Ornisid 500 MG Vajinal Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

Ornisid nedir ve ne için kullanılır?
Ornisid, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.
Ornisid vajinal tablet, her bir tablet içerisinde 500 mg omidazol etkin maddesini içermektedir.
Ornisid, 3 vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ornisid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

;10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın olmayan:

 

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Epigastrik rahatsızlık
 • Ağız kuruluğu
 • İştahsızlık

 

Seyrek:

 

 • Lökopeni,
 • Tat alma bozukluğu
 • Kaşıntı
 • Cilt reaksiyonları

 

Çok seyrek:

 

 • Uyku hali
 • Bazı izole vakalarda baş dönmesi
 • l itreme (tremor)
 • Kaslarda sertleşme (rijidite)
 • Koordinasyon bozuklukları
 • Nöbet
 • Yorgunluk
 • Veı1igo(denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Geçici bilinç azalması
 • Duyusal veya karışık periferal nöropati {sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar) gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları

 

Bilinmiyor:

 

 • Sarılık
 • Anormal karaciğer fonksiyon testleri

 

Ornisid Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Trikomoniasis: Ağızdan alınacak 250 mg oral tabletlerle aşağıda belirtilen dozlara göre kullanılır. Seçenekler; tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir.

Tedavi Tipi

Günlük Doz (250 mg’lık oral tabletle birlikte kullanılır)

Tek dozluk tedavi

4 oral tablet + 1 vajinal tablet yatmadan önce

5 günlük tedavi

2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam + 1 vajinal tablet yatmadan önce

Tüm vakalarda enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek İçin hastanın eşine de aynı oral doz uygulanarak tedavi edilmelidir. Hastanın eşi için ağızdan alınacak 500 mg oral tablet uygulaması tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir. Tek dozluk tedavi için 3 oral tablet akşamları, 5 günlük tedavi için ise 1 oral tablet sabah, 1 oral tablet akşam alınır.
Ornisid vajinal kullanım içindir.
Ornisid vajinal tabletleri kesinlikle yutmayınız.

Çocuklarda Kullanımı

Yeni doğanlarda, prematürelerde ve süt çocuklarında vajinal tablet kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı

Vajinal kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Ornisid ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Ornisid

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımında yan etkiler kısmında sözü edilen belirtiler daha ciddi olarak seyreder.
Ornisid’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ornisid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ornisid Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Ornisid kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ornisid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

 

 • ORNİSİD’in etkin maddesi omidazole, diğer nitroimidazol türevlerine ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşın duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)
 • ORNİSİD’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

 

Ornisid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

 

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa.
 • Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

 

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ornisid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Ornisid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?
Ornisid kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Ornisid, genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Ornisid, genel bir prensip olarak emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makina kullanımı
Ornisid alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. İlacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bu etkiler, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.
Ornisid’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler
Ornisid içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Ornisid aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. ORNİSİD;

 

 • Kumarin tipi ağız yoluyla alınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen) etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • ORNİSİD, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.
 • Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, omidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir.
 • ORNİSİD kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.
 • Simetidin (alerjik hastalıklara karşı etkili), fenitoin ve fenobarbital gibi sara tedavisinde etkili ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Ornisid prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.