Osetron İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

OSETRON nedir ve ne için kullanılır?

OSETRON ondansetron etkin maddesini içerir. Enjeksiyon veya infıizyon için partikül içermeyen, renksiz, berrak, kokusuz çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halindedir. OSETRON anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (örn; kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. OSETRON kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi OSETRON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, OSETRON’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları. Belirtileri;

Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği.

Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme.

Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OSETRON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

 • Baş ağrısı
 • Yaygın görülen yan etkiler:

 • Hararet veya sıcak basması hissi
 • Kabızlık
 • Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Hıçkırık
 • Kan basıncı düşüklüğü, halsizlik
 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler
 • Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Baş dönmesi ya da sersemlik
 • Bulanık görme
 • Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.)

  Çok seyrek görülen yan etkiler:

  • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı

  OSETRON Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):

  Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Postoperatif bulantı ve kusma:

  Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  65 yaşın üzerindeki hastalarda OSETRON’un dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğinde OSETRON’un dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda OSETRON’un günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

  Eğer OSETRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  OSETRON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  OSETRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OSETRON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OSETRON ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  OSETRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OSETRON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Ondansetron veya OSETRON’un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • OSETRON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 • Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız
 • Emziriyorsanız
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Kalp atımında düzensizlik (aritmi) içeren kalp problemleriniz varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  OSETRON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Veri yoktur.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer OSETRON kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

  OSETRON Etken Maddesi Nedir?

  Her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, OSETRON’un etkisi azalabilir.

  Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, OSETRON bu ilacın ağrı kesici etkisini azaltabilir.

  Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

  OSETRON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.