Oxalimedac Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

OXALIMEDAC nedir ve ne için kullanılır?

 • OXALİMEDAC, beyaz kirli beyaz renkli, liyofilize tozdur, sulandırılarak çözelti haline getirilir, ardından seyreltilerek damar yoluyla kullanılır.
 • OXALİMEDAC okzaliplatin etkin maddesi içerir. 1 flakon içinde 50 mg etkin madde bulunur. Kutunun içinde 1 adet cam flakon bulunur.
 • OXALİMEDAC, kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik (antikanser) bir ilaçtır ve platin içerir.
 • Doktorunuz size OXALİMEDAC’ı, kalın barsak kanserinde (birincil tümör vücudunuzdan tamamen çıkarıldıktan sonra) veya vücudun diğer kısımlarına dağılmış kaim barsak ve kalın barsağın aşağı bölümü (rektum) kanserinin tedavisi için reçetelemiş olabilir.
 • • OXALİMEDAC, 5fhıorourasil ve folinik asit, bevasizumab, kapesitabin adlı başka kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi OXALIMEDAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, OXALİMEDAC’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Olağan dışı morluk/çürüme, kanama ya da boğaz ağrısı veya yüksek ateş gibi enfeksiyon belirtileri
 • Devam eden veya şiddetli ishal veya kusma
 • Dudaklarda acıma ve ağrı veya ağızda yaralar
 • Kuru öksürük, nefes almada güçlük veya solunum sırasında çıtırtı sesi gibi açıklanamayan solunumla ilgili belirtiler
 • Aşın duyarlılık (aleıji)
 • Kusmuğunuzda kan veya kahverengi parçacıklann bulunması
 • Baş ağnsı, değişmiş zihinsel fonksiyonlar, felç ve bulanık görüşten görme kaybına kadar varabilen anormal görüş ve bazen yüksek tansiyon gibi bir grup belirti (seyrek görülen nörolojik bozukluk olan geri dönüşümlü posterior lökoensefelopati sendromu belirtileri)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler yaygın/çok yaygın görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

 • Kan hücrelerinin sayısında geçici düşüşe neden olabilir. Buna bağlı olarak, kansızlık (anemi), anormal kanamalar veya morarmalar (kan pulcuklannın azalmasına bağlı), enfeksiyonlar (beyaz kan hücrelerde azalmaya bağlı) görülebilir.
 • Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında da her kürden önce, yeterli kan hücrenizin olup olmadığım kontrol etmek için sizden kan alacaktır.

 • İştahsızlık, kan şeker seviyesinde olağandışı değişiklikler, kuvvet kaybı, kalp atım sayısında değişiklikler.
 • Duyusal sinirlerde bozukluk (periferik duyusal nöropati) , duyusal bozukluk , tat sapması, baş ağrısı
 • OXALİMEDAC sinirleri etkileyebilir (periferik duyusal nöropati). El ve/veya ayak parmaklarınızda, ağız çevresinde veya boğazımzda karıncalanma ve uyuşma hissedebilirsiniz ve bunlara bazen kramplar da eşlik edebilir.

  Bu etkiler sıklıkla soğuğa maruz kalma (örneğin buzdolabını açmak veya soğuk bir içeceği elinizde tutmak) sonucunda tetiklenir. Giysilerinizi düğmelemek gibi ince işleri yapmakta da zorluk çekebilirsiniz. Olguların çoğunda bu belirtiler kendiliğinden ve tamamen ortadan kalkar. Ancak, periferik duyusal nöropati belirtilerinin tedavi sona erdikten sonra da sürmesi olasılığı vardır.

  Bazı kişilerde, boyun eğildiğinde kollarda ve gövdede ürperme ve elektrik çarpmış gibi bir his ortaya çıkmaktadır.

 • Burun kanaması
 • Bulantı, karın ağrısı, kabızlık
 • Doktorunuz size tedaviden önce ve tedaviden sonra devam etmeniz için, bulantıyı önleyecek ilaçlar verecektir.

 • Deri bozukluğu, saç dökülmesi
 • Sırt ağrısı
 • Yorgunluk, ateş, titreme, halsizlik, ağrı, ilacın uygulandığı bölgede ağn Bunlar OXALİMEDAC ’ın çok yaygın görülen yan etkileridir.
 • Burun akıntısı, üst solunum yolu rahatsızlıkları, kan hücrelerindeki azalmaya eşlik eden ateş (febril nötropeni)/ kan hücrelerindeki azalma sonucu enfeksiyon (nötropenik sepsis)
 • Solunum yollarında daralma, göğüste ağn hissi, yüz ve boğazda şişmeye neden olan aşın duyarlılık (anjiyoödem), düşük tansiyon,
 • Vücutta su kaybı (dehidratasyon)
 • Depresyon, uykusuzluk
 • Baş dönmesi, boyunda sertleşme
 • Gözde kızanna/yanma (konjonktivit), görme bozukluğu
 • Kanama, ateş basması, idrarda/dışkıda kan, yüksek tansiyon
 • Bacaklarda kan pıhtısından kaynaklanan kızanklık veya şişme (derin ven trombozu), akciğerlere kan taşıyan damarlarda kan pıhtılan (pulmoner emboli)
 • Hıçkmk
 • Hazımsızlık, mide ekşimesi
 • Deride pul pul dökülme, kırmızı ve kaşıntılı olabilen deri döküntüleri, terlemede artış, tırnak bozukluğu
 • Eklem ağrısı, kemik ağrısı
 • İdrarın kanlı oluşu, idrara çıkışın ağrılı olması, idrar yapma sıklığında değişiklikler, Bunlar OXALİMEDAC ’ın yaygın görülen yan etkileridir.
 • Sinirlilik
 • İşitme sinirinde bozukluk (Ototoksisite)
 • Barsak tıkanması
 • Bunlar OXALİMEDAC’ın yaygın olmayan yan etkileridir.

 • Kelimeleri normal şekilde heceleyerek konuşamama
 • Görme keskinliğinde geçici azalma, görme alanı bozuklukları, görme sinirinde bozukluk (Optik nörit’e bağlı)
 • Kasın kemiğe tutunmasını sağlayan bağ dokusu refleksinde kayıp; hasta başım öne doğru eğince gelişen ani, geçici, elektrik benzeri şoklar (Lhermittee’s sendromu)
 • Sağırlık
 • Akciğerde nefes almada zorluk (bazen ölümcül olabilen) (İnterstisiyel akciğer hastalığı, pulmoner fibrozis’e bağlı)
 • Kalmbarsak iltihabı (ishalle birlikte kanlı, mukuslu dışkı)
 • Pankreas iltihabı (şiddetli ağn, kramplar ve kusma ile kendini gösterir.)
 • Bunlar OXALİMEDAC’m seyrek görülen yan etkileridir.

 • Karadğer/böbrek hastalıkları
 • Bunlar OXALİMEDAC’ın çok seyrek görülen yan etkileridir.

 • İdrar miktarında azalma (böbrek yetmezliği),
 • Kaslarda şiddetli kasılma
 • Havale
 • Gırtlakta kasılma (laringospazm)
 • Bunlar OXALİMEDAC’ın sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

  OXALIMEDAC Nasıl Kullanılır?

 • OXALİMEDAC yalnızca erişkinlerde kullanılır.
 • OXALİMEDAC dozu doktorunuz tarafindan vücut yüzeyinize göre belirlenecektir. Vücut yüzeyiniz, boyunuz ve kilonuza göre hesaplanacaktır.
 • Yaşlılar da dahil olmak üzere , erişkinlerdeki olağan doz, vücut yüzeyinin metrekaresi
 • başına 85 mg’dır (85 mg/m^) veya 100 -130 mg (100 130 mg/m2)’dır. Size uygulanacak doz, kan testlerinizin sonuçlarına ve sizden daha önce OXALİMEDAC ile istenmeyen etki oluşup oluşmamasına göre değişebilir. Ağır böbrek sorunlarınız varsa OXALİMEDAC’ın başlangıç dozunun 65 mg/m2 olması önerilir.

 • İlaç infüzyonlannızın olağan uygulama sıklığı, her 2 haftada bir veya 3 haftada bir olacaktır.
 • Tedavinizin süresi doktorunuz tarafindan belirlenecektir.
 • Tedavinin tümörün tamamen çıkarılmasını takiben uygulanması halinde, tedavi süresi en fazla 6 ay olacaktır.
 • OXALİMEDAC size, kanser tedavisinde uzman bir doktor (onkolog) tarafindan reçete edilecektir.
 • Tedaviniz, uzman sağlık personeli tarafindan , size uygun OXALİMEDAC dozu hesaplandıktan sonra gerçekleştirilecektir.
 • OXALİMEDAC toplardamarlarınızdan birine yavaş enjeksiyon (damar içi infüzyon) yoluyla zerk edilecektir. İnfüzyon 2 ila 6 saat sürecek ve hastanede uygulanacaktır.
 • OXALİMEDAC size, 5-Fluorourasil infüzyonundan önce, folinik asit ile birlikte uygulanacaktır.
 • Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Böbrek yetmezliği: Ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, başlangıç dozu doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Karaciğer yetmezliği: Doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer OXALIMEDAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OXALIMEDAC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu ilaç uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulanması muhtemel değildir.

  Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

  OXALIMEDAC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OXALIMEDAC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  OXALİMEDAC uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OXALİMEDAC ile tedavi sonlandmldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  OXALİMEDAC bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandınlacağma doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandınrsanız kanser hastalığınıza bağlı yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir.

  OXALIMEDAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OXALIMEDAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Daha önce okzaliplatine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Kan hücrelerinizin (beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcuklan) sayısı düşükse,
 • El ve/veya ayak parmaklanmzda kanncalanma ve uyuşma varsa ve giysilerinizi düğmelemek gibi ince işleri yapmakta zorluk çekiyorsanız,
 • Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.
 • OXALIMEDAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Daha önce karboplatin , sisplatin gibi, platin-içeren ilaçlara karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz aleıjik reaksiyonlar herhangi bir okzaliplatin infuzyonu sırasında meydana gelebilir.
 • Orta veya ağır derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Karaciğer ile ilgili sorunlanmz varsa,
 • Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu olarak bilinen bir hastalığınız var ise (belirtileri: baş ağnsı , zihinsel işlev bozukluğu , titreme ve bulanık görmeden körlüğe kadar gidebilen görme bozukluklan ve olası yüksek tansiyon)
 • Baba olmayı planlıyorsanız (OXALİMEDAC üreme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Erkek hastalann, tedavi sırasında ve 6 ay sonrasına kadar baba olmamalan gerekir. Doktorunuz spermlerinizin korunması için size uygun talimatları verecektir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse , lütfen doktorunuza danışınız.

  OXALIMEDAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İlacın infuzyonu sırasında veya infuzyonu izleyen saatlerde, ağız çevresinde veya boğazınızda kanncalanma ve uyuşma gibi duyusal bozukluklar hissedebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için, soğuğa maruz kalmayınız ve OXALİMEDAC uygulaması sırasında ya da uygulamayı izleyen saatlerde, serin soğuk yiyecekler ve/veya içecekler almaktan kaçınınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, OXALİMEDAC’ı kullanmayınız.
 • OXALİMEDAC ile tedavi sırasında hamile kalmaktan kaçınınız ve etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız. Aksi takdirde bebeğiniz ilaçtan zarar görebilir.
 • • Tedavi sırasında hamile kalırsanız, hemen doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavi sırasında ve tedavi kesildikten sonra, kadınsanız 4 ay, erkekseniz 6 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. OXALİMEDAC ile tedavi gördüğünüz şuada bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  OXALİMEDAC tedavisi, sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artışa ve yürüme ve dengeyi etkileyen, sinir sistemiyle ilgili diğer belirtilere, görme bozukluklarına ve geçici görme kaybına yol açabilir. İlaç uygulandıktan sonra bu belirtiler sizde de varsa, araç ve makine kullanmayınız.

  OXALİMEDAC’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  OXALİMEDAC, laktoz monohidrat içerir. Ancak, uygulama yolu nedeniyle bu yardıma maddeye bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  OXALİMEDAC ile diğer ilaçlar arasında etkileşme olabileceğinden, doktorunuza danışmadan başka bir tıbbi tedavi kullanmayınız.

  Böbrekler üzerine zararlı etkisi olan ilaçlarla birlikte kullanımı:

  OXALİMEDAC esas itibariyle böbreklerden atıldığından, böbrekler üzerine zararlı etkisi olan diğer ilaçlarla aynı anda kullanımı atılımım azaltabilir.

  5-Fluorourasil (5-FU) ile birlikte kullanımı:

  OXALİMEDAC, 5-FU ile birlikte olağan dozda kullanıldığında, 5-FU etkisinde artış veya azalma olmaz. OXALİMEDAC olağan dozundan daha yüksek dozda verildiğinde ise, 5-FU etkisi artabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OXALIMEDAC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.