Osteofix Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Ne İlacıdır?

OSTEOFIX D3 nedir ve ne için kullanılır?

OSTEOFIX D3, 30 (2 x 15), 40 (2 x 20) ve 90 (6 x 15) efervesan tablet, plastik kapak ile kapatılmış plastik tüplerde, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

OSTEOFİX D3 efervesan tablet (suda çözünen tablet) kalsiyum ve kolekalsiferol (vitamin D3)adı verilen iki etkin madde içerir.

Kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar.

Kolekalsiferol (vitamin D3), yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OSTEOFIX D3’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OSTEOFIX D3’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Alerjik reaksiyonlar:

* Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.

 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OSTEOFİX Di’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Âşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zihin kan şıklığı
 • Kemik ağnsı
 • Kas zafiyeti
 • Uyku hali
 • Kusma
 • Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi
 • Aşın kullanıma bağlı olarak böbrek taşı
 • Ülser
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • Gaz
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kaşıntı
 • Cilt döküntüsü
 • Ürtiker
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık
 • Şişkinlik
 • Ağız kumluğu
 • Geğirme
 • Mide salgısında artış
 • Gece idrara çıkmada artış
 • Metalik tat
 • Bunlar OSTEOFİX Ü3’ün hafif yan etkileridir.

  OSTEOFIX D3 Nasıl Kullanılır?

  OSTEOFIX D3’ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet kullanınız.

  Günde size önerilen miktarda OSTEOFİX D3’ü ağız yoluyla alınız.

  OSTEOFİX Dj’ü bir bardak (200 mİ) suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız.

  4-8 yaş arası çocuklar:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek içiniz.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda OSTEOFİX D3 kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer OSTEOFİXt D3 ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var İse, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  OSTEOFIX D3

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

  OSTEOFD^ D3 ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OSTEOFIX D3 Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  OSTEOFİX Dj’ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz endişelenmeyiniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OSTEOFİX 1)3 ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  OSTEOFIX D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OSTEOFIX D3 Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Kalsiyum, D vitamini veya OSTEOFİX D3’ün herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız varsa
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,
 • D vitamini fazlalığınız (hipervitaminoz) varsa,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,
 • Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezliği),
 • Kanınızda ve/veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa.
 • OSTEOFİX D3’ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  Eğer,

 • Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz,
 • Böbrek işlevleriniz bozuksa,
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hıperkalsüri),
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi),
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OSTEOFIX D3 İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte OSTEOFİX D3’ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OSTEOFİX r>3 yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

  OSTEOFİX D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  *

  OSTEOFIX Di’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  OSTEOFIX D3 Etken Maddesi Nedir?

  OSTEOFİX D3 her bir efervesan tabletinde 90,55 mg (3,937 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. OSTEOFİX D3 her bir efervesan tabletinde 338,88 mg (0,99 mmol) laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıda yer alan ilaçlan kullanıyor iseniz OSTEOFIX D3’e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • Diğer D vitaminleri, OSTEOFİX D3’ün etkisini artınr.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. OSTEOFIX D3 ‘ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte OSTEOFİX D3’ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatlann ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. OSTEOFİX D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • OSTEOFİX D3 İle birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. OSTEOFIX D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzlan T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallanm doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatlann birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • OSTEOFİX D3 çinkonun emilimini azaltabilir.
 • OSTEOFIX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.