Oxap İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

OXAP nedir ve ne için kullanılır?

OXAP kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan, olmesartan medoksomil içeren bir ilaçtır ve 28 ve 84 film tablet halinde, beyaz renkli, oval, film tablet olarak kullanıma sunulmuştur.

Olmesartan medoksomil anjiyotensin-Il reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.OXAP sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Yüksek kan basıncı, kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarda kan damarlarına zarar verebilir.Bu durum, bazen kalp krizi, kalp ya da böbrek yetmezliği, inme veya körlük gibi sonuçlar doğurabilir. Genellikle yüksek kan basıncının belirtileri yoktur. Ortaya çıkabilecek zararları engellemek için kan basıncını kontrol etmek önemlidir.

Yüksek kan basıncı, OXAP gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz, kan basıncını düşürmek için hayat tarzınıza dair bazı değişiklikler yapmanızı (kilo kaybı, sigarayı bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranım azaltmak) ve aynı zamanda yürüyüş ve yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OXAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her hastada görülmese de, aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

Çok nadir olarak aşağıdaki aleıjik reaksiyonlar rapor edilmiştir:

OXAP tedavisi sırasında kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, ağızda ve/veya gırtlakta şişme oluşabilir. Bu durumda OXAP’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Nadiren (yaşlı hastalarda biraz daha fazla olmak üzere) hassas kişilerde OXAP kan basıncının fazla düşmesine sebep olabilir. Bu da şiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa OXAP’ı kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza bildiriniz ve düz uzanınız.

Kaç hastada görülebileceği ile ilgili size bir fikir vermek için yan etkiler; yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak listelenmişlerdir. Sıklıklar aşağıdaki şekilde sınıfl andınlmıştır:

Yaygın

10 kişide 1 kişiden az

Yaygın olmayan

100 kişide 1 kişiden az

Seyrek

1.000 kişide 1 kişiden az

Çok seyrek

10.000 kişide 1 kişiden az

Yaygın:

 • Sersemlik hissi
 • Bulantı
 • Hazımsızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu
 • Yorgunluk
 • Boğaz ağnsı
 • Burun akması veya dolması
 • Bronş iltihabı
 • Grip benzeri belirtiler
 • Öksürük
 • Göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağn
 • İdrar yollarında enfeksiyon
 • Ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme
 • İdrarda kan
 • Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür:
 • o Kanda trigliserid miktarının yükselmesi (hipertrigliseridemi) o Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi) o Karaciğer ve kas fonksiyon testlerinde artış Yaygın olmayan:

 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Deride kızarıklık
 • Göğüste ağn ve huzursuzluk hissi (anjina)
 • Seyrek:

 • Kan testi sonuçlarında potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)
 • Çok seyrek:

 • Baş ağnsı
 • Kas krampları ve ağnsı
 • Böbrek problemleri
 • Halsizlik
 • Enerji azlığı
 • İyi hissetmeme
 • Kusma
 • Kaşıntı
 • Deri döküntüsü (ekzantem)
 • Kan testi sonuçlannda da bazı değişiklikler görülmüştür :
 • o Böbrek fonksiyonlan ile ilişkili bazı maddelerin miktarlannda artış o Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi olan trombosit sayısında azalma (trombositopeni)

  OXAP Nasıl Kullanılır?

 • OXAP’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Genel başlangıç dozu günde bir tane OXAP 10 mg’dır. Eğer bununla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu OXAP 20 mg veya OXAP 40 mg’a yükseltebilir ya da başka ilaçlar reçeteleyebilir.
 • OXAP yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Az miktar su ile yutularak alınır.
 • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
 • Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OXAP’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir
 • Çocuklarda Kullanımı

  Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin OXAP kullanması tavsiye edilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaşın üzerindeyseniz ve doktorunuz günlük dozunuzu 40 mg’a artırmaya karar verirse, kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için kan basıncınız doktorunuz tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif-orta böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda OXAP kullanımı önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda OXAP kullanımı önerilmez.

  Eğer OXAP’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OXAP

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OXAP’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OXAP Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunuzu alınız.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OXAP Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OXAP’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

  OXAP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OXAP Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • OXAP’ın içerdiği etkin madde veya yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise,
 • Hamileyseniz,
 • Safra taşınız veya sanlığınız var ise.
 • OXAP Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz ya da kalp kapakçığı veya kalp kası ile ilgili rahatsızlığınız varsa,
 • Şiddetli kusuyorsanız veya ishalseniz, yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) tedavisi
 • görüyorsanız ya da düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

 • Kan tahlillerinizde yüksek potasyum tespit ediliyorsa,
 • Böbreküstü bezlerinizle ilgili probleminiz varsa.
 • Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozukluklan olan hastalarda, kan basıncındaki aşın bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  OXAP İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OXAP’ı yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında, az miktar su ile yutarak ve mümkünse her gün, günün aynı saatinde alınız (örn. kahvaltı zamanı).

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz OXAP kullanmayınız. İlacın kullanımı sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz tedaviyi hemen sonlandınnız.

  Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelikte kullanılması için güvenliği kanıtlanmış bir alternatif antihipertansif tedavisine geçmek için doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OXAP emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yeni doğan ya da prematüre ise doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  OXAP’ın araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. Fakat, yüksek kan basıncı tedavisinde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız ve kullanımları ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerini alınız.

  Siyah ırktan hastalarda kullanım

  Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi OXAP’ın kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

  OXAP Etken Maddesi Nedir?

  OXAP, laktoz (bir şeker tipi) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Potasyum destek tedavisi, potasyum içeren bir tuz bileşeni, idrar söktürücü (diüretik) veya heparin (kan sulandıncı) ile tedavi görüyorsanız, bu ilaçlan OXAP ile birlikte kullanmak kandaki potasyum seviyesini artırabilir.
 • Lityum (duygu değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için bir ilaç)
 • kullanıyorsanız, OXAP ile birlikte kullanmak lityumun toksisitesini artırabilir. Lityum

  almak zorundaysanız, doktorunuz kan lityum seviyelerinizi kontrol edecektir.

 • Non Steroidal Anti İnflamatuvar İlaçlann (ağn, şişlik gibi iltihap bulgulannı geçirmek
 • için kullanılan ilaçlar, steroid yapılı olmayan antienflamatuvar ilaçlar) OXAP ile birlikte

  kullanımı, böbrek yetmezliği riskini artırabilir ve OXAP’ın etkisi azalabilir.

 • Kan basıncını düşüren başka ilaçlar, OXAP’ın etkisini artırabilir.
 • Hazımsızlık ilaçlan (antiasit), OXAP’m etkisini biraz azaltabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OXAP prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.