Oxis Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

OXIS nedir ve ne için kullanılır?

OXİS Turbuhaler bir inhalatördür. Formoterol isimli bir ilacı içerir. Uzun etkili beta-agonistler veya "bronkodilatörler" olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir. Bu sizin daha kolay nefes almanızı sağlar.

Doktorunuz bu ilacı size astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığınız (KOAH) ile ilgili solunum problemlerinizi önlemek amacıyla reçete etmiştir.

Astım: OXİS Turbuhaler düzenli inhale kortikosteroid tedavinizle birlikte kullanılmalıdır. Etkisi 1-3 dakikada başlar ve 12 saate kadar devam eder. OXİS Turbuhaler ayrıca egzersizin neden olduğu astımı önlemek için egzersizlerden önce alınabilir.

Eğer OXİS Turbuhaler’i astım tedaviniz için kullanıyorsanız, her zaman OXİS Turbuhaler ile birlikte kullanmanız için kortikosteroid verilmelidir. Formoterol, astımlı hastalarda tek başına monoterapi olarak kullanılmamalıdır.

KOAH: OXİS Turbuhaler yetişkinlerde KOAH’ın tedavisi için kullanılabilir. KOAH akciğerlerinizdeki solunum yollarının kronik bir hastalığıdır ve genellikle sigara kullanımının sonucudur.

OXİS Turbuhaler’in iki dozu mevcuttur:

OXİS Turbuhaler 4,5 mikrogram/doz İnhalasyon İçin Kuru Toz: Bir doz (1 inhalasyon) 4,5 mikrogram formoterol içerir.

OXİS Turbuhaler 9 mikrogram/doz İnhalasyon İçin Kuru Toz: Bir doz (1 inhalasyon) 9 mikrogram formoterol içerir.

Oxis Turbuhaler 60 doz içerir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OXIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Oxİs Turbuhaler kullanırken genellikle hiçbir yan etki hissetmezsiniz. Yan etkiler hafiftir ve tedavinin bir veya ikinci haftasında kendiliğinden geçer. Ancak yan etkilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse veya devam ederse doktorunuzu bilgilendiriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz OXİS Turbuhaler’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

* Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OXİS’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

* Kalp atım düzensizliği (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller)

* Aşırı duyarlılık reaksiyonları örn. bronşların spazmı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

* Aşırı duyarlılık reaksiyonları örn. ekzantem, ürtiker, kaşıntı

* Çarpıntılar, kalp atımının hızlanması

* Bulantı

* Kas krampları

* Başağrısı

* Titreme

* Laboratuvar bulgularındaki değişmeler, örn. kan potasyum düzeyinin değişmesi, kan şeker düzeylerinde artış, QTc intervalinde uzama

* Tat alma bozukluğu

* Baş dönmesi

* Huzursuzluk, uyku bozuklukları

* Kan basıncı değişiklikleri

Bunlar OXİS Turbuhaler’ in hafif yan etkileridir.

Yardımcı madde laktoz düşük miktarda süt proteinleri içerir. Bunlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

OXIS Nasıl Kullanılır?

• OXİS Turbuhaler’i her zaman doktorunuzun tam olarak tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız. Oxis Turbuhaler dozu kişiye özeldir ve bu talimatta anlatılana göre farklılık gösterebilir.

• Nefes alma problemlerinizi rahatlatmak için her zaman kullandığınızdan daha sık Oxis Turbuhaler kullanma ihtiyacı duyarsanız, mümkün olduğunca çabuk doktorunuzla irtibata geçmelisiniz. Astımınızı kontrol altına almak için ek tedaviye ihtiyacınız olabilir. Doktorunuzla konuşmadan Oxis Turbuhaler dozunu arttırmayınız.

18 yaşından büyük yetişkinler:

Belirtilerin giderilmesinde: Gerektiği şekilde 1 inhalasyon (9 mikrogram).

Düzenli kullanım, astım: Gerektiği şekilde günde bir veya iki kez 1 inhalasyon (9 mikrogram). Bazı hastalar günde bir veya iki kez 2 inhalasyona (18 mikrogram) ihtiyaç duyabilir. Bir günlük dozun 4 inhalasyonu (36 mikrogram) aşmaması gerekir.

Düzenli kullanım, KOAH: Günde bir ya da iki kez 1 inhalasyon (9 mikrogram). Bazı hastalar günde bir veya iki kez 2 inhalasyona (18 mikrogram) ihtiyaç duyabilir. Bir günlük dozun 4 inhalasyonu (36 mikrogram) aşmaması gerekir.

Akut belirtilerin giderilmesinde ek Oxis Turbuhaler dozları da kullanılabilir. Lütfen doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Turbuhaler çok düşük miktarlarda tozun uygulanmasına imkan veren çok dozlu bir inhalatördür. Turbuhaler aracılığı ile nefes aldığınızda toz ciğerlerinize ulaşır. Bu nedenle ağız parçasından kuvvetlice ve derin nefes almanız önemlidir. Aşağıda verilen talimatları takip ediniz.

