Pantactive Nedir ve Ne İşe Yarar?Güncel Fiyat Listesi ve Kullanıcı Yorumları

Pantactive, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik
kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40
mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

Pantactive etkin maddesi olan pantoprazol, “proton pompası inhibitörü” olarak
isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak
gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişki rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Pantactive, 14 ve 28 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya
sunulmaktadır. Blister içindeki tabletler sarı renkli, oval şeklinde, bikonveks, her iki yüzü
çentiksiz enterik kaplıdır.

İçindekiler

 1. Pantactive Güncel Fiyat Listesi (2023)
 2. Pantactive Nasıl Kullanılır?
 3. Pantactive Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 4. Pantactive Kullanıcı Yorumları
 5. Pantactive Prospektüsü

Pantactive Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Pantactive’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Pantactive kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Ciddi Görülen Yan Etkiler

 • Yüz, ağız, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Yutkunmada zorluk
 • Nefes almada güçlük
 • Çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi,
 • Kurdeşen
 • Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler
 • Derinin sarılaşması ve ya gözlerde beyazlık (karaciğer hücrelerinde ağır zarar, sarılık) veya ateş, kurdeşen ve ağrılı idrar ve arka alt kısımda ağrı ile karakterize böbrek rahatsızlığı
 • Anafılaktik şoku da kapsayan aşırı duyarlılık reaksiyonları.
 • Nedeni belli olmayan ateş, sık sık ateşli hastalık geçirme, vücut direncinde düşme (akyuvarlarda azalmanın işareti olabilir);
 • Nedeni belli olmayan çürük/bereler, kanın geç pıhtılaşması (kan pulcuklarında (trombosit) azalmanın belirtileri olabilir);
 • Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek başına sarılığa yol açan ciddi karaciğer hasarı (halsizlik, iştah kaybı, bulantı, kusma, kilo kaybı, deride ve gözlerde sararma gibi belirtiler verebilir);

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Pantactive’e karşı ciddi alerjiniz var dermektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Hafif Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Kamın üst kısmında ağrı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Gaz
 • Baş dönmesi
 • Görme bozuklukları (bulanık görme)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar
 • Ağız kuruluğu
 • Eklem ağrısı
 • Işığa duyarlılık
 • Kas ağrısı
 • Böbrek iltihabı
 • Kol ve bacakların alt kısmında ödem
 • Karaciğer enzim düzeylerinde artış
 • Trigliserid (kan yağlarından biri) düzeylerinde artış

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Pantactive Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202248,5443,69
09.07.202235,5331,98
19.02.202227,7927,79
20.02.202120,2620,26
19.2.202016,9116,91
19.02.201915,1015,10
18.12.201811,9611,96
19.02.201824,6224,62
19.12.201721,4321,43
20.02.201722,2922,29
23.02.201620,1620,16
22.02.201620,1620,16
04.09.201519,8119,81
01.06.201519,0719,07
11.04.201518,6918,69
10.04.201518,69
Pantactive Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Pantactive Nasıl Kullanılır?

Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda

 • Reflü özofaiit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirlilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde
 • Önerilen doz günde bir tane Pantactive 40 mg’dır. Doktorunuz günde 2 tablet Pantactive 40 mg kullanmanızı önerebilir. Belirtilerin kaybolması genellikle 4-8 hafta içerisinde gerçekleşir. Pantactive ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Yetişkinlerde

 • Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duedenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde
 • Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak günde iki kez bir tablet Pantactive kullanılır. İlk pantoprazol tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci pantoprazol tablet akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz. Tedavi süresi gçnellikle 1 -2 haftadır.
 • Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde Günde 1 tablet Pantactive alınır. Doktorunuz ile görüşmeden sonra doz iki katma çıkarılabilir, (günde 2 adet Pantactive 40 mg) Doktorunuz Pantactive ile tedaviye ne kadar süre devam edeceğinizi söyleyecektir. Gastrik ülser tedavisi genellikle 4-8 hafta sürer. Duodenal ülser tedavisi genellikle 2-4 hafta sürer.
 • Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablettir.

