Panlipaz Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PANLIPAZ nedir ve ne için kullanılır?

 • PANLİPAZ; mide ve bağırsak gazlarına karşı kullanılan, pankreas enzimlerini içeren bir ilaçtır.
 • PANLİPAZ, beyaz renkli yuvarlak biconveks şeklindedir.20 film tabletlik PVC/Alüminyum folyo blister ambalajlarda kullanma talimatı ile birlikte sunulur.,
 • • PANLİPAZ,

 • Sindirim bozukluklarına bağlı gaz şikayetleri,
 • Aerofaji {hava yutma),
 • Yağ-protein-karbonhidrat hazmının bozuklukları,
 • Pankreatik yetmezliği olanlardaki gaz şikayetleri,
 • Ameliyat öncesi ve sonrası gaz şikayetleri,
 • Zamansız ve aşırı yemeğe bağlı olan hazımsızlıklar,
 • Karın içi organlarının radyolojik tetkiklerinden önce gaz giderici olarak kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PANLIPAZ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PANLİPAZ’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir: Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın (10 hastanın en az I’inde görülebilir.)

 • Baş ağrısı
 • Karın Ağrısı
 • Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.)

 • Baş dönmesi
 • Öksürük
 • Nazofarenjit
 • Flatulans (Mide ve bağırsaklarda aşırı gaz varlığı)
 • Erken doyma
 • Kilo kaybı
 • Kusma
 • Kamın üst bölgesinde ağrı
 • İshal
 • Dışkıda anormallikler
 • Yaygın olmayan (100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.)

  Kalıcı olmayan nötropeni (Kandaki nötrofillerin sayısının anormal derecede azalması)

 • Alerjik reaksiyonlar (ciddi)
 • Anafılaksi
 • Diabetes mellitusun şiddetlenmesi
 • Hiperglisemi (Kan şekeri düzeyinin normal sınırların üzerine çıkması)
 • Hipoglisemi (Kan şekeri düzeyinin normal sınırların altına düşmesİ)Görmede bulanıklık
 • Astım
 • Kabızlık
 • Distal İntestinal Obstrüksiyon Sendromu (DIOS) (Bir çeşit bağırsak tıkanıklığı)
 • Duodenİt (Oniki parmak bağırsağının tahrişi)
 • Fibrozan kolonapati
 • Gastrit (Mide mukozası iltihabı)
 • Mide bulantısı
 • Tekrarlayan karsinoma
 • Ürtiker
 • Kaşıntı
 • Ciltte döküntü
 • Kas spazmı .
 • Kas ağrısı
 • Hiperürisemi (Kanda ürik asit konsantrasyonunun yükselmesi.)
 • Kan tahlillerinde transaminazlarda artış (asemptomatik)
 • PANLIPAZ Nasıl Kullanılır?

  PANLİPAZ Enterik Kaplı Film Tablet ağızdan alınır.

  Genelde yemeklerde 1-2 tablet çiğnenmeden yutulur.

  Röntgen çekimlerinde gaz bulunmaması için çekimden önce 2 gün 3-4 kere 2 tablet ve çekim günü sabah aç olarak 2 tablet alınır.

  PANLİPAZ, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  PANLİPAZ Enterik Kaplı Film Tablet 12 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda doz erişkinlerle benzer şekildedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz kısıtlaması bulunmamaktadır.

  Böbrek yetmezliğinde kullanımına dikkat edilmelidir.

  Eğer PANLİPAZ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PANLIPAZ

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullanmanız gerekenden çok fazla PANLİPAZ kullanması durumunda oluşabilecek etkiler konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Fakat son derece yüksek doz alımında kanda ürik asit miktarının artışı, gut (damla hastalığı) ve böbrek taşma yol açabildiği bildirilmiştir.

  PANLİPAZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PANLIPAZ Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PANLİPAZ ile tedavi sonlandırıldığındald oluşabilecek etkiler

  Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  PANLIPAZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PANLIPAZ Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  * Pankreatin veya dimetilpolİsiloksan, ya da İçerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa (aleıjik reaksiyon, deride İsilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)

 • Herhangi bir proteine karşı duyarlılığınız varsa
 • PANLIPAZ Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  PANLİPAZ aktif enzim içermekte olup, ağızda tableti kırdığınızda, çiğnediğinizde ağız içerisinde yaralara neden olabilir. Tableti bölmeden ve çiğnemeden yeterli sıvı ile birlikte alınmasına dikkat edilmelidir.

  PANLİPAZ akut pankreas iltihabının erken evrelerinde kullanılmamalıdır.

  Pankrealipaz yüksek dozda alındığında, kolonda bazı durumlarda ameliyat gerektirebilen bağsılaşmış daralma raporlanmıştır. Bu nedenle özellikle pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalığı olan (kistik fibröz) çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Burun içi ve solunum yollarında iritasyona sebep olabileceğinden tozun inhalasyonundan kaçınılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PANLIPAZ İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PANLİPAZ yemeklerle birlikte su ile birlikte alınmalıdır. Tabletinizi kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

  Röntgen çekimlerinden önce aç kamına alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz PANLİPAZ kullanmamanız önerilmektedir.

  PANLİPAZ’ı hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

  PANLİPAZ etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, PANLİPAZ kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PANLİPAZ’ın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi beklenmez.

  PANLIPAZ Etken Maddesi Nedir?

  PANLİPAZ her dozunda 1 mmol (23 g)’den az sodyum ihtiva eder; esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Herhangi bir etkileşme çalışması bulunmamaktadır.

  Dimetilpolisiloksan’ın köpüğü dağıtıcı etkisi, özellikle alüminyum hidroksit ve magnezyum karbonat olmak üzere antiasitlerle bozulabilir.

  Demir preparatlarının emilimini azaltabilir.

  Pankreatİn’in diğer ilaçlarla etkileşime dair bir yayın bulunmamaktadır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PANLIPAZ prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.