Osiban Ne İlacıdır ve Ne İşe Yarar?

Osiban 6 mg/6 ml, etkin maddesi ibandronik asit olan infüzyon için konsantre çözelti içeren flakondur.

Osiban, bifosfonatlar olarak bilinen ilaç grubundandır.

Osiban, infüzyon için konsantre çözelti içeren her bir flakonda (6 ml), 6 mg ibandronik aside eşdeğer 6.75 mg ibandronat sodyum monohidrat ihtiva eder. Renksiz, berrak bir çözeltidir. Osiban, 1 flakonluk karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

Osiban, kemiklerden artmış kalsiyum kaybını engeller. Ayrıca artmış serum kalsiyum düzeylerini normale döndürür. Kanser hücrelerinin kemiğe yayılması sonucu oluşan kemik komplikasyonlarını ve kırıklarını engeller.

Tümörler sonucu patolojik (anormal) olarak artmış serum kalsiyum seviyelerinde,

Kemik metastazlı meme kanseri hastalanndaki iskelet ile ilgili olayların (radyoterapi ve cerrahiyi gerektiren kemik komplikasyonları ve patolojik kırıklar) önlenmesinde, kullanılır.

Osiban Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Osiban’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Aşağıdaki yan etkiler Osiban intravenöz olarak verildiğinde gözlenmiştir.

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

Vücut ısısında artış

Kemik ağrısı, enfeksiyon, kanda paratiroid bozukluklar (hormon), baş ağrısı, baş dönmesi, tat alma duyusunda bozukluk, katarakt, ileti liflerinin bloke olması, boğaz ağrısı, diyare, hazımsızlık, bulantı, gastrointestinal ağrı, diş bozuklukları, deri bozuklukları, çürük, eklem ağrısı, eklem bozukluğu, osteoartrit, asteni, grip benzeri hastalık, periferal ödem, susuzluk hissi, artan Gamma-GT, artan kan kreatinini.

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

Kas ağrısı, grip benzeri hastalık, sertlik, sistit, vajinit, pamukçuk, selim deri büyümesi, anemi, kan diskrazisi, uyku bozukluğu, endişe, duygu durum etkilenmesi, serebrovasküler bozukluk, sinir kökü lezyonu, amnezi (bellleğin kısmi ya da tam kaybolması), migren, nöralji, hipertoni, hiperestezi, ağız çevresinde uyuşukluk, koku duyusunun bozulması, sağırlık, miyokard iskemisi, kardiyovasküler bozukluklar, çarpıntı, yüksek tansiyon, lenfoödem, varisli damarlar, akciğer ödemi, hırıltılı nefes, gastroenterit, yutma güçlüğü, gastrit, ağız ülseri, dudak iltihabı, kolelityaz, döküntü, saç kaybı (alopesi), idrar tutulması, böbrek kisti, pelvik ağrı, vucüt ısısında düşme, hipofosfatemi, kan alkalen fosfataz artışı, kilo kaybı, yara, enjeksiyon bölgesi ağrısı

Seyrek Görülen Yan Etkiler

Aşırı duyarlılık Bronkospazm

Anjiyonörotik ödem

Osiban Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak, ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir.

Osiban, sadece damar içine infüzyon yolu (damla damla uygulama) ile uzman sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.

Osiban’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda etkinlilik ve güvenilirliğine dair yeterli veri bulunmadığından, kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda herhangi bir doz ayarlaması yoktur.

Böbrek yetmezliği olan hastalar için doktorunuz doz ayarlamasını size bildirecektir. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yoktur.

Eğer Osiban’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Osiban’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Osiban Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulatmayınız (almayınız).

Osiban deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağı için kullanmanız gereken dozun unutulması beklenmez. Fakat uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Osiban Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe Osiban’ın dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Osiban tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Osiban Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İbandronik asit ya da formülasyondaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa,

Osiban Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Diğer bifosfonatlara aşırı duyarlılığınız varsa

Kan kalsiyumunuz düşük ise

Mineral metabolizmasında diğer rahatsızlıklardan sizde varsa (örneğin D vitamini eksikliği)

Ağır böbrek hastalığınız varsa (böbrek yetmezliği, örneğin <30 ml/dakika olan kreatinin klerensi)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Osiban Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.

Hamileyseniz doktorunuzla olası yarar ve zararları konuşmadan ilacı almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Osiban Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Osiban emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Osiban’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.

Osiban Etken Maddesi Nedir?

Osiban’ın içeriğinde sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat bulunur. Bu tıbbi ürün her bir flakonda (6 ml’lik dozunda), 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. İçerdiği sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye neden olmaz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Osiban Kullanılır mı?

İbandronik asit, tamoksifen veya melfalan/prednizolon ile birlikte kullanıldığında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında önlem alınması tavsiye edilir. Çünkü her iki ilaç da serum kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür. Olası eşzamanlı hipomagnezemi (düşük magnezyum seviyeleri) varlığına karşı ayrıca dikkat edilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.