İki tablet de yemekten 1 saat önce alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer günde 2 tabletten daha fazla tablet reçete edilmişse, tabletler günde iki kez olacak şekilde alınır.

Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı öngörmüşse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

Pantactive çiğnenmemeli veya kırılmamak; yemekten önce su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Pantactive yaşlı kişilerde doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, Pantactive’i H.pylori tedavisi için kullanmayınız.
 • Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

Eğer Pantactive ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Pantactive Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, bu dozu almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Pantactive Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Pantactive ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.
Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü hastalığınızın belirtileri geri dönebilir veya ağırlaşabilir.

Pantactive Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Pantoprazol veya Pantactive’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir adlı ilacı kullanıyorsanız,

Pantactive kullanmayınız.

Pantactive Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

 • İstenmeyen kilo kaybı,
 • Tekrarlanan kusmalar
 • Yutma zorluğu
 • Kan kusma
 • Solgun görülme ve güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Ağır ve sürekli diyare (ishal) durumlarında DERHAL doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuz başka bir hastalığınız olup olmadığını anlamak için bazı testler yaptırmanıza karar verebilir, çünkü pantoprazol kanserin bazı belirtilerini baskılayıp, teşhisi geciktirebilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

Şiddetli karaciğer bozukluğunuz varsa.

 • Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa doktorunuza bildiriniz. Pantactive ile tedavi sırasında, özellikle de süreli kullanımda, karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak izletmelisiniz. Kara enzimlerinin yükselmesi durumunda Pantactive kullanımı kesilmelidir. Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız. Pantoprazol, tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.

1 yıldan uzun süredir Pantactive kullanıyorsanız. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Pantactive ile tedavi, kötü huylu hastalıklarla ilişkili belirtileri hafifletebilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle tedaviden önce, hastalığınızın kötü huylu olmadığından emin olunuz.

Dört haftalık tedavi sonrasında şikayetleriniz devam ediyorsa, doktorunuza söyleyiniz.

Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü Pantactive özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda uzun süreli kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini artırabilir. Bu durumda doktorunuz Pantactive’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerecektir.

Daha önceden size hipomagnezami (kanınızdaki magnezyum düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz.

 • Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da Pantactive tedavinizin kısa kesilmesine karar verebilir. Pantactive tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz veya kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz, çünkü bunlar hipomagnezami belirtileridir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz gerekli görürse periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü Pantactive bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Pantactive üst mide-bağırsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.
 • Pantactive NSAI ilaçların (ağrı kesici bir ilaç grubu) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa kullanım, sürekli NSAI ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla (öm; 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) sınırlı olmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Pantactive Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde ilacın anneye yararının, henüz doğmamış bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Pantactive Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı
Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Pantactive Etken Maddesi Nedir?

Pantactive’in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

 • Pantactive her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 • Pantactive her dozunda 78.708 mg mannitol içerir. Bu madde belirli miktarların (10 g) üzerinde alındığında hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Pantactive Kullanılır mı?

 • Pantoprazol, ketokonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik olan ve emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı ilaçlarm emilimini azaltabilir.
 • Proton pompası inhibitörleri atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlarm emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörleri, atazanavir ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasmda bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilkçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı), fenitoin (sara/epilepsi ilacı)
 • Kafein
 • Diazepam, nifedipin, digoksin, metoprolol (kalp ilaçları)
 • Etanol (alkol)
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü)
 • Piroksikam, diklofenak, naproksen (bunlar non-steroid antiinflamatuar grubu ilaçlardır)
 • Teofilin (solunum ilacı)
 • Doğum kontrol hapları
 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değer izletmeniz önerilir.
 • Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Pantactive Kullanıcı Yorumları

Mide koruyucu olarak bilinen ama bende aldıktan sonra karnımı ağrıtan bir ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Sabah aç karna alınan mide koruyucu.

Kullanıcı Yorumu

Pantactive Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın