Ostenil Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

OSTENIL nedir ve ne için kullanılır?

Diz eklemi ve diğer sinoviyal eklemlerdeki dejeneratif ve travmaya bağlı değişiklikler sonucu ortaya çıkan ağrı oluşması ve hareket yeteneğinin kısıtlanması durumlarında bu şikayetleri gidermek için kullanılır.

Eklemlerimizin arasında bulunan sıvıya sinoviyal sıvı adı verilir. Sinoviyal sıvı tüm eklemlerde, özellikle ağırlık kaldıran geniş eklemlerde bulunur. Bu sıvı normalde kayganlaştırıcı, darbe emici, koyu kıvamlı ve elastik özelliklere sahiptir ve bu özelliklerine içinde bulunan hyaluronik asit adlı madde sayesinde sahip olmaktadır. Böylelikle normal, ağrısız hareket etmeyi sağlar. Sinoviyal sıvı kıkırdakların beslenmesinden de sorumludur.

Osteoartrit gibi eklem rahatsızlıklarında bu maddenin miktarı azalmış olduğundan sinoviyal sıvının bu özellikleri de azalmıştır. Bundan dolayı kıkırdak harabiyeti, ağrı, hareket kabiliyetinde azalma gibi belirtiler ortaya çıkar.

OSTENİL adlı ilaç sinoviyal sıvıyı yenileyen (yerine koyan) bir üründür. Eklemlerinizin arasına enjekte edilmesi sayesinde sinoviyal sıvının yukarıda sayılan özellikleri geri kazanılır.

Ostenil içeriğindeki sodyum hyaluronat, fermentasyon ile elde edilmiş, yüksek saflıkta ve doğaldır. Hayvansal protein içermez.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OSTENIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın değil: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Seyrek:

• Uygulanan eklemde ağrı, sıcaklık hissi, kırmızılık ve şişkinlik gibi enjeksiyon

bölgesine ait bulgular ortaya çıkabilir. OSTENİL uygulanan ekleme 5 ila 10 dakika buz torbası uygulamakla bu etkiler azalır.

OSTENIL Nasıl Kullanılır?

Hasta ekleminize OSTENİL haftada bir enjeksiyon olmak üzere en az 3 defa uygulanır. Birkaç eklem aynı anda tedavi edilebilir. Doktorunuz tarafından gerekli görülürse daha fazla sayıda enjeksiyon uygulanabilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Ekleminizde aşırı şişlik ve dokulara sıvı sızması gibi bir durum söz konusu ise, hekiminiz size önce bu durumu gidermek için bir tedavi uygulayacaktır.

Eklem içine uygulanır.

Hekiminiz, OSTENİL’i ekleminizin arasında bulunan boşluğa, uygun şekilde enjekte edecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda etkinlik ve güvenirliliği tespit edilmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer OSTENİL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OSTENIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OSTENİL kullanırsanız:

Bu ilaçla ilgili fazla doz vakası bildirilmemiştir.

OSTENİL i

OSTENIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OSTENIL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

OSTENIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OSTENIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Ostenil’in bileşimindeki maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise
 • Enjeksiyon bölgesinde cilt hastalığınız ya da bu bölgede enfeksiyonunuz var ise bu ilacı kullanmamanız önerilmektedir.
 • OSTENIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Romatoid artrit ya da Becherew hastalığı adı verilen hastalıklar gibi eklem iltihabı ile seyreden bir hastalığınız var ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bakterilere bağlı eklem iltihabı olma olasılığı nedeniyle enjeksiyon yerine yakın enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) durumunuz var ise doktorunuzla temasa geçiniz. Bu konuda özel önlemler alınmalıdır.

  OSTENİL, eklem içine doğru olarak enjekte edilmelidir. Çevre dokulara veya damarlara enjeksiyondan kaçınılmalıdır! Bu sebeple mutlaka deneyimli kişilerce yapılmalıdır.

  Enjeksiyon bölgesinin temizlenmesi sırasında kuatemer amonyum tuzu içeren dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Çünkü bu dezenfektan türü, OSTENİL’in etkin maddesi ile çökelme yaratabilir.

  Eklemde sıvı birikmesi bulunması durumunda, OSTENİL enjekte edilmeden önce bu sıvı boşaltılmalıdır.

  Uygulama sırasında sıkı aseptik önlemler (mikroorganizmalardan arındırma işlemleri) alınmalıdır

  Enjeksiyondan sonra ilk 48 saat boyunca ağır ve uzun süreli aktivi tel erden sakınınız, mümkün olan en az egzersizle, tedavi edilen ekleminizi dinlendiriniz.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  • ‘r~

  OSTENIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  OSTENİL’in yiyecek veya içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar OSTENİL’in doğacak bebeğe bir zararını göstermemiştir. Ancak gebe kadınlarda kullanımına ilişkin çalışma mevcut olmadığından hamile kalmak istiyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüphe ediyorsanız ve OSTENİL reçete edilmişse doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OSTENİL’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hekiminiz emzirmeye yahut tedaviye devam edip etmeme konusunda fayda kıyaslaması yaparak sizi yönlendirecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  OSTENİL’in araç ve makine kullanım becerisi üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Bugüne kadar OSTENİL’in eklem içine (intraartiküler) uygulanan diğer solüsyonlarla etkileşimine ait herhangi bir bulgu yoktur ancak yeterli deneyim olmadığı için diğer eklem içi enjeksiyonlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • OSTENİL bazı bölgesel (lokal) anestezi yapan ilaçların (lidokain gibi) etkisini uzatabilir.
 • Enjeksiyon bölgesinin temizlenmesi sırasında kuatemer amonyum tuzu içeren dezenfektan kullanılmamalıdır.
 • OSTENIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.