktadır.

Paranox Fort ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (analjezik, antipiretik). Paranox Fort etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.

Paranox Fort suppozituar 6 yaşın üstündeki çocuklarda rektal yoldan kullanılır.

Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddette ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için Paranox Fort’u reçete etmiştir:

Paranox Fort Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından farklı bir dozaj önerilmemişse;

6 yaşından büyük çocuklarda, 4-6 saatte bir 1 suppozituar

Ergenlerde (>12 yaş) 4-6 saatte bir 2 suppozituar kullanılabilir.

Paranox Fort’u önerilenden yüksek dozda kullanmayınız.

Günlük toplam doz ergenlerde (>12 yaş) 4 g’ı (günde en fazla 16 Paranox Fort), çocuklarda(<12 yaş) 2 g’ı (günde en fazla 8 Paranox Fort) aşmamalıdır.

Paranox Fort makattan uygulanır.

Suppozituar tercihan büyük abdest sonrasında tatbik edilmelidir.

Yaz aylarında suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya batırılmalıdır.

Suppozituarı ambalajından çıkarınız, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün olduğunca kısa süre elinizde tutunuz. Çocuğunuzu sol yanına yatırınız ve sağ dizini kıvırınız. Parmağınızla suppozituarı makat içine yavaşça itiniz ve birkaç dakika daha yatmaya devam etmesini sağlayınız.

Suppozituar bütün olarak uygulanmalı ve uygulama öncesi kırılmamalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği Hastalarında Paranox Fort Kullanımı:

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda Paranox Fort dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer hastalığı olanlarda Paranox Fort kullanılmaz.

Eğer çocuğunuzda karaciğer veya böbrekleri ilgilendiren bozukluklar varsa, doktorunuza danışmadan Paranox Fort kullanmayınız.

Eğer Paranox Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Paranox’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında solgunluk, ishal, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampları, aşırı terleme görülebilir.

Kısa sürede yüksek dozda alındığında karaciğer hasarına, pankreas iltihabına, böbrek yetmezliğine, bütün kan hücrelerinde azalmaya (pansitopeni) neden olabilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.

Paranox Fort Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Paranox Fort Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek her hangi bir etki bulunmamaktadır.

Paranox Fort Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Çocuğunuzda Paranox Fort’un içindeki etkin madde olan parasetamole veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,

Çocuğunuzda şiddetli karaciğer yetmezliği varsa,

Çocuğunuzda şiddetli böbrek yetmezliği varsa,

Çocuğunuz parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa

Paranox Fort Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuğunuz Paranox Fort’u ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullandıysa, ilk dozda veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktor ile irtibata geçerek ilacın kullanımım bırakınız.

Bu durumda doktorunuz size başka bir ilaç reçete edecektir. Paranox Fort’un içerdiği parasetamol ile çocuğunuzda deri reaksiyonu gözlendiyse, bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmayınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Eğer çocuğunuzda

Kansızlık (anemi) varsa

Akciğer hastalığı varsa

Karaciğer veya böbrek hastalığı varsa

Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan

Gilbert sendromu varsaAstım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı varsa

Çocuğunuz karaciğer üstünde etki yapan ilaçlar (örneğin, sara ilaçları) veya parasetamol içeren başka ilaç alıyorsa Paranox Fort’u doktor kontrolü altında dikkatli kullanınız.

Çocuğunuz bu ilacı kullanmasına rağmen ağrısı 5 günden uzun sürdüyse,

Çocuğunuzun ateşi 39.5°C’den yüksekse,

Çocuğunuzun ateşi 3 günden uzun sürdüyse, doktorunuza danışınız ve onun tavsiyesine göre tedaviyi sürdürünüz.

Çocuğunuzda belli gıda ve ilaçlarla sarılık gelişmesine yol açan glukoz-6-fosfat ehidrogenaz adı verilen enzim eksikliği varsa,

12 yaşın altındaki çocuklarda, kilogram başına 150 mg ve üstündeki dozlar, 8 saat veya daha kısa sürede alınmışsa (bu doz miktarı aşırı kabul edilir ve karaciğere zararlı etki yapabilir)

Alkol ile birlikte günde 2 gramdan fazla parasetamol kullanılmamalıdır

Yüksek dozda ve uzun süreli ya da diğer ağrı kesici ilaçlarla birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı böbrek hasarına (analjezik nefropatisi) yol açabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Paranox Fort Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paranox Fort suppozituarı hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Paranox Fort Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paranox Fort içindeki etkin madde olan parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Paranox Fort emzirme döneminde, doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılabilir.

Paranox Fort Etken Maddesi Nedir?

Paranox Fort’un içeriğinde bulunan yardımcı maddeye karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Paranox ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız parasetamolün karaciğer üstünde zararlı etki yapma riski artabilir:

Sara ilaçları (glutetimid, fenitoin, kabamazepin, topiramat)

Uyku ilaçları (fenobarbital)

Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar)

Bir antibiyotik olan rifampisin

Bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç olan metoklopramid (Paranox’un etkisi artabilir)

Propantelin gibi mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Paranox’un etkisi geç başlayabilir)

Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Antikoagülanlar, varfarin, K vitamini antagonistleri (kanama riskinde artış olabilir)

Diğer ağrı kesici ilaçlar

Parasetamol ile birlikte alınan bu ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan fenotiyazinle birlikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmalıdır (Paranox’un etkisi artabilir).

Bir antibiyotik olan kloramfenikol (Paranox’un etkisi artabilir)

Bulantı ve kusmayı önleyici bazı ilaçlar (tropisetron, granisetron) Paranox’un etkisini azaltabilir.

Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan zidovudin ile birlikte kullanılan parasetamol, nötropeni (kandaki akyuvarların azalması) oluşum eğilimini artırabilir.

Ruhsal çökkünlükte kullanılan St. John’s Wort (sarı kantaron) (Paranox’un etkisi azalabilir)

Paranox Fort Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Paranox Fort’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Paranox Fort’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyon belirtileri
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
 • Alerjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi (Kounis sendromu) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Paranox’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Yan Etkiler

 • Uygulama yerinde kızarıklık ve ağrı Seyrek
 • Yüz, dudak, dil ve boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızarık cilt üzerinde, çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılar ve yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, gelişen bir hastalık), fiks ilaç erüpsiyonu (neden olan ilaç alındıktan sonra hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde yuvarlak kızarıklıklar)
 • Döküntü ve kaşıntı gibi deri sorunları
 • Kan ile ilgili bozukluklar (çocuğunuzda kolay kanama, berelenme, enfeksiyon sıklığında artış, ateş, ağız ve boğazda yara)
 • Yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlıkları, ishal ve karın ağrısı gibi bozukluklar

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

 • Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz adı verilen enzimini eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık
 • Kan hücrelerinde azalma (agranülositoz)
 • Nefes darlığına yolaçan akciğer hava keseciklerinde daralma
 • Karaciğer yetmezliğine yol açabilen halsizlik, iştahsızlık ve sarılık ile görülen karaciğer enfeksiyonu (hepatit)
 • Ağrı kesiciye bağlı böbrek bozukluğu

Araç ve makina kullanımı

Bazı hastalarda parasetamol kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyku hali görülebilir. Paranox Fort kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler esnasında dikkatli olmaları gerekmektedir.

Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.