Otipax Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

OTIPAX nedir ve ne için kullanılır?

OTIPAX kulak yoluna uygulanan bir çözeltidir. Yumuşak plastik damlalıklı 15ml’lik amber cam şişe içerisinde sunulmaktadır. Her bir şişe 0.16 g Lidokain hidroklorür içerir.

 • OTIPAX bazı kulak hastalıklarına bağlı ağrının yerel (lokal) tedavisinde kullanılır. OTIPAX aşağıda yer alan hastalıklara eşlik eden ağrı belirtilerine yönelik tedavide yardımcı tedavi olarak kullanılır.
 • > Ani ve şiddetli orta kulak iltihabı (kulak delinmesi ile olmayan)

  > Dış kulak yolu iltihabı veya

  > Kulak zarının virus (bir çeşit mikrop grubu) nedenli iltihabı

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi OTIPAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu bölümde yer alan yan etkiler görülme sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sıklık tanımlamaları kullanılmaktadır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.)

  -kulak yolundaki kan artışına bağlı kızarıklık (hiperemi)

  -alerjik deri reaksiyonları: kaşıntı, deride leke ve kabarıklıkla (makülopapüler) oluşan döküntüdür.

  OTIPAX Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz aksi yönde devam etmenizi talimat vermedikçe lütfen bu talimatları dikkatle takip ediniz. Herhangi bir şüphe durumunda doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

  Günde 4 ile 6 kez dış kulak kanalına kafanızı bir yana yatırarak ve damlalığın yumuşak bölümüne hafifçe bastırarak 4 damla damlatınız.

  1. Tıpayı şişeden çevirerek açınız.

  2. Damlalığı şişeye yerleştiriniz.

  3. Damlalığın kapağını çıkarınız.

  4. Şişeyi baş aşağı çeviriniz ve damla elde edebilmek için damlalığa hafifçe basınız.

  5. 4 damlaya kadar aynı işleme devam ediniz.

  6. Kullanımdan sonra kapağı damlalığa yerleştiriniz.

  OTIPAX %1’lik kulak damlasını ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Ağrı yeniden ortaya çıkabileceğinden tedavinizi zamanından önce kesmeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda 1 yaştan itibaren kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşla ilgili bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Özel bir kullanımı yoktur.

  Eğer OTIPAX ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  OTIPAX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OTIPAX ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Ancak OTIPAX’ın çok iyi tolere edilebilmesinden dolayı çok sık veya çok fazla uygulama durumunda doz aşımından korkulmamalıdır.

  OTIPAX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu durumda bir sonraki doza dozu artırmaksızın normal olarak devam ediniz.

  OTIPAX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  OTIPAX %1’lik kulak damlası ile tedavi sonlandırılması yan etkilere neden olmamaktadır.

  Bu ürünün kullanımı hakkında daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OTIPAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OTIPAX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Kulak zarının delinmesi (kendiliğinden açılma veya tıbbi bir işlem sonrası) durumunda.
 • Lidokain hidroklorüre veya OTIPAX’ın diğer bileşenlerinden birine karşı aşırı duyarlılık halinde.
 • OTIPAX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer kronik kulak iltihabınız varsa.
 • Etkin madde kronik kulak iltihabının tanısını zorlaştırabilen bir lokal anesteziktir.

 • Eğer şu anda başka ilaçlar da kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 • Eğer durumunuz 2 günlük tedavi sonrasında kötüleşmişse veya düzelmemişse,
 • Eğer kulak zarınızın bütünlüğünü korumadığı şüpheniz varsa,
 • İşitme kaybında veya kulak yolunda akıntı varlığında kulak zarının delinmiş olabileceğini düşünerek doktorunuza danışınız.
 • Şiddetli baş dönmesi ve/veya kusmadan şikayet ediyorsanız bu durum delinmiş kulak zarına ilacın kullanımı sebebiyle olabilir.
 • ‘Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın’

  OTIPAX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OTIPAX lokal bir tedavidir. Yiyecek ve içeceklerle birlikte alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın etkisi hamile kadın veya hayvanlarda test edilmemiştir, hamileliğiniz süresince bu ilacı kesin bir gereklilik olmadığı müddetçe almayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilacın etkisi emziren kadın veya hayvanlarda test edilmemiştir, emzirme süresince kesin bir gereklilik olmadığı müddetçe bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  OTIPAX’ın araç veya makine kullanımı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

  OTIPAX Etken Maddesi Nedir?

  OTIPAX sodyum tiyosülfat, anhidröz etanol ve gliserol içermektedir. Kullanım yolu nedeniyle sistemik bir etkiye sahip değildir ve herhangi bir uyarı gerekmemektedir. OTIPAX’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OTIPAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.