Osmolak Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

OSMOLAK nedir ve ne için kullanılır?

OSMOLAK, ağız yolundan kullanılan kıvamlı, kahverengimsi-san renkli bir solüsyondur. Cam şişelerde, ölçek kabı ile birlikte sunulmaktadır.

Osmotik etkili laksatifler grubundan olup, laktüloz içerir ve aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılır:

• Kabızlıkta: kalın bağırsakların normal çalışma ritmini kazanmasını sağlamak

• Gaita (dışkı) kıvamının yumuşak olmasımn tıbben arzulandığı durumlarda (hemoroid, kolon ya da anüse yönelik cerrahi girişimlerden sonra)

• Portal sistemik ensefalopati (PSE): Karaciğer koması veya koma öncesi, tedavi ve korunmasında kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OSMOLAK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Tedavinin ilk birkaç gününde gaza bağlı şişkinlik (bu etki normalde tedavi sırasında bir iki gün içerisinde kaybolur),

• Önerilenden yüksek dozlarda kullanıldığında karın ağnsı ve ishal (bu durumda doz, önerilen doza azaltılmalıdır, bkz. ‘Kullanmanız gerekenden daha fazla OSMOLAK kullandıysanız’),

• Bulantı ve kusma,

• Uzun sürelerle yüksek dozlarda (normalde sadece portal sistemik ensefalopati (PSE) için kullanılır) kullanırsanız, ishale bağlı olarak görülen elektrolit dengesizliği (kanınızda yeterli düzeyde elektrolit olmaması)

Bunlar OSMOLAK’m hafif yan etkileridir.

OSMOLAK Nasıl Kullanılır?

OSMOLAK’ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OSMOLAK’ı seyrelterek ya da seyreltmeden kullanabilirsiniz. Hemen yutulmalı ve ağızda bekletilmemelidir.

Doktorunuz, alacağınız dozu ilaca verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

Tedavi sırasında, günlük olarak yeterli miktarda (1,5-2 litre, 6-8 su bardağı) sıvı içilmesi önerilir.

Kabızlıkta veva gaita kıvamının tıbben yumuşak olmasının istendiği durumlarda doz uygulaması:

OSMOLAK günlük tek doz olarak ya da iki doza bölünerek alınabilir. Doktorunuz size hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Kullanılacak miktar, şişeyle birlikte verilen ölçek ile belirlenmelidir.

Ürünü kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra, doktorunuz tedaviye cevabınıza göre dozunuzu ayarlayabilir. Tedavinin etkisinin görülmesi için birkaç gün (2-3 gün) geçmesi gerekebilir.

Günlük Başlangıç Dozu

Günlük idame Dozu

Erişkinler ve ergenler

15 ml -45 ml

15 ml 30 ml

Çocuklar (7-14 yaş arası)

15 ml

10 ml 15 ml

Çocuklar (1-6 yaş arası)

5 ml 10 ml

5 ml 10 ml

1 yaşın altındaki bebeklerde

5 mİ’ye kadar

5 mİ’ye kadar

Karaciğer koması ve koma öncesi tedavide (yalnızca erişkinler için) doz uygulaması: Başlangıç dozu: Günde 3-4 defa 30-45 ml

Sonrasında bu doz, doktorunuz tarafından günde 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayabilecek şekilde ayarlanabilir.

• OSMOLAK yalnızca ağız yoluyla kullanım içindir.

• Günlük tek doz reçete edildiğinde, doz düzenli olarak günün aym saatinde (öm.

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer OSMOLAK in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

OSMOLAK

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OSMOLAK ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer çok yüksek doz alırsanız, ishal ve kann ağrısı yaşayabilirsiniz.

Bu durumda, belirtilerin gerilemesi için tedavi durdurulmalı ya da doz yeterli derecede azaltılmalıdır.

Diyareye bağlı yoğun sıvı kaybı (dehidrasyon) durumunda ya da kusma görülmesi halinde, tedavi gerekebilir. Bu durumlarda lütfen doktorunuza danışınız.

OSMOLAK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OSMOLAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OSMOLAK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer içerisindeki etkin maddeye (laktüloz) veya herhangi bir bileşimine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) OSMOLAK’ı kullanmayınız.

• Galaktozemi (galaktozu metabolize eden enzimin doğuştan eksik olması durumu) durumunda

• Barsak tıkanıklığı durumunda

OSMOLAK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer birkaç günlük tedaviden sonra istenilen etki görülmez ise, doktorunuza danışmaksınız.

Eğer laktozu tolere edememe durumunuz varsa, bunu doktorunuza bildirerek ürünün içerdiği laktoz miktarının dikkate alınmasını sağlamalısınız (bkz.

OSMOLAK Etken Maddesi Nedir?

Kabızlık için kullanılan normal dozlar diyabetikler için bir problem oluşturmamaktadır. Ancak karaciğer koması ve koma öncesinde kullanılan dozlar genellikle daha fazla olduğu için bu durum özellikle diyabet hastalannda dikkate alınmalıdır. Bu nedenle eğer diyabetikseniz bunu doktorunuza bildiriniz.

Laksatif preparatların çocuklarda kullanımı sadece, kesinlikle gerekli olduğunda ve ancak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.

OSMOLAK oral çözelti ile tedavi sırasında dışkı kontrolünün bozulabileeeği dikkate alınmalıdır. Küçük çocuklar için çocuk bezi kullanımı gibi önlemler alınması gerekli olabilir.

Bu ürün laktoz, galaktoz ve küçük miktarlarda fruktoz içerir. Bu nedenle, galaktoz veya fruktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi seyrek görülen kalıtsal rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OSMOLAK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

OSMOLAK tercihen sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Laktülozun hamile kadınlardaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, hamilelik döneminde fetusa herhangi bir etkisi olması beklenmez.

Hamile kadınlardan elde edilen çok miktarda veri laktülozun fetüs veya yenidoğan üzerinde toksik bir etkisi olmadığım göstermektedir.

OSMOLAK, hamilelik sırasında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Laktülozun emziren kadınlardaki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, emzirilen yenidoğana/bebeğe herhangi bir etkisi olması beklenmez.

OSMOLAK* , emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

OSMOLAK’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç yoktur.

OSMOLAK Etken Maddesi Nedir?

OSMOLAK, laktoz içerir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri ve özellikle de laktozu tolere edemediğinizi söylediyse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OSMOLAK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.