Ağız parçası

Doz gösterge penceresi

Doz yükleme bileziği

1. Kapağı çevirerek çıkarınız.

2. Turbuhaler’i dik olarak, doz yükleme bileziği altta kalacak şekilde tutunuz. Doz yükleme bileziğini bir yönde dönebildiği kadar ve sonra ilk pozisyona çevirerek yükleyiniz.

3. Nefes veriniz. Ağız parçasından nefes vermeyiniz.

4. Ağız parçasını nazikçe dişlerinizin arasına yerleştiriniz, dudaklarınızı kapatınız ve ağzınızdan mümkün olduğu kadar derin ve kuvvetli nefes alınız. Ağız parçasını çiğnemeyiniz ve ısırmayınız. Turbuhaleriniz hasar görmüşse veya ağız parçası turbuhalerden ayrılmışsa kullanmayınız.

5. Nefes vermeden önce inhalatörü ağzınızdan uzaklaştırınız.

Bir dozdan fazlası reçete edildiyse 2-5. aşamaları tekrarlayınız.

6. Kapağını kapatınız.

Not: Ağız parçasından asla nefes vermeyiniz. Kullandıktan sonra daima kapağını kapatınız.

Verilen toz miktarı çok az olduğundan, nefes aldıktan sonra tadını hissetmeyebilirsiniz. Ancak, talimatlara uydunuzsa, dozu inhale ettiğinizden emin olabilirsiniz.

Turbuhalerin temizlenmesi

Ağız parçasının dışını düzenli olarak (haftada bir) kuru bir bezle siliniz. Ağız parçasının temizliği için su kullanmayınız.

Doz gösterge penceresi

Doz gösterge penceresinde kırmızı bir işaret ilk kez görüldüğünde, yaklaşık 20 doz kalmış demektir (Şekil 1). Kırmızı işaret gösterge penceresinin dibine ulaştığında, turbuhaleriniz doğru miktarda ilaç vermeyecektir ve atılmalıdır (Şekil 2). İnhaleri salladığınızda duyduğunuz ses ilaçtan değil Turbuhalerin içindeki nem çekici maddeden ileri gelmektedir.

II

Yaşlılarda Kullanımı

Belirtilerin giderilmesinde: Gerektiği şekilde 1 inhalasyon (9 mikrogram).

Düzenli kullanım: Gerektiği şekilde günde bir veya iki kez 1 inhalasyon (9 mikrogram). Bir günlük dozun 2 inhalasyonu (18 mikrogram) aşmaması gerekir.

6 yaşından küçük çocuklarda yeterli deneyim olmadığından kullanılması önerilmez. Egzersizle alevlenen belirtilerin giderilmesinde:

Yetişkilerde ve 6 yaş ve daha büyük çocuklarda: Sabahları veya egzersizden önce 1 inhalasyon (9 mikrogram).

Yaşlılarda Kullanımı

Erişkinlerde olduğu gibidir.

Özel Kullanım Durumları

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer OXİS Turbuhaler’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OXIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OXİS Turbuhaler’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dokotrunuz tarafından reçete edilen kadar doz (inhalasyon) kullanınız. Fazlasını kullnmak yan etkilerin riskini arttırır.

OXIS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

titreme

baş ağrısı

hızlı kalp atışıdır.

OXIS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OXIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OXIS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Formoterol veya içerikteki diğer madde olan laktoza (düşük miktarda süt proteinleri içerir) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa kullanmayınız.

OXIS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Doktorunuza her zaman diğer sağlık problemleriniz hakkında, özellikle kalp rahatsızlığınız, şeker hastalığınız veya tiroit fonksiyonu bozukluğunuz (tirotoksikoz) varsa bilgi veriniz.

• Doktorunuzu daima kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlar konusunda, özellikle beta blokör alıyorsanız (yüksek kan basıncı ilaçları, kalp rahatsızlıkları için ilaçlar ve bazı göz damlaları) bilgilendiriniz. Bu ilaçlar Oxis Turbuhaler ile eş zamanlı kullanıldığında, Oxis Turbuhaler’in etkisini azaltabilir veya engelleyebilir.

• Doktorunuz tavsiye etmedikçe, Oxis Turbuhaler’i başka problemleriniz için kullanmayınız. İlacınız sadece şu andaki durumunuz için reçete edilmiştir.

OXİS Turbuhaler 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

OXIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OXIS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız OXİS Turbuhaler’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• OXİS Turbuhaler kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Formoterol’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu yüzden emzirme döneminde

OXİS Turbuhaler kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

OXİS Turbuhaler araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

OXIS Etken Maddesi Nedir?

OXİS Turbuhaler’ in içeriğinde az miktarda laktoz bulunur. Düşük laktoz miktarının laktoz

intoleransı bulunan kişilerde problem oluşturması beklenmez. Laktoz süt proteini kalıntıları içerebilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Doktorunuzu daima kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlar konusunda, özellikle beta blokör alıyorsanız (yüksek kan basıncı ilaçları, kalp rahatsızlıkları için ilaçlar ve bazı göz damlaları) bilgilendiriniz. Bu ilaçlar Oxis Turbuhaler ile eş zamanlı kullanıldığında, Oxis Turbuhaler’in etkisini azaltabilir veya engelleyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OXIS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.