Osvital Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

OSVITAL nedir ve ne için kullanılır?

OSVİTAL efervesan tablet (suda çözünen tablet) etkin madde olarak 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat, 880 IU vitamin D3 ve 50 mg genistein içerir.

OSVİTAL kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlayan kalsiyumu içerir. Vitamin D yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar. Genistein kemiğin gelişimini sağlar.

OSVİTAL her biri 40 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OSVITAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OSVITAL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar:

 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OSVİTAL’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zihin karışıklığı
 • Kemik ağrısı
 • Kas zafiyeti
 • Uyku hali
 • Kusma
 • Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi
 • Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı
 • Ülser
 • Hızlı ve/veya zayıf kalp atışı
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • Gaz
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Kaşıntı
 • Cilt döküntüsü
 • Ürtiker
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık
 • Şişkinlik
 • Ağız kuruluğu
 • Geğirme
 • Mide salgısında artış
 • Gece idrara çıkmada artış
 • Metalik tat
 • İshal
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
 • Epigastrik ağrı (göbek çevresinde ağrı)
 • Bunlar OSVİTAL’in hafif yan etkileridir.

  OSVITAL Nasıl Kullanılır?

  OSVİTAL kullanımıyla ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz ayrı bir

  tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tablet

  kullanılır.

  Günde size önerilen miktarda OSVİTAL kullanınız.

  OSVİTAL’i bir bardak suda eritiniz. Soma bardağı tamamıyla içiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  9 yaş ve üstü çocuklarda doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde günde 1 efervesan tablet bir bardak (150 mİ) suda eritilerek içilir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tablet bir bardak (150 mİ) suda eritilerek içilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği

  OSVİTAL böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  OSVİTAL karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer OSVİTAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OSVITAL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OSVİTAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OSVITAL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  OSVİTAL’i almayı unuttuğunuzu farkederseniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OSVITAL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  OSVITAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OSVITAL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • OSVİTAL içinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse
 • Paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) seviyeniz yüksekse
 • Yüksek doz D vitamini alıyorsanız
 • Psödohiperparatiroidi olarak bilinen hastalığınız varsa
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa
 • Su kaybı durumunuz varsa
 • Mide kanaması riskiniz varsa
 • Barsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa
 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz OSVİTAL’i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

  OSVITAL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Böbrek işlevleriniz bozuksa
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (hiperkalsüri)
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (hipofosfatemi)
 • Kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız
 • Karaciğer işlevleriniz bozuksa
 • Meme ve üreme organları ile ilgili kanser öykünüz veya birinci dereceden akrabanızda meme ve üreme organları ile ilgili kanser öyküsü varsa
 • dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OSVITAL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte OSVİTAL’in etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür. Aşırı miktarda alkol, kafein ve tütün yanında, kepekli ve tohumlu ekmekler ile tahılla hazırlanan kahvaltılıklarda bol bulunan lif ve fıtatlar, kalsiyum emilimini azaltır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda OSMEGA kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların OSMEGA kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Veri mevcut değildir.

  OSVITAL Etken Maddesi Nedir?

  Laktoz Uyarısı:

  OSVİTAL her bir dozunda 221.71 mg laktoz vardır. Eğer daha önceden doktorunuz

  tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

  doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum uyarısı:

  OSVİTAL her dozunda 90.67 mg (3.94 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü

  sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Diğer D vitaminleri, OSVİTAL’in etkisini artırır.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. OSVİTAL’in benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.

 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte OSVİTAL’in kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatların ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. OSVİTAL’in ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • OSVİTAL ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) emilimini azalabilir. OSVİTAL ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 4 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokerlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • Safra yağ asidi ayırıcıları (olestra, mineral yağlar, orsilat, kolestiramin ve kolestipol gibi) D vitamininin emilini bozabilir.
 • Genisteinin diğer ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında herhangi bir etkileşim beklenmemektedir, ancak CYP450aracılı metabolizması üzerine genistein döngüsünün metabolitlerinin etkileri hala bilinmemektedir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  OSVITAL